Organizacja leczenia za granicą – wszystko, co musisz wiedzieć

Leczenie za granicą bywa często jedyną szansą na zapewnienie skutecznej terapii. Niestety, taka pomoc zwykle nie wchodzi w zakres ubezpieczenia zdrowotnego w ramach NFZ. Aby zapewnić sobie pokrycie kosztów leczenia za granicą, możesz wykupić odpowiednie ubezpieczenie. Znajdziesz je w ofercie Nationale-Nederlanden TUnŻ. Jak zorganizować leczenie za granicą?

Materiał marketingowy

Na czym polega organizacja leczenia za granicą w ramach prywatnego ubezpieczenia?

Leczenie za granicą jest zazwyczaj bardzo kosztowne i trudno sfinansować je z własnych środków. Jednocześnie rzadko kiedy można liczyć na pokrycie wydatków z ubezpieczenia zdrowotnego w ramach NFZ. Aby zabezpieczyć się przed ponoszeniem wysokich kosztów leczenia za granicą, możesz kupić prywatne ubezpieczenie, które może je pokryć w przypadku określonych ciężkich chorób.

Dzięki umowie dodatkowej do ubezpieczenia na życie w Nationale-Nederlanden, obejmującej organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą otrzymasz możliwość odbycia niezbędnej terapii w razie poważnego zachorowania takiego jak:

 • nowotwór (m.in. białaczka, mięśniak i chłoniak, nowotwory in situ, zmiany przednowotworowe w komórkach)
 • choroba sercowo-naczyniowa wymagająca operacji (rewaskularyzacja mięśnia sercowego, wymiana lub naprawa zastawki serca)
 • choroba wymagająca dokonania przeszczepu organu od żywego dawcy lub przeszczepu szpiku kostnego
 • stan chorobowy wymagającego wykonania zabiegu neurochirurgicznego (chirurgia wewnątrzczaszkowa i swoista dla rdzenia kręgowego).

Polisa zapewnia organizację procesu leczenia oraz pokrywa jego koszty.

Co wchodzi w zakres polisy?

Ubezpieczenie leczenia za granicą zapewnia leczenie poza granicami kraju oraz jego kontynuację w Polsce. Otrzymasz też pieniądze za każdy dzień pobytu w szpitalu za granicą (za maksymalnie 60 dni).

Ochroną mogą zostać objęte dzieci od ukończenia pierwszego roku życia i dorośli do ukończenia 66 lat. Umowa jest zawierana na rok, jednak po tym okresie istnieje możliwość zaproponowania przedłużenia ubezpieczenia na kolejny okres.

Dzięki ubezpieczeniu kosztów leczenia za granicą w Nationale-Nederlanden TUnŻ możesz liczyć na pokrycie leczenia w innym kraju, transportu medycznego, a następnie kontynuacji terapii. Łączna suma ubezpieczenia w nieprzerwanym czasie jego trwania sięga nawet do 2 milionów euro.

W zakres ubezpieczenia wchodzą atrakcyjne opcje, np.:

 • Druga opinia medyczna – dzięki niej po otrzymaniu diagnozy zyskasz możliwość konsultacji swojego przypadku ze specjalistą z zagranicznego ośrodka medycznego. Na podstawie oceny lekarza sporządzimy drugą opinię medyczną i optymalny program leczenia. Otrzymasz również listę rekomendowanych placówek medycznych, które wyróżnia najwyższa jakość udzielanych świadczeń.
 • Pomoc tłumacza i pokrycie kosztów dodatkowych – dzięki polisie w Nationale-Nederlanden otrzymasz praktyczną pomoc związaną z leczeniem. Możesz liczyć m.in. na pomoc tłumacza oraz pokrycie kosztów transportu i noclegów osoby towarzyszącej.
 • Pieniądze za każdy dzień pobytu w szpitalu – za każdy dzień pobytu w szpitalu (do 60 dni) otrzymasz 100 euro. W ten sposób pokryjesz niezbędne wydatki dodatkowe związane z pobytem za granicą, takie jak chociażby wyżywienie poza szpitalem.
 • Konsultacje online – ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą obejmuje też dostęp do wirtualnych konsultacji ze specjalistami. Dzięki nim upewnisz się, że została postawiona właściwa diagnoza i uzyskasz dodatkowe informacje na temat swojego stanu zdrowia.

Jak skorzystać z leczenia za granicą?

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą to wsparcie na wypadek problemów ze zdrowiem przewidzianych umową. Jeśli zachorujesz, skontaktuj się z ubezpieczycielem i poinformuj go o zaistniałej sytuacji. Zadzwoń do centrum obsługi klienta i omów dalsze kroki.

Kiedy zasadne okaże się przeprowadzenie leczenia za granicą, otrzymasz propozycję miejsca przeprowadzenia leczenia wraz z informacją o jego planowanym przebiegu. Następnie ustalona zostanie data wyjazdu. Nie zostaniesz pozostawiony sam sobie – zorganizujemy je dla Ciebie. Będziesz mógł liczyć na bieżącą pomoc, a po powrocie do kraju, jeśli to będzie wskazane, zostanie ci zapewnione dalsze leczenie.

Kiedy ochrona z ubezpieczenia nie zadziała?

Ubezpieczenie leczenia za granicą stanowi nieocenione wsparcie w przypadku poważnego zachorowania. Warto pamiętać, że w OWU szczegółowo wymieniono przypadki, w których polisa nie zadziała. Chodzi tu m.in. o sytuacje, gdy choroba lub pogorszenie stanu zdrowia jest następstwem:

 • popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa;
 • próby popełnienia samobójstwa, samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, niezależnie od stanu poczytalności;
 • spożywania lub pozostawania przez Ubezpieczonego w stanie po zażyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających;
 • niestosowania się do porad, zaleceń lub uzgodnionego planu leczenia; odmowy poddania się leczeniu lub dodatkowym badaniom niezbędnym do ustaleniaostatecznej diagnozy lub planu leczenia.

Umowa przewiduje jeszcze inne sytuacje, kiedy świadczenie leczenia zagranicznego nie zostanie zrealizowane. Szczegółowe informacje znajdziesz w OWU do tej umowy.

W razie wątpliwości co do zakresu ubezpieczenia czy możliwości działania po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego najlepiej skontaktować się z przedstawicielem i omówić szczegóły. W Nationale-Nederlanden masz do wyboru szereg umów dodatkowych do ubezpieczenia na życie, dlatego polisę możesz dostosować do swoich indywidualnych potrzeb.

Zespół Nationale-Nederlanden 27.03.2024