Świadczenie za zachorowanie na depresję – kiedy można ubiegać się o wypłatę z grupowego ubezpieczenia na życie?

Grupowe ubezpieczenie na życie stanowi nieocenioną pomoc w trudnych życiowych sytuacjach. Sprawdź, czy otrzymasz świadczenie za depresję.

Materiał marketingowy

Grupowe ubezpieczenie na życie to atrakcyjny benefit, kóry swoim pracownikom może zaoferować pracodawca. Dzięki takiemu produktowi zwiększa się satysfakcja z zatrudnienia, a pracownicy mają zapewnione wsparcie na wypadek nagłych życiowych zdarzeń. Czy jednak grupowe ubezpieczenie na życie działa w przypadku zachorowania na depresję? Sprawdź, kiedy można ubiegać się o świadczenie i czy w takim przypadku otrzymasz wypłatę.

Co to jest grupowe ubezpieczenie na życie?

Grupowe ubezpieczenie na życie to produkt, który obejmuje ochroną ubezpieczeniową pracowników w Twojej firmie. Polisa stanowi benefit, który możesz zaoferować swoim pracownikom. W ten sposób zwiększasz renomę przedsiębiorstwa na rynku pracy i możesz zachęcić do zatrudnienia wartościowych pracowników. Grupowa polisa na życiemoże być zawarta w różnych wariantach. Warunki ubezpieczenia zawsze są dopasowywane do potrzeb Twoich pracowników, przedsiębiorstwa i jego wielkości. Dzięki ubezpieczeniu pracownicy zyskują ochronę, która będzie nieoceniona w przypadku wielu nieprzewidzianych sytuacji. Ubezpieczenie grupowe na życie nie tylko wzbogaca pakiet socjalny, ale również gwarantuje realną pomoc w razie niespodziewanych zdarzeń.

Pracodawcy obejmujący swoich pracowników grupowym ubezpieczeniem na życie i opłacający składkę mogą skorzystać z preferencyjnych warunków w zakresie rozliczeń podatkowych.    

Kiedy można się ubiegać o świadczenia z grupowego ubezpieczenia na życie?

Ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników może obejmować różne opcje. To Ty decydujesz, jaki zakres wybierzesz. Decyzja powinna uwzględniać potrzeby pracowników i realia prowadzonej działalności gospodarczej.

Konfiguracja ubezpieczenia w Nationale-Nederlanden jest elastyczna

W ramach polisy najbliżsi pracownika mogą otrzymać wsparcie np.na wypadek jego śmierci, w tym na skutek nieszczęśliwego wypadku, wypadku w pracy, wypadku komunikacyjnego czy zawału albo udaru.

Ubezpieczenie może pomóc Twoim pracownikom, gdy doznają uszczerbku na zdrowiu, poważnych chorób, pobytu w szpitalu czy niezdolności do pracy. W wersji rozszerzonej dodatkowo zyskują ochronę na wypadek operacji, konieczności odbycia specjalistycznego leczenia, zakupu leków czy rekonwalescencji albo w przypadku zachorowania na nowotwór.

Grupowe ubezpieczenie na życie może również chronić najbliższych pracownika. Dzięki polisie pracownik może otrzymać świadczenie z tytułu urodzenia dziecka czy na wypadek śmierci najbliższych członków rodziny. Pakiet rozszerzony chroni dodatkowo również na wypadek m.in. poważnych chorób małżonka lub dziecka oraz ich pobytu w szpitalu.

Szczegółowe informacje na temat możliwych opcji ochrony w ramach grupowego ubezpieczenia na życie znajdziesz w OWU.

Świadczenie za zachorowanie na depresję - czy jest możliwe?

Depresja - w tym depresja lękowa - to jedna z częstszych chorób dotyczących zdrowia psychicznego. Jej skutki mogą być poważne, a leczenie często musi objąć pobyt w szpitalu. Czy grupowe ubezpieczenie na życie obejmuje taką chorobę?

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego jaki produkt dla swoich pracowników wybrałeś. Depresja może doprowadzić do konieczności odbycia leczenia szpitalnego. Jeśli zdarzenie mieści się w zakresie ubezpieczenia, świadczenie z polisy może zostać wypłacone.

Pamiętaj, że wypłata świadczenia z ubezpieczenia na życie może być niemożliwa, po analizie dokumentacji medycznej. Może się tak zdarzyć na przykład w sytuacji, gdy w historii choroby znajdą się informacje o przebytej wcześniej chorobie psychicznej lub innym powiązanym schorzeniu.

To, czy depresja wchodzi w zakres ochrony z ubezpieczenia grupowego, zależy od wybranego zakresu ochrony i zasad obowiązujących u konkretnego ubezpieczyciela. Aby sprawdzić, czy za depresję należy się świadczenie z grupowego ubezpieczenia na życie, za każdym razem przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia obowiązującymi w danym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Artykuł zawiera treści marketingowe Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., które promują ubezpieczenie na wypadek nowotworu, ubezpieczenie na wypadek poważnych chorób oraz ubezpieczenie dotyczące zdrowia psychicznego. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Więcej informacji o umowie Grupowego Ubezpieczenia na życie Razem dla Siebie oraz o umowach dodatkowych znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia tych umów.

Zespół Nationale-Nederlanden 28.09.2023