Inflacja w Polsce i jej wpływ

Aktualna inflacja w Polsce jest najwyższa od lat. Średnia z 2021 roku podana przez Główny Urząd Statystyczny to 5,1%. Ostatni raz wyższy odsetek odnotowaliśmy 20 lat temu, w 2001 roku. Niestety dalsze prognozy również nie są zbyt optymistyczne. Zobacz, z czego wynika inflacja w Polsce i jakie są jej skutki.

Inflacja jest procesem wzrostu poziomu cen w gospodarce. Podwyżki dotyczą wszystkich dóbr. W efekcie dochodzi do spadku realnej wartości pieniądza. Oznacza to, że za daną kwotę można kupić mniej. W Polsce inflację mierzy Główny Urząd Statystyczny (GUS). Natomiast za jej utrzymanie na odpowiednim poziomie odpowiada Narodowy Bank Polski (NBP).

Inflacja w Polsce przekroczyła 5,1% – co to oznacza?

W styczniu 2022 roku GUS opublikował raport, w którym wskazał, że w grudniu 2021 towary i usługi konsumpcyjne podrożały o 8,6% w porównaniu do poprzedniego roku. Tym samym średnia inflacja w Polsce wyniosła 5,1%. Należy przy tym zaznaczyć, że jest to wynik najwyższy od 20 lat. I wyższy, niż przewidywali niezależni od siebie analitycy.

Przyczyny tak wysokiej inflacji w Polsce są złożone. Wśród nich wymienić można m.in. rosnące ceny produktów ropopochodnych i energii, wzrost kosztów transportu drogą morską, obniżenie stóp procentowych, zwiększone wydatki z budżetu państwa. Brakuje również niektórych towarów, co jest wynikiem przestojów spowodowanych pandemią koronawirusa. Podaż nie pokrywa popytu, stąd też wysokie ceny.

Co oznacza wysoka inflacja w Polsce dla obywateli? Przede wszystkim znaczny wzrost cen. Więcej kosztują produkty spożywcze, paliwo, prąd, gaz, ale też usługi. Jednocześnie nie przekłada się to na podwyżkę wynagrodzeń (wzrasta jedynie płaca minimalna). Ucierpią również osoby, które mają oszczędności – także na kontach oszczędnościowych i lokatach. Zgromadzone pieniądze są dzisiaj warte o kilkadziesiąt złotych mniej niż jeszcze w zeszłym roku.

Inflacja CPI a HICP – jaka jest różnica?

CPI to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Określa on, jak zmieniły się ceny poszczególnych dóbr nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe. Lista, na podstawie której GUS dokonuje oceny, liczy ok. 2000 pozycji. Jest to najczęściej stosowana miara inflacji. Warto przy tym pamiętać, że CPI nie określa tak naprawdę faktycznej wartości pieniądza, ale koszty utrzymania.

HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych. Jest on obliczany tak samo dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Opracowuje się go na podstawie indywidualnego spożycia w gospodarstwach domowych, statystyk rachunków narodowych sprzed dwóch lat oraz obserwacji reprezentantów usług konsumpcyjnych i towarów. Dzięki niemu można obliczyć inflację dla wszystkich krajów UE, co jest ważne dla Europejskiego Banku Centralnego.

Jak inflacja wpłynie na raty kredytów?

Inflacja nie pozostaje bez wpływu na raty kredytów. Wraz ze wzrostem inflacji rośnie również rata. Dzieje się tak ze względu na spadek wartości pieniądza, a tym samym podnoszenie stóp procentowych przez banki centralne.

Inflacja a bezpieczeństwo finansów – jak o nie zadbać?

Kupując ubezpieczenie na życie z opcją inwestycyjną, masz możliwość uchronić swoje środki przed spadkiem wartości wynikającej z inflacji. Część inwestycyjna umowy daje Ci szansę na zyski przewyższające inflację. Pamiętaj, jednak że tego typu umowa wiąże się z ryzykiem spadku wartości środków do poziomu niższego niż zainwestowana kwota.

O bezpieczeństwie finansowym możesz pomyśleć również, gdy masz kredyt hipoteczny. Przykładem jest ubezpieczenie na życie do kredytu. Jest to zabezpieczenie pieniędzy na pokrycie zobowiązań wobec banku, na wypadek śmierci, pobytu w szpitalu lub utraty pracy.

Czym jest indeksacja składki i jak wpłynie na ubezpieczonych?

Indeksacja składki to zabezpieczenie wartości świadczeń przed inflacją. Jest to sposób na urealnienie sumy ubezpieczenia. W zależności od tego jak skonstruowany jest mechanizm indeksacji w umowie odpowiednio suma ubezpieczenia lub składka może wzrastać o wartość wskaźnika indeksacji. Pamiętaj, że nie musisz korzystać z indeksacji. Jest to jednak bezpieczna opcja, pozwalająca dopasować przyszłe świadczenie do realnej wartości pieniądza. 

Zespół Nationale-Nederlanden 05.04.2022