Jak działa ubezpieczenie od rezygnacji z lotu?

Ubezpieczenie od rezygnacji z lotu jest częścią polisy turystycznej. Sprawdź, jak działa i w jakich sytuacjach otrzymasz rekompensatę poniesionych kosztów.

W kontekście wakacji nie ma chyba nic gorszego niż odwołana w ostatniej chwili podróż. Dobra polisa turystyczna obejmuje tego rodzaju zdarzenia. W jakich sytuacjach działa ubezpieczenie od rezygnacji z lotu?

Polisa turystyczna to najlepsza forma zabezpieczenia na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń, które mogą być powodem odwołania wyjazdu. Zadziała w momencie, gdy z przyczyn losowych będziesz zmuszony odwołać swój urlop. Ubezpieczeniem objęte są udokumentowane koszty poniesione przez Ciebie w związku z wycieczką, która została odwołana lub skrócona.

W jakich sytuacjach działa ubezpieczenie od rezygnacji z lotu?

W naszej polisie turystycznej przewidzieliśmy różne zdarzenia losowe, które mogą uniemożliwić wyjazd za granicę. Zwrot poniesionych kosztów, w tym zakupu biletu na samolot, otrzymasz, gdy ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi lub zachorujesz nagle, a dolegliwości nie pozwolą Ci na realizację planów wyjazdowych. Ubezpieczenie obejmuje również wypadki i choroby Twoich dzieci. Jeśli np. cierpisz na chorobę przewlekłą, a stan Twojego zdrowia pogorszy się, wówczas także polisa zadziała (o ile wybrałeś opcję uwzględniającą choroby przewlekłe). Naturalnie, w przypadku śmierci ubezpieczonego lub bliskiej mu osoby też wypłacimy odszkodowanie.

Polisa uwzględnia również możliwość, że szkody powstaną w Twoim mieniu. W sytuacji, gdy zdarzenie losowe nastąpi do trzech dni przed planowanym wyjazdem, wypłacimy Ci pieniądze. Wezwanie do sądu w związku ze sprawą karną lub w charakterze świadka również jest dla nas przesłanką do zwrotu kosztów odwołania zagranicznej podróży. Podobnie traktowane jest wezwanie przez władze do wykonania czynności administracyjnych lub prawnych w trakcie wyjazdu.

Zmiana sytuacji zawodowej także może być powodem do tego, aby odwołać zaplanowany wcześniej wyjazd. Nasze ubezpieczenie turystyczne obejmuje następujące sytuacje:

  • wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy u nowego pracodawcy w okresie trwania wycieczki zagranicznej,
  • otrzymanie wypowiedzenia umowy o pracę w okresie do 45 dni od planowanej daty wyjazdu (wyjątkiem jest sytuacja, gdy wypowiedzenie zostało wystawione z Twojej winy).

Ubezpieczenie turystyczne zadziała również w przypadku, gdy padniesz ofiarą napadu lub kradzieży. Brak dokumentu tożsamości uniemożliwia przekroczenie granicy, dlatego w tej sytuacji konieczne jest odwołanie wyjazdu. Warunkiem uzyskania odszkodowania jest udokumentowanie kradzieży, która miała miejsce w okresie 14 dni przed planowaną podróżą.

Pamiętaj, że ubezpieczenie rezygnacji lub przerwania podróży zadziała wtedy, jeśli wykupisz je w ciągu 48 godzin od zakupu wycieczki lub biletów.

Jakie koszty odwołanej podróży rekompensuje odszkodowanie z polisy turystycznej?

Przedmiotem ubezpieczenia od rezygnacji z lotu są koszty poniesione w związku z wyjazdem zagranicznym, który został odwołany. Pamiętaj jednak, że odszkodowanie zostanie wypłacone wyłącznie za udokumentowane wydatki. Koszty te obejmują nie tylko zakup biletów lotniczych, ale również rezerwację w hotelu, wydatki związane z udziałem w organizowanym wydarzeniu, wynajem pojazdu oraz umowę zawartą z organizatorem wyjazdu turystycznego. Zatem takie ubezpieczenie pokryje koszty, które poniosłeś w związku z odwołaną podróżą.

Ubezpieczenie od rezygnacji z lotu może być częścią pełnej polisy turystycznej. W jej skład może wchodzić zwrot kosztów leczenia za granicą, NNW i OC. Dobrze skomponowana polisa turystyczna to również praktyczna pomoc dla podróżnych w ramach assistance. Takie ubezpieczenie pozwala planować dalekie i kosztowne wyprawy, bez obaw o ewentualne koszty związane z odwołaniem czy skróceniem wyjazdu. Ochroną może być objęta cała rodzina, a ponadto nasze ubezpieczenie działa także w przypadku zachorowania na COVID-19.

Zespół Nationale-Nederlanden 22.10.2021