Jak działa ubezpieczenie grupowe? Jakie są jego podstawowe wady i zalety?

Ubezpieczenie grupowe to jeden z pracowniczych dodatków pozapłacowych, który zapewni Ci dodatkową ochronę ubezpieczeniową. Sprawdź, co powinieneś o nim wiedzieć przed przystąpieniem.

Ubezpieczenia grupowe pracowników to bardzo popularny produkt ubezpieczeniowy. Możliwe, że już go posiadasz, ale nie do końca jesteś tego świadomy. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego oferuje bowiem wielu pracodawców. Jest to jeden z podstawowych dodatków pozapłacowych, który zapewni Ci dodatkową ochronę ubezpieczeniową w konkurencyjnej cenie. Musisz być jednak świadomy tego, że ubezpieczenia grupowe w pracy mają swoje wady i zalety. Jakie konkretnie?

Biorąc pod uwagę popularność grupowych ubezpieczeń na życie, warto, abyś wiedział, czym są, na jakich zasadach funkcjonują, jak możesz do nich dołączyć i jakie zdarzenia ubezpieczeniowe obejmują. Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz poniżej.

Grupowe ubezpieczenie na życie – jak działa?

Bezsprzecznie ubezpieczenie na życie jest produktem ubezpieczeniowym, który posiadać powinien każdy. Polisę możesz wykupić indywidualnie, a dzięki temu dostosować ją do swoich osobistych potrzeb, lub dołączyć do ubezpieczenia grupowego, o ile Twój pracodawca oferuje taką możliwość.
Zasady działania ubezpieczeń indywidualnych i grupowych są podobne. Różnica polega na tym, że ubezpieczenie indywidualne może zostać „uszyte na Twoją miarę” – możesz sam określić sumę ubezpieczenia (poruszając się w określonym przedziale) i elastycznie kształtować zakres ochrony ubezpieczeniowej, dodając do polisy dodatkowe elementy.
Ubezpieczenie grupowe cechuje się mniejszą elastycznością. Jego zakres ustala z ubezpieczycielem pracodawca, zaś Ty, jako pracownik, możesz jedynie do niego dołączyć i zaakceptować oferowany zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej. Zdarza się jednak, że za dodatkową opłatą pracodawca umożliwia zwiększenie sumy ubezpieczenia lub zwiększenie zakresu ochrony, jednak nadal wiąże się to z koniecznością zaakceptowania pewnych predefiniowanych warunków – jakiekolwiek indywidualne modyfikacje są w ubezpieczeniu grupowym niemożliwe.
Te z pozoru wady są jednak w dużej mierze niwelowane przez fakt, że ubezpieczenie pracownicze bardzo często – w części lub całości – finansowane jest przez pracodawcę. Oznacza to, że za stosunkowo nieduże pieniądze lub nawet bez dodatkowych kosztów możesz cieszyć się konkretną ochroną ubezpieczeniową. W kontekście kosztów polis grupowych warto wspomnieć, że w porównaniu z polisami indywidualnymi są one zwykle istotnie tańsze. Z uwagi na grupowy charakter ubezpieczenia, a tym samym rozłożenie ryzyka na dużej grupie ubezpieczonych, firmy ubezpieczeniowe proponują zwykle niższe składki. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ubezpieczenia grupowe mają z reguły niskie sumy ubezpieczenia. Oznacza to, że np. w przypadku zachorowania świadczenie będzie nawet kilkanaście razy niższe niż w analogicznej sytuacji w ubezpieczeniu indywidualnym.

 
 

Ubezpieczenie na życie

finansowe wsparcie dla najbliższych, gdyby Ciebie zabrakło 

Dowiedz się więcej

Co obejmuje ubezpieczenie grupowe?

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczenia grupowego definiowany jest przez pracodawcę. Oznacza to mniej więcej tyle, że Ty, by być objęty ochroną ubezpieczeniową, musisz przystać na proponowane warunki. Przed przystąpieniem do grupowego ubezpieczenia poproś pracodawcę o przedstawienie OWU i dokładnie zapoznaj się z warunkami, wyłączeniami i sumami ubezpieczeń dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych.
Najczęściej przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie pracownika. Na wypłatę świadczenia możesz liczyć również w przypadku niezdolności do pracy, trwałego uszczerbku na zdrowiu czy inwalidztwa.
Jeśli proponowany zakres ubezpieczenia pracowniczego nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz dodatkowo, już bez udziału pracodawcy, zawrzeć umowę ubezpieczenia indywidualnego. Polisę indywidualną możesz elastycznie kształtować i uzupełniać o dodatkowe produkty, więc koniecznie po nią sięgnij, jeśli chcesz kompleksowo ubezpieczyć swoje życie i zabezpieczyć przyszłość swoich najbliższych. Koniecznie sprawdź więc naszą ofertę ubezpieczeń na zdrowie i życie.

Kto może kupić ubezpieczenie grupowe?

Z uwagi na charakter ubezpieczenia grupowego nie możesz do niego przystąpić ot tak. Możliwe jest to wyłącznie w przypadku, gdy Twój pracodawca zaoferuje Ci taką możliwość. Nie każdy wie, że ubezpieczenie dzieci oferowane w szkołach to również ubezpieczenie grupowe (grupowe ubezpieczenia NNW dla uczniów).
Oferowanie ubezpieczeń grupowych przez przedsiębiorców wiąże się z pewnymi korzyściami podatkowymi, a dodatkowo zwiększa atrakcyjność pracodawcy na rynku pracy, co w efekcie pozwala skuteczniej pozyskiwać nowych pracowników. Zorientuj się, czy Twój pracodawca w swym pakiecie socjalnym oferuje ubezpieczenie grupowe i dokładnie zapoznaj się z jego warunkami oraz ewentualnymi możliwościami rozszerzenia. Przystąpienie do takiego ubezpieczenia wymaga na ogół jedynie wypełnienia i złożenia odpowiedniego formularza.

Zobacz też: Indywidualne ubezpieczenie szkolne dla dziecka

Zespół Nationale-Nederlanden 19.01.2021