Polisa na życie a wypadek przy pracy – jak uzyskać „odszkodowanie”?

Za wypadek przy pracy przysługuje świadczenie. Podpowiemy Ci, jak załatwić odszkodowanie po wypadku w pracy i kiedy możesz się o nie starać.

Wypadek przy pracy może przytrafić się każdemu pracownikowi. Jest on spowodowany czynnikami zewnętrznymi. Jeżeli przykre zdarzenie spowoduje u Ciebie uraz lub śmierć, wówczas Ty lub Twoi bliscy możecie ubiegać się o świadczenie pieniężne, potocznie określane jako odszkodowanie. Zobacz, jakie są cechy wypadku przy pracy i jak go zgłosić pracodawcy.

Wypadek w miejscu pracy to temat tabu. Panuje ogólne przekonanie, że jeżeli wszyscy pracownicy są kompetentni, wykonują swoje obowiązki i przestrzegają zasad BHP, to nic złego nie może się przytrafić nikomu w miejscu pracy. To błędne myślenie, ponieważ w 2019 roku, zgodnie z raportem Głównego Urzędu Statystycznego, aż 83 205 osób uległo wypadkowi przy pracy. Dlatego powinieneś wiedzieć, jak wygląda postępowanie w takiej sytuacji.

Czym jest wypadek w miejscu pracy?

Pojęcie wypadku przy pracy zostało dokładnie określone w Ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z tamtejszymi zapisami jest to nagłe zdarzenie wywołane przez przyczynę zewnętrzną, które powoduje u osoby poszkodowanej uraz lub śmierć.

Wypadek w miejscu pracy może wystąpić:

  • w czasie lub w związku z wykonywaniem przez pracownika codziennych obowiązków lub z poleceniem pracodawcy,
  • w czasie lub w związku z realizowaniem przez pracownika czynności dla pracodawcy, nawet bez jego polecenia,
  • w czasie gdy pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w drodze pomiędzy siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania swoich obowiązków.

Pojęcie wypadku przy pracy jest jednak o wiele szersze niż powyżej opisane. Pracownik może ulec mu również na przykład w czasie szkolenia z zasad samoobrony, podróży służbowej czy przy wykonywaniu obowiązków zleconych mu przez organizacje związkowe. Pełna lista okoliczności, w których może dojść do wypadku przy pracy, została wymieniona we wspomnianej wcześniej ustawie.

Rodzaje wypadków przy pracy

Wypadki w miejscu pracy, ze względu na ich skutki, dzielą się na:

  • lekkie,
  • ciężkie,
  • śmiertelne,
  • zbiorowe.

Lekki wypadek przy pracy to taki, który nie ma cech wypadku śmiertelnego ani ciężkiego. O tym ostatnim mówimy wtedy, gdy powoduje on poważne uszkodzenia ciała, na przykład utratę wzroku lub słuchu, nieuleczalną chorobę. Z kolei śmiertelny wypadek przy pracy to taki, w wyniku którego maksymalnie sześć miesięcy od zdarzenia nastąpiła śmierć pracownika. Natomiast w zbiorowym wypadku muszą być poszkodowane co najmniej dwie osoby.

Jak zgłosić wypadek przy pracy?

Jeżeli przydarzy Ci się wypadek przy pracy, to Ty albo pozostali pracownicy musicie poinformować o tym niezwłocznie swojego pracodawcę. Należy spisać protokół wypadku przy pracy. Niezgłoszenie takiego zdarzenia może skutkować nałożeniem kary porządkowej, na przykład nagany lub grzywny.

Obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy to przede wszystkim udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Należy do nich również zawiadomienie właściwego inspektora pracy, powołanie zespołu powypadkowego, ustalenie okoliczności oraz sporządzenie protokołu powypadkowego. Jeżeli natomiast w miejscu pracy doszło do wypadku ciężkiego lub śmiertelnego, pracodawca musi powiadomić o tym prokuratora.

Wypadek przy pracy a świadczenie pieniężne

W wyniku wypadku przy pracy możesz ubiegać się o: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe świadczenie. Niezależnie od tego, czy jesteś zatrudniony na umowę o pracę, czy umowę zlecenie. Jednak to wszystko wymaga czasu i jest związane ze stresem, więc o wiele lepiej mieć wykupioną polisę na życie. Wtedy Twoi bliscy mogą otrzymać nawet milion złotych w razie śmiertelnego wypadku. Nie będziesz musiał martwić się o przyszłość swojej rodziny. Świadczenie możesz dostać również wtedy, gdy po wypadku przy pracy będziesz niezdolny do samodzielnej egzystencji lub do podjęcia pracy.

Zespół Nationale-Nederlanden 29.10.2021