Guz mózgu – objawy i sposoby leczenia

Guz mózgu to nowotwór ośrodkowego układu nerwowego. Objawy, jakie daje, są powiązane z lokalizacją zmiany, czyli jej położenia w danym płacie mózgu. W rozpoznaniu choroby bardzo duże znaczenie mają badania obrazowe. Natomiast leczenie dostosowane jest do indywidualnych potrzeb.

Jakie są objawy guza mózgu?

Guz mózgu może manifestować się na wiele sposobów. Oznaki są różne i zależą głównie od umiejscowienia, wielkości i charakteru zmian. Najczęściej stwierdza się ogólne objawy guza mózgu, w tym zwłaszcza: zaburzenia pamięci, napady padaczkowe, osłabienie sprawności umysłowej, podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe (nudności, wymioty, bóle głowy), uczucie ciągłego zmęczenia. Do tego dochodzą te typowe dla uciskanej struktury mózgu. Są to tzw. objawy ogniskowe. Przykładowo, jeśli guz zlokalizowany jest w:

 • płacie czołowym – pojawić się mogą m.in. zmiany w zachowaniu i osobowości chorego, drgawki, obniżenie krytycyzmu, zaburzenia kojarzenia faktów i analizy emocji,

 • płacie skroniowym półkuli dominującej – można dostrzec m.in. zaburzenia mowy i rozpoznawania dźwięków,

 • płacie potylicznym – mogą pojawić się m.in. zaburzenia widzenia, analizy koloru, kształtu, ruchu i głębi,

 • płacie ciemieniowym – pojawić się mogą m.in. niedowłady ruchowe, zaburzenia czucia, równowagi bądź nieprawidłowe napięcie mięśni.

Jakie są rodzaje guzów mózgu?

Biorąc pod uwagę typ histopatologiczny, wyróżnia się kilka rodzajów guza mózgu. Najczęściej występujący to glejak. Guz ten jest drugim po białaczkach najbardziej rozpowszechnionym nowotworem wieku dziecięcego. Powstaje ze zmienionych komórek glejowych, które są głównym składnikiem tkanki nerwowej. Glejak wielopostaciowy to najczęstszy typ glejaka. Niestety charakteryzuje się dużą złośliwością, szybko rośnie i rozprzestrzenia się na inne obszary mózgu.

Oponiaki są na drugim miejscu pod względem częstości występowania. Tworzą się z komórek nabłonkowych pajęczynówki, czyli jednej z trzech opon mózgowo-rdzeniowych. W większości są to niezłośliwe guzy. Najczęściej rozpoznawane są u osób w wieku 40–70 lat, w tym zwłaszcza u kobiet. Inne rodzaje guzów mózgu to gwiaździaki, wyściółczaki i skąpodrzewiaki.

Na czym polega rozpoznanie i leczenie guza mózgu?

Jak rozpoznać guza mózgu? Zadanie to opiera się na szeregu badań. Podstawę stanowią:

 • wywiad i badanie przedmiotowe,

 • badanie neurologiczne,

 • badania diagnostyczne, wśród których szczególne miejsce zajmują te obrazowe, jak rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, pozytonowa emisyjna tomografia (PET), angiografia MR lub TK,

 • badania uzupełniające, np. słuchowe czy okulistyczne.

Istnieje wiele sposobów leczenia guzów mózgu. Wśród możliwych do zastosowania znajdują się:

 • leczenie chirurgiczne – w zależności od położenia guza określa się zakres zabiegu. Całkowite wycięcie nie zawsze jest możliwe. Wówczas przeprowadza się częściową resekcję guza;

 • radioterapia – ma przeważnie charakter uzupełniający względem zabiegu chirurgicznego. Jej celem jest zahamowanie rozwoju i zmniejszenie guza;

 • chemioterapia – łączy się ją nierzadko z radioterapią, jako leczenie wspomagające. Jej celem jest zwalczanie chorych komórek w organizmie;

 • metoda gamma knife, czyli nóż gamma – stanowi alternatywę dla leczenia chirurgicznego. To technika radiochirurgiczna, która pozwala na leczenie bezinwazyjne.

Zapewnij sobie wsparcie na wypadek choroby

Guz mózgu diagnozowany jest u coraz większego odsetka populacji. Według statystyk znajduje się na czwartym miejscu pod względem zachorowalności i, co gorsza, obserwuje się tendencję wzrostową. Dlatego też bardzo ważne jest zapewnienie sobie odpowiedniego wsparcia. Ogromną pomocą będzie ubezpieczenie na wypadek nowotworu. Dzięki niemu i dodatkowym pakietom możesz otrzymać też pomoc specjalistów w postawieniu diagnozy i leczeniu. Poza tym wsparcie finansowe, które pozwala nie martwić się codziennymi sprawami i skupić na powrocie do zdrowia.

Leczenie nowotworu wiąże się z długotrwałym przebywaniem w szpitalu. Nasze ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego lub operacji.  zrekompensuje Ci utracone dochody.

Wszystko po to, abyście Ty i Twoja rodzina czuli się bezpieczniej w tak trudnym czasie.

Zespół Nationale-Nederlanden 25.03.2022