Co daje dodatkowe ubezpieczenie do polisy na życie? Jak wybrać dodatkowy zakres?

Szukasz pełnej ochrony swojego życia i zdrowia? Dowiedz się, jakie korzyści dają umowy dodatkowe do ubezpieczenia na życie.

Materiał marketingowy

Ubezpieczenie na życie chroni Twoich najbliższych na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło. Zakres ubezpieczenia zależy jednak od Twoich potrzeb i w każdej chwili możesz go rozszerzyć. Polisa zabezpieczy Cię przed niespodziewanymi zdarzeniami i pozwoli zachować poczucie bezpieczeństwa i płynność finansową nawet w momencie utraty możliwości zarabiania.

Polisa na życie ma na celu zabezpieczenie najbliższych ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. Utrata członka rodziny to nie tylko ogromna strata emocjonalna, ale również bardzo często istotne problemy finansowe. Świadczenie z polisy na życie pomoże pokryć koszty bieżącego utrzymania, koszty pogrzebu oraz spłacić ewentualne zobowiązania finansowe.

Pieniądze z ubezpieczenia na życie trafiają do uposażonych, których dowolnie wskazuje ubezpieczony. Najczęściej są to członkowie najbliższej rodziny, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby -uposażyć (zabezpieczyć) inne osoby. Gdyby okazało się, że nikt nie został wskazany lub nikt z grona uposażonych nie dożyje zdarzenia ubezpieczeniowego, to uprawnionych do świadczenia określa się zgodnie z zasadami opisanymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia .

Podstawowy zakres ubezpieczenia na życie można rozszerzyć umowami dodatkowymi. Pomoże to zapewnić dodatkową ochronę na wypadek chorób lub następstw wypadków, m.in. na wypadek utraty możliwości zarobkowania. Jeśli ze względu na Twój stan zdrowia przestaniesz zarabiać, ubezpieczenie pomoże Ci przez pewien okres się utrzymać. To istotne wsparcie, zwłaszcza jeśli spłacasz np. kredyt hipoteczny lub masz inne wysokie comiesięczne wydatki.

Zobacz także: Uposażony - co oznacza ten termin?

Ubezpieczenie indywidualne – co jeszcze możesz zyskać?

Indywidualne ubezpieczenie na życie warto rozszerzyć o dodatkowe opcje, tak aby zapewnić sobie pełniejszą ochronę. Jakie rozwiązania można wybrać?

Polisą mogą być objęte zdarzenia, które są spowodowane chorobami lub wypadkami takie jak: pobyt w szpitalu, poważne zachorowania, w tym np. choroba nowotworowa, cukrzyca, zawał, udar, operacja, uszczerbek na zdrowiu, czy też niezdolność do pracy. Wybór opcji dodatkowych jest bardzo szeroki i zależy od indywidualnej sytuacji osobistej i zdrowotnej.

Ciekawym rozwiązaniem jest zakup polisy na życie i dożycie. W ten sposób oprócz ochrony na życie zapewnisz sobie gwarantowaną wypłatę świadczenia na zakończenie umowy. Kwotę tę określasz już w momencie zawierania umowy ubezpieczenia.

W zależności od produktu, ochrona może być rozszerzona również o pakiety usług assistance. Umożliwiają one otrzymanie dodatkowej pomocy, gdy samo wsparcie finansowe nie byłoby wystarczające. W ten sposób ubezpieczony może liczyć na kompleksową pomoc. W ramach assistance możliwe jest skorzystanie m.in. z rehabilitacji, wizyt u lekarzy specjalistów, specjalistycznych badań, transportu medycznego, zakupu leków czy organizacji wizyt domowych bez dodatkowych opłat.

Ubezpieczenie grupowe

Ubezpieczenia grupowe to ochrona, w której ten sam zakres, suma ubezpieczenia i inne elementy dotyczą przynajmniej kilku osób. Są najczęściej dostępne za pośrednictwem pracodawcy. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego oferuje wielu pracodawców, jako jeden z dodatków pozapłacowych, Pracodawca umożliwia przystąpienie do ubezpieczenia swoim pracownikom.

W odróżnieniu od polisy indywidualnej, którą możesz dowolnie rozszerzyć, ubezpieczenie grupowe najczęściej jest oferowane w gotowym pakiecie, który może obejmować m.in. ochronę dla Ciebie z tytułu wypadku w pracy, czy też poważnego zachorowania, jak również wypłatę świadczenia na wypadek śmierci bliskiej osoby czy urodzenia dziecka. Wysokość składki w takich ubezpieczeniach jest zazwyczaj niższa niż w ubezpieczeniach indywidualnych, a sumy ubezpieczenia są na z góry określonym poziomie.

Czym się kierować podczas wyboru dodatkowego zakresu ubezpieczenia?

Wybór ubezpieczenia na życie poszerzonego o umowy dodatkowe to świetne rozwiązanie, które zwiększa zakres Twojej ochrony oraz pozwala zabezpieczyć kompleksowo Twoje potrzeby. Należy jednak pamiętać, że umowy dodatkowe podnoszą wysokość składki za polisę. Z tego powodu porównuj oferty ubezpieczycieli i zastanów się, które opcje dodatkowe są dla Ciebie najistotniejsze.

Przeanalizuj swoją sytuację osobistą i zawodową. Zastanów się, czy w Twojej rodzinie często pojawiały się określone choroby. Rozważ swoje plany na najbliższe lata, weź pod uwagę swoje pasje, czy też aktywności sportowe. Na tej podstawie ustal, które dodatkowe możliwości sprawdzą się najlepiej w Twojej sytuacji. W przeprowadzeniu takiej analizy może pomóc Ci doradca ubezpieczeniowy.

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Koszt ubezpieczenia zależy w głównej mierze od wieku ubezpieczonego.

Podstawowe różnice w składce za ubezpieczenie na życie i ubezpieczenia związane z chorobami dotyczą wieku ubezpieczonego. Większość ofert ubezpieczenia jest dla osób od osiągnięcia pełnoletności aż do wieku okołoemerytalnego. Można też znaleźć rozwiązania, które oferują ochronę dla dzieci, czy też osób dojrzałych, także tych starszych. Nie ma jednak wątpliwości, że osoba starsza jest bardziej narażona na choroby, a także rośnie ryzyko jej śmierci. Z tego względu składka za ubezpieczenie będzie wyższa. W przypadku ubezpieczenia na życie większość towarzystw ubezpieczeniowych gwarantuje stałą wysokość składki przez cały okres trwania ubezpieczenia. Tak więc osoba młodsza, która zawiera ubezpieczenie, będzie płaciła niższą składkę za to samo ubezpieczenie niż osoba starsza.

Składka za ubezpieczenia związane z następstwami nieszczęśliwych wypadków zazwyczaj nie zależy od wieku, a jej wysokość jest stała.

Od czego jeszcze zależy cena ubezpieczenia?

Składka będzie się różnić również w zależności od wybranego zakresu ochrony. Mowa tu zarówno o konkretnych opcjach dodatkowych, jak i o wysokości sum ubezpieczenia. Zastanów się, jaka opcja polisy będzie najlepsza, aby osiągnąć kompromis między poziomem ochrony a Twoimi możliwościami finansowymi.

Gdzie kupić ubezpieczenie na życie i umowy dodatkowe rozszerzające ochronę?

Ubezpieczenie najlepiej wykupić u ubezpieczyciela, który może się pochwalić dobrą opinią na rynku. Porównaj oferty i w razie wątpliwości dopytaj o szczegóły.

Nie pomijaj dokładnego zapoznania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. To tam znajdziesz m.in. zapisy na temat dokładnego zakresu ochrony, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, obowiązków w zakresie zgłoszenia zdarzenia objętego ochroną czy karencji.

Materiał przedstawia wybrane informacje o ubezpieczeniu. Ubezpieczenie na życie wraz z umowami dodatkowymi jest oferowane przez Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia, ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela i warunków realizacji świadczeń znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia tych produktów.

Materiał powstał we współpracy z Bożeną Trzaską, menadżerką rozwoju produktów indywidualnych w Nationale-Nederlanden 11.10.2023