Czym jest roszczenie ubezpieczeniowe? Jak zgłosić szkodę?

Wykupując polisę ubezpieczeniową, chcesz zabezpieczyć się przed konsekwencjami konkretnych zdarzeń. Gdy te występują, powstaje wówczas roszczenie ubezpieczeniowe – prawo do odszkodowania.

Dobre ubezpieczenie pozwala zabezpieczyć się przed konsekwencjami określonych zdarzeń ubezpieczeniowych. Wykupując polisę ubezpieczeniową, masz nadzieję, że nigdy nie będziesz musiał z niej skorzystać, jednak taki scenariusz nie jest wykluczony. W momencie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego powstaje tzw. roszczenie ubezpieczeniowe. Co musisz wiedzieć o roszczeniach ubezpieczeniowych? Jak zgłosić szkodę i otrzymać należne pieniądze?

Planując zakup polisy ubezpieczeniowej, powinieneś już na etapie wstępnej selekcji zwrócić uwagę na kwestie dotyczące roszczeń ubezpieczeniowych i zgłaszania szkody. Procedury roszczeniowe powinny być maksymalnie uproszczone, a czas oczekiwania na należne pieniądze możliwie najkrótszy.

Czym jest roszczenie ubezpieczeniowe?

Roszczenie ubezpieczeniowe to nic innego jak prawo ubezpieczonego do otrzymania wynikającego z umowy ubezpieczenia świadczenia (w przypadku zaistnienia określonego zdarzenia ubezpieczeniowego). Załóżmy, że przedmiotem ubezpieczenia jest nieruchomość i ubezpieczenie to obejmuje zdarzenie ubezpieczeniowe, jakim jest pożar. Jeśli Twoje mieszkanie zostanie zniszczone w wyniku pożaru, będziesz miał prawo do uzyskania odszkodowania. Innymi słowy, będziesz mógł zgłosić roszczenie ubezpieczeniowe i po jego rozpatrzeniu otrzymać wynikające z umowy świadczenie.

Zobacz też: Pożar w domu – przyczyny i ubezpieczenie

Jak zgłosić szkodę ubezpieczeniową?

Wystąpienie konkretnego zdarzenia ubezpieczeniowego automatycznie powoduje powstanie prawa do zgłoszenia roszczenia. Niezwykle ważne jest, by sama procedura oraz możliwości zgłaszania szkody były maksymalnie uproszczone. Po utracie dachu nad głową lub odniesieniu innej poważnej szkody, z pewnością nie będziesz chciał, lub nawet nie będziesz mógł, tygodniami czekać na wypłatę odszkodowania. Między innymi z tego względu powinieneś już na etapie wyboru ubezpieczenia nieruchomości zwrócić uwagę na tego typu kwestie.
Zgłoszenie szkody ubezpieczeniowej z zasady nie jest niczym trudnym – wiąże się z koniecznością przedstawienia kompletu dokumentów. Zwykle są to dokumenty, które pozwalają na potwierdzenie:

  • tożsamości ubezpieczonego, zgłaszającego roszczenie ubezpieczeniowe,
  • prawa zgłaszającego do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego,
  • samego faktu wystąpienia określonego zdarzenia ubezpieczeniowego oraz towarzyszących mu okoliczności.

W tym miejscu warto wspomnieć, że każdy ubezpieczyciel może żądać przedstawienia nieco innych dokumentów, w tym np.: dokumentacji medycznej, notatki policyjnej, rachunku, dowodu zapłaty, protokołu BHP itp. Aby uniknąć niepotrzebnych rozczarowań i przedłużania się całego procesu wnioskowania o odszkodowanie, dokładnie zapoznaj się z umową ubezpieczenia i ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU). Znajdziesz tam wszystkie warunki oraz terminy, których powinieneś dotrzymać.
Jak wygląda zgłoszenie szkody w przypadku właścicieli naszych polis? Niezależnie od tego, czy wybierzesz ubezpieczenie online, czy u naszego agenta, szkodę możesz zgłosić za pośrednictwem internetu. Wystarczy, że wypełnisz formularz szkody na naszej stronie internetowej i dodasz do niego (w formie załączników) wszystkie niezbędne dokumenty, a my zajmiemy się wszelkimi formalnościami.

Pamiętaj o dotrzymaniu terminów!

Jeśli powiadomisz ubezpieczyciela o zaistniałym zdarzeniu ubezpieczeniowym po upływie wyznaczonego terminu, musisz liczyć się z tym, że należne Ci świadczenie może zostać przez to uszczuplone. Dlaczego? Takie działanie może bowiem prowadzić do zwiększenia szkody lub uniemożliwić ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności oraz skutków konkretnego zdarzenia.
Z reguły na zgłoszenie szkody masz 7 dni, jednak każdorazowo warto zajrzeć do OWU i upewnić się, czy termin ten nie jest krótszy. Ubezpieczyciel ma 30 dni na przeanalizowanie Twojego wniosku oraz, w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia, wypłatę należnego Ci świadczenia. Co jeśli Twoje roszczenie nie zostanie uznane? Jeśli Twój wniosek zostanie odrzucony, a mimo to uważasz, że należy Ci się odszkodowanie, możesz dochodzić swoich praw przed sądem.

Kiedy następuje przedawnienie roszczenia ubezpieczeniowego?

Wiesz już, że czas działa na Twoją niekorzyść i że roszczenie ubezpieczeniowe powinieneś zgłosić niezwłocznie. Kiedy jednak następuje przedawnienie roszczenia ubezpieczeniowego? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w kodeksie cywilnym, który jasno wskazuje, że roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się co do zasady po upływie trzech lat i rozpoczynają swój bieg w dniu wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

Zespół Nationale-Nederlanden 22.02.2021