Ubezpieczenie grupowe – co to jest i jak działa?

Ubezpieczenie grupowe to jeden z pracowniczych dodatków pozapłacowych, który zapewni Ci dodatkową ochronę ubezpieczeniową. Sprawdź, na czym polega ubezpieczenie grupowe w pracy i co powinieneś o nim wiedzieć przed przystąpieniem.

Materiał marketingowy

Zastanawiasz się nad przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego? Sprawdź, co daje taka polisa.

Ubezpieczenie grupowe to jeden z pracowniczych dodatków pozapłacowych, który zapewni Ci dodatkową ochronę ubezpieczeniową. Sprawdź, na czym polega ubezpieczenie grupowe w pracy.

Co to jest ubezpieczenie grupowe dla osób indywidualnych?

Ubezpieczenie grupowe pracowników to bardzo popularny produkt ubezpieczeniowy. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego oferuje bowiem wielu pracodawców. Jest to jeden z podstawowych dodatków pozapłacowych, który zapewni Ci dodatkową ochronę ubezpieczeniową w konkurencyjnej cenie. Musisz być jednak świadomy tego, że ubezpieczenia grupowe w pracy mają swoje wady i zalety.

Biorąc pod uwagę popularność grupowych ubezpieczeń na życie , warto, abyś wiedział, czym są, na jakich zasadach funkcjonują, jak możesz do nich dołączyć i jakie zdarzenia ubezpieczeniowe obejmują. Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz poniżej.

Ubezpieczenie grupowe a indywidualne – jak działa?

Nie ma wątpliwości, że ubezpieczenie na życie jest produktem ubezpieczeniowym, który powinien mieć każdy. Polisę możesz wykupić indywidualnie dzięki temu dostosować ją do swoich osobistych potrzeb. Jeśli Twój pracodawca oferuje taką możliwość możesz też dołączyć do ubezpieczenia grupowego

Zasady działania ubezpieczeń indywidualnych i grupowych są podobne. Różnica polega na tym, że w ubezpieczeniu indywidualnym masz prawo sam określić sumę ubezpieczenia (w określonym przedziale) i elastycznie kształtować zakres ochrony ubezpieczeniowej. Możesz dodawać do polisy dodatkowe elementy. Ubezpieczenie grupowe w pracy charakteryzuje mniejsza elastyczność. Jego zakres ustala z ubezpieczycielem pracodawca biorąc pod uwagę potrzeby wszystkich ubezpieczonych, a Ty – jako pracownik – możesz jedynie do niego dołączyć i zaakceptować oferowany zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej. Zdarza się jednak, że za dodatkową opłatą pracodawca umożliwia podwyższenie sumy ubezpieczenia lub zwiększenie zakresu ochrony, jednak nadal wiąże się to z koniecznością zaakceptowania pewnych predefiniowanych warunków – jakiekolwiek indywidualne modyfikacje są w ubezpieczeniu grupowym niemożliwe.

Ubezpieczenie grupowe bardzo często – w części lub całości – jest finansowane przez pracodawcę. Oznacza to, że za stosunkowo nieduże pieniądze lub nawet bez dodatkowych kosztów możesz cieszyć się konkretną ochroną ubezpieczeniową.

W kontekście kosztów polis grupowych warto wspomnieć, że w porównaniu z polisami indywidualnymi są one zwykle znacznie tańsze. Z uwagi na grupowy charakter ubezpieczenia, a tym samym rozłożenie ryzyka na większą grupę ubezpieczonych, firmy ubezpieczeniowe proponują zwykle niższe składki. Trzeba natomiast pamiętać o tym, że ubezpieczenia grupowe w pracy mają z reguły niskie sumy ubezpieczenia. Może to skutkować niższym świadczeniem w przypadku zachorowania niż w przypadku indywidualnego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie grupowe w pracy – czy warto?

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczenia grupowego w pracy definiowany jest przez pracodawcę. Oznacza to mniej więcej tyle, że aby być objętym ochroną ubezpieczeniową, musisz przystać na proponowane warunki. Przed przystąpieniem do grupowego ubezpieczenia poproś pracodawcę o przedstawienie OWU i dokładnie zapoznaj się z warunkami, wyłączeniami i sumami ubezpieczeń dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych.

ubezpieczenie grupowe w pracy

Najczęściej przedmiotem ubezpieczenia grupowego w pracy jest zdrowie i życie pracownika. Na wypłatę świadczenia możesz liczyć również w przypadku niezdolności do pracy, trwałego uszczerbku na zdrowiu czy inwalidztwa. Często oferowaną opcją jest również kontynuacja ubezpieczenia grupowego na kolejne lata

Jeśli proponowany zakres ubezpieczenia grupowego w pracy nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz dodatkowo – już bez udziału pracodawcy – zawrzeć umowę ubezpieczenia indywidualnego. Polisę indywidualną możesz elastycznie kształtować i uzupełniać o dodatkowe produkty, więc koniecznie po nią sięgnij, jeśli chcesz kompleksowo ubezpieczyć swoje życie i zabezpieczyć przyszłość swoich najbliższych.

Ubezpieczenie grupowe od ilu osób? Kto może je wykupić?

Z uwagi na charakter ubezpieczenia grupowego w pracy nie możesz do niego przystąpić dowolnie. Masz takie prawo wyłącznie w przypadku, gdy Twój pracodawca zaoferuje Ci taką możliwość. W Nationale-Nederlanden grupowe ubezpieczenie na życie jest dostępne dla przedsiębiorstw, które zatrudniają co najmniej 2 osoby.

Oferowanie ubezpieczeń grupowych przez przedsiębiorców wiąże się z pewnymi korzyściami podatkowymi, a dodatkowo zwiększa atrakcyjność pracodawcy na rynku pracy, co w efekcie pozwala skuteczniej pozyskiwać nowych pracowników. Zorientuj się, czy Twój pracodawca w swoim pakiecie socjalnym oferuje ubezpieczenie grupowe w pracy i dokładnie zapoznaj się z jego warunkami oraz ewentualnymi możliwościami rozszerzenia. Przystąpienie do takiego ubezpieczenia wymaga na ogół jedynie wypełnienia i złożenia odpowiedniego formularza.

Materiał przedstawia wybrane informacje o ubezpieczeniu na wypadek nowotworu, ubezpieczeniu na wypadek poważnych chorób oraz ubezpieczeniu dotyczące zdrowia psychicznego. Ubezpieczenie jest oferowane przez Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia, ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela i warunków realizacji świadczeń znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Grupowego Ubezpieczenia na życie Razem dla Siebie i umów dodatkowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Zespół Nationale-Nederlanden 06.09.2023