Czy możliwe jest zawarcie ubezpieczenia na życie bez badań lekarskich?

Badania lekarskie nie zawsze są konieczne do zawarcia umowy ubezpieczenia na życie – czasem wystarczy wypełnienie ankiety medycznej.

Materiał marketingowy

O tym, czy potrzebne jest wykonanie badań lekarskich do zawarcia umowy ubezpieczenia na życie zazwyczaj decydują dwa podstawowe czynniki: wysokość sumy ubezpieczenia oraz informacje, które ubezpieczony podał w ankiecie medycznej.

Czym jest ankieta medyczna i dlaczego ma tak duże znaczenie?

Ankieta medyczna to dokument, który zawiera pytania dotyczące stanu zdrowia, stylu życia, nałogów oraz przebytych chorób potencjalnego klienta. Analizy ankiety medycznej dokonuje underwriter, czyli osoba, która jest odpowiedzialna za określenie poziomu ryzyka, jakie zakład ubezpieczeń ponosi podczas sprzedaży polisy. Po oszacowaniu ryzyka ubezpieczyciel podejmuje decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia i zakresie ochrony oraz wysokości składki.
Jednak w niektórych sytuacjach, na przykład gdy w wyniku analizy ankiety medycznej, jest wątpliwość co do stanu zdrowia klienta, ubezpieczyciel może go skierować na badania lekarskie.

Pytania z ankiety mogą dotyczyć m.in.: 
• przebytych zabiegów i operacji chirurgicznych; 
• szkodliwych dla zdrowia nałogów (palenie papierosów, spożywanie alkoholu); 
• historii chorób w rodzinie; 
• przebytych chorób, chorób obecnie leczonych; 
• urazów i złamań; 
• wykonanych specjalistycznych badań diagnostycznych (np. usg, rezonans magnetyczny) 
• wykonywanego zawodu, uprawianych sportów/hobby.

Co może się stać, jeśli podasz nieprawdziwe lub niepełne informacje o swoim stanie zdrowia?  

Ubezpieczenie na życie z dodatkową ochroną na wypadek różnych poważnych chorób to polisa, którą zawierasz, aby zapewnić sobie wsparcie finansowe podczas leczenia. Nowoczesne ubezpieczenia to nie tylko wypłata świadczenia po zdarzeniu, lecz także realna pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. 

Jeśli podasz nieprawdziwe informacje w ankiecie medycznej ubezpieczenie może nie zadziałać. Gdy wystąpi zdarzenie ubezpieczeniowe np. choroba, która jest związana z okolicznością, o której nie poinformowałeś ubezpieczyciela lub podałeś nieprawdziwe informacje, to zakład ubezpieczeń może odmówić wypłaty świadczenia. Może to prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych, ponieważ w takiej sytuacji nie otrzymasz wsparcia w poniesieniu kosztów związanych z leczeniem lub powrotem do zdrowia. Dlatego bardzo ważne jest, aby udzielać prawdziwych i kompletnych informacji w ankiecie medycznej.

Ubezpieczenie bez badań lekarskich i ankiety medycznej – czy jest możliwe? 

Na rynku dostępne są ubezpieczenia na życie bez ankiety medycznej, jednak ich zakres ochrony może być mniejszy i niższe mogą być wartości wypłacanych świadczeń. Przykładem ubezpieczenia na życie bez ankiety medycznej może być polisa grupowa w zakładzie pracy, gdy jest mniejsza liczebność ubezpieczonych pracowników.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia ważne jest zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Zespół Nationale-Nederlanden 22.03.2024