Czym jest nowotwór złośliwy i jak powstaje?

Cechą nowotworu złośliwego jest możliwość przerzutowania do innych okolic ciała. Cecha ta znacząco wpływa na rokowanie. Ponadto guz rośnie bardzo szybko. Dlatego konieczne jest szybkie wdrożenie leczenia. Wybór metody zależy od rodzaju nowotworu złośliwego, a także stanu pacjenta. Sprawdź, czym wyróżniają się nowotwory złośliwe.

Nowotwory złośliwe są poważnym problemem zdrowotnym. W ciągu ostatnich 30 lat w Polsce zaobserwowano dwukrotny wzrost zachorowań. To też jedna z najczęstszych przyczyn zgonów. Zachorowalność jest taka sama u mężczyzn, jak i u kobiet. Różnią się jedynie diagnozowane rodzaje nowotworów. U panów rozpoznaje się najwięcej raków płuca i prostaty. U pań są to raki piersi i jajnika.

Co to jest nowotwór złośliwy i jakie są jego cechy?

To choroba, która polega na obecności nieprawidłowych komórek w określonych tkankach lub narządach wewnętrznych. Ulegają one szybkim, niekontrolowanym i nieprawidłowym podziałom. W efekcie w zajętej okolicy ciała pojawia się guz, który następnie rośnie i zaczyna uciskać na sąsiednie struktury.

 

Cechami charakterystycznymi nowotworu złośliwego są:

 • szybki wzrost,

 • dobre unaczynienie,

 • brak torebki,

 • brak wyraźnego rozgraniczenia od zdrowych tkanek,

 • naciekanie na sąsiednie struktury,

 • różnice w budowie w stosunku do zdrowych tkanek, z których się wywodzą.

 

Ponadto cechuje go zdolność do przerzutowania na inne tkanki i narządy wewnętrzne. Jego komórki naciekają na sąsiednie struktury. Transportują się one do innych okolic ciała drogą naczyń chłonnych i krwionośnych i tam nadal się namnażają. W efekcie powstaje nowy guz.

Nowotwór miejscowo złośliwy

Rak może być też złośliwy miejscowo. Oznacza to, że nie ma on zdolności do wytwarzania przerzutów w innych tkankach. Może jednak naciekać na sąsiadujące struktury. Dlatego nawet po usunięciu guza zdarza się jego odrośnięcie. Ponadto nowotwór miejscowo złośliwy może szybko rosnąć i osiągać duże rozmiary.

Jak powstaje nowotwór złośliwy?

Nowotwór złośliwy jest skutkiem mutacji w genach, które kodują białka. Komórki, które je posiadają, pozostają poza kontrolą organizmu. Nie poddają się one żadnym procesom regulacyjnym, stąd ich szybkie i intensywne namnażanie się.

 

Mutacje w genach mogą zostać aktywowane przez niektóre czynniki, czyli kancerogeny. Są to m.in.:

 • palenie tytoniu,

 • promieniowanie ultrafioletowe,

 • nadużywanie alkoholu,

 • smog,

 • wirusy (np. HPV, HIV),

 • niektóre substancje chemiczne (np. nikiel, arsen, benzen).

 

Niektóre mutacje genowe są dziedziczne. Nosicielstwo mutacji znacznie zwiększa ryzyko zachorowania – zwłaszcza gdy dana osoba jest narażona na działanie kancerogenów. Nie sprzyja także wiek. Ryzyko zachorowania rośnie wraz z upływem lat.

Jak pokonać nowotwór złośliwy?

Leczenie nowotworu złośliwego zależy od kilku czynników: stanu pacjenta, rodzaju nowotworu, stopnia zaawansowania choroby. Zwykle stosuje się kilka terapii jednocześnie. Leczenie jest długie i nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. Niestety w wielu przypadkach nowotwór zostaje rozpoznany w zaawansowanym stadium, co wpływa negatywnie na rokowanie.

 

W leczeniu nowotworów stosuje się:

 • chemioterapię,

 • radioterapię,

 • zabiegi chirurgiczne,

 • terapia celowana molekularnie,

 • leczenie hormonalne.

 

W leczeniu nowotworu złośliwego stosuje się także leczenie paliatywne. Nie skupia się ono na wyeliminowaniu choroby, ale złagodzeniu jej skutków i objawów. Działania tego typu znacznie wpływają na komfort i samopoczucie pacjenta.

 

Zachorowanie na nowotwór złośliwy wiąże się z długą hospitalizacją i koniecznością zrezygnowania z pracy zawodowej. Samo leczenie często wymaga dodatkowych nakładów finansowych na konsultacje specjalistyczne i badania. Dlatego warto rozważyć ubezpieczenie na wypadek nowotworu. Polisa zapewnia wsparcie finansowe, a także pomoc w zorganizowaniu opieki medycznej.

Zespół Nationale-Nederlanden 19.10.2021