Niewydolność nerek – czy cukrzyca jest czynnikiem ryzyka?

Niewydolność nerek może być ostra lub przewlekła. Czynnikiem ryzyka jest cukrzyca. Zobacz, jak rozpoznać niewydolność nerek.

Niewydolność nerek jest stanem, w którym nerki nie funkcjonują prawidłowo na skutek działania różnego rodzaju czynników. Może być on odwracalny, jednak zdarza się, że dochodzi do trwałego uszkodzenia nerek. W takiej sytuacji leczenie jest prowadzone do końca życia. Sprawdź, jakie są przyczyny niewydolności nerek.

Nerki należą do układu moczowo-płciowego. Pełnią one różne funkcje, m.in. służą do wydalania produktów przemiany materii wraz z moczem, produkcji hormonów oraz regulowania ciśnienia tętniczego krwi. Jednym z często występujących zaburzeń jest niewydolność nerek. Dlatego ich uszkodzenie zaburza pracę całego organizmu człowieka.

Co to jest niewydolność nerek?

Niewydolność nerek jest stanem, w którym dochodzi do upośledzenia czynności nerek. Nie mogą one wówczas pełnić swoich funkcji, co z kolei prowadzi do zaburzeń funkcjonowania innych układów w ciele. Choroba ta jest poważnym zagrożeniem zdrowia, a także życia. Dlatego konieczne jest jej szybkie rozpoznanie i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Niewydolność nerek może być:

 • ostra,
 • przewlekła.

Ostra niewydolność nerek pojawia się nagle i w części przypadków jest możliwe jej wyleczenie. Choroba rozwija się w ciągu 7 dni. Przebiega ze wzrostem kreatyniny we krwi oraz zmniejszeniem objętości wydalanego moczu.

Przewlekła niewydolność nerek jest uszkodzeniem nerek, które utrzymuje się przez minimum 3 miesiące. Stan ten jest nieodwracalny – może jedynie postępować. Ze względu na stopień zaawansowania choroby wyróżnia się aż 5 stadiów. Parametrem, od którego zależy klasyfikacja, jest przesączanie kłębuszkowe (GFR).

Jakie są przyczyny niewydolności nerek?

Ostra niewydolność nerek może być spowodowana czynnikami:

 • przednerkowymi – nagły spadek ciśnienia tętniczego krwi (np. z powodu krwotoku),
 • nerkowymi – związanymi ze stanem zapalnym (np. kłębuszkowe zapalenie nerek) lub uszkodzeniem z innej przyczyny (np. zatrucie toksynami),
 • pozanerkowymi – niedrożność dróg moczowych.

W przewlekłej niewydolności nerek dochodzi do zmniejszenia liczby aktywnych nefronów, co skutkuje tym, że narząd ten nie może pełnić swoich funkcji. Dodatkowo pojawiają się zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej. Przyczyny niewydolności nerek to głównie:

 • torbiele nerek,
 • uszkodzenie nerek związane z nadciśnieniem tętniczym,
 • choroby naczyń krwionośnych (np. miażdżyca),
 • choroby kłębuszków nerkowych,
 • odmiedniczkowe zapalenie nerek,
 • kamica nerkowa.

Warto więc wziąć pod uwagę nasze ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, które zapewnia wsparcie finansowe, a także pomoc medyczną (m.in. konsultacje i badania, których rodzaj zależy od dodatkowego pakietu).

Niewydolność nerek a cukrzyca

W przebiegu cukrzycy dochodzi do powstania strukturalnych i czynnościowych zmian w nerkach. Jest to tzw. nefropatia cukrzycowa. Uszkodzenia powstają na skutek zbyt wysokiego stężenia glukozy we krwi. Im dłużej trwa cukrzyca, tym większe ryzyko rozwinięcia się nefropatii cukrzycowej. Do czynników ryzyka zaliczane są też: palenie tytoniu, wysokie stężenie lipidów we krwi, wysoka podaż białka.

Niewydolność nerek jest więc jednym z powikłań cukrzycy. Osoby chore są narażone na wiele różnego rodzaju zaburzeń związanych z hiperglikemią. Dlatego warto rozważyć ubezpieczenie cukrzycowe Jest to polisa zapewniająca wsparcie finansowe na wypadek pogorszenia się stanu zdrowia.

Objawy niewydolności nerek

Objawem ostrej niewydolności nerek jest zmniejszenie się ilości wydalanego moczu (mniej niż 500 ml dziennie). Niekiedy też chorzy obserwują jego całkowity brak. Oprócz tego występują inne dolegliwości. Ich rodzaj zależy od przyczyny niewydolności nerek. Najczęściej są to: wymioty, osłabienie, obrzęki, wzrost ciśnienia krwi.

Pierwsze objawy przewlekłej niewydolności nerek to zwykle zmiany, które można zaobserwować w badaniach (np. wzrost ciśnienia krwi, białkomocz). Inne dolegliwości pojawiają się dopiero po zmniejszeniu GFR. Mogą to być: obrzęki (kończyn i twarzy), zaburzenia pracy serca, osłabienie, ból brzucha, bóle kości, mrowienie kończyn, częste oddawanie moczu.

Zespół Nationale-Nederlanden 29.10.2021