Jak się ubezpieczyć na wypadek wandalizmu?

Akty wandalizmu zdarzają się wszędzie. Próba włamania czy skandaliczne zachowanie nieodpowiedzialnego człowieka może spowodować duże straty. Dobrze dobrane ubezpieczenie pokryje koszty niezbędnych napraw.

Wandalizm, zniszczenie mienia czy dewastacja – to pojęcia, które warto poznać zanim wybierzesz odpowiednią polisę mającą na celu ochronę Twojego mienia. Osoba, której udowodni się dokonanie aktu wandalizmu, poniesie przewidzianą prawem karę. Z pozycji właściciela posesji, na której taka osoba wyrządziła szkody, często takie postępowanie kończy się wyłącznie zaspokojeniem poczucia sprawiedliwości. Na zwrot kosztów naprawy lub wymiany zniszczonego mienia trzeba długo czekać. Ubezpieczenie mienia pokryje koszty niezbędnych napraw znacznie szybciej. Warto, abyś ubezpieczył się również na wypadek, gdyby ustalenie sprawcy wandalizmu okazało się niemożliwe.

Co to jest wandalizm?

Wandalizm jest to niszczenie mienia drugiej osoby lub mienia publicznego. Akty wandalizmu dokonywane są z różnych powodów. Mogą mieć podłoże ideologiczne lub polityczne – wówczas najczęściej niszczone jest mienie publiczne, ale ofiarami padają też przedsiębiorcy i osoby prywatne. Dość często niestety zdarza się wandalizm mściwy. Najczęściej sprawcami są osoby, które znamy, na przykład sąsiedzi.

Motywacją do wandalizmu może być również złość (często dokonują go pseudokibice) i nieodpowiedzialna zabawa, najczęściej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Również włamanie lub nieudana jego próba niesie za sobą zniszczenia mienia, które można określić jako akt wandalizmu. Najbardziej powszechne jest niszczenie fasad budynków przez grafficiarzy. Nie należy ich jednak mylić z artystami, którzy na zlecenie właścicieli lub zarządców budynków wykonują artystyczne graffiti, które cieszy oko i urozmaica miejski krajobraz. Obraźliwe napisy na ścianach budynków wykonane bez wiedzy i zgody właściciela są aktem wandalizmu.

Ubezpieczenie od wandalizmu – co powinno zawierać?

Dobrze dobrana polisa zapewnia ochronę na wypadek zniszczenia mienia przez osoby trzecie. Jednak nie tylko ludzie potrafią siać zniszczenie na Twojej posesji. Dlatego nasze ubezpieczenie domu i mieszkania z pakietami ochronnymi od kradzieży i wandalizmu obejmuje również szkody dokonane przez zwierzęta (oczywiście nie te, których jesteś właścicielem lub hodowcą).

W przypadku wandalizmu spowodowanego przez włamywacza, konieczne jest posiadanie przez Ciebie polisy na wypadek kradzieży. Kwota, jaką Ci wypłacimy, uzależniona jest od indywidualnie ustalonej kwoty limitu, który zawarty jest w Twojej umowie ubezpieczenia.

Co musisz zrobić, gdy padniesz ofiarą wandalizmu?

Pierwszym krokiem jest oczywiście powiadomienie policji i sporządzenie listy szkód. Po wizycie policji i dokonaniu niezbędnych oględzin powinieneś przystąpić do zminimalizowania skutków wyrządzonej szkody. Może się zdarzyć sytuacja, w której zniszczone mienie pozostawione bez odpowiedniego zabezpieczenia będzie generować kolejne szkody. Błędnym jest stwierdzenie, że nie wolno podejmować prób zminimalizowania szkód przed przyjęciem zgłoszenia przez ubezpieczyciela. Pamiętaj, żeby obfotografować miejsce szkody – zdjęcia dołączysz do zgłoszenia szkody. To jest konieczne, aby otrzymać należne odszkodowanie. Potem możesz zacząć sprzątać i podejmować inne kroki, które zapobiegną dalszym szkodom. Po próbie włamania musisz naprawić zamki i drzwi, natomiast wybitą szybę zabezpieczyć i jak najszybciej wymienić, aby nie doszło np. do zalania wnętrza podczas deszczu. Pamiętaj, że szkoda wyrządzona przez kierowcę pojazdu mechanicznego, np. celowe uszkodzenie ogrodzenia, również wymaga wezwania policji.

Koszt ubezpieczenia domu i rzeczy ważnych to naprawdę niewielki wydatek w skali roku. Warto, abyś przemyślał ryzyko i dobrał taki pakiet ochrony, który zapewni Ci realną pomoc w każdej stresującej sytuacji. Pamiętaj, aby podczas ustalania limitów w umowie wziąć pod uwagę rzeczywistą wartość ubezpieczanego mienia, tak aby odszkodowanie pokryło koszty napraw lub wymiany.

Zespół Nationale-Nederlanden 11.10.2021