Na czym polega ubezpieczenie na wypadek śmierci - czyli „na życie” i dlaczego warto je mieć?

Polisa na wypadek śmierci przyda się każdemu, komu zależy na zabezpieczeniu bliskich. Niespodziewana utrata członka rodziny to nie tylko strata emocjonalna, lecz często również konieczność dostosowania się do nowej sytuacji finansowej. W takim przypadku świadczenie pieniężne z ubezpieczenia na wypadek śmierci będzie nieocenione. Jak wybrać dobrą polisę na życie?

Ubezpieczenie na wypadek śmierci – na czym polega?

Polisa na wypadek śmierci (na życie) to ubezpieczenie, które zabezpiecza Twoich bliskich na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło. W przypadku śmierci Ubezpieczonego osobom wskazanym w umowie tzw. uposażonym wypłacone zostaną środki zgodnie z wybraną sumą ubezpieczenia. Pieniądze mogą przeznaczyć na dowolny cel.

Ubezpieczenie na wypadek śmierci stanowi podstawowy rodzaj ochrony w polisie na życie i nie wymaga dodatkowego rozszerzenia, choć warto zadbać także o swoją ochronę na wypadek chorób, czy następstw wypadków, zgodnie z potrzebami. Oferty poszczególnych ubezpieczycieli różnią się przede wszystkim sumą ubezpieczenia, wiekiem uprawniającym do zawarcia umowy oraz pakietami dodatkowymi.

Rodzaje ubezpieczenia na wypadek śmierci bliskiej osoby

W Polsce występuje kilka rodzajów ubezpieczeń na życie, które pełnią różne funkcje.

Ubezpieczenie terminowe zapewnia ochronę na określony czas, który można wybrać samodzielnie przy zakupie ubezpieczenia. Klient ustala wtedy też sumę ubezpieczenia. Jeśli w czasie trwania umowy dojdzie do tzw. zdarzenia ubezpieczeniowego, czyli śmierci ubezpieczonego, wskazani w umowie uposażeni otrzymają świadczenie pieniężne w wysokości sumy ubezpieczenia.

Bezterminowa polisa na życie, czyli tzw. ubezpieczenie na całe życie, nie ma wyznaczonego okresu trwania umowy. Trwa ona do końca życia klienta, ale dostępne sumy ubezpieczenia często są niższe niż w ubezpieczeniu terminowym. Posiadając ubezpieczenie na całe życie składki trzeba opłacać przez z góry określony czas, np. do 65, 70, czy 75 roku życia. Po tym czasie ochrona trwa dalej, aż do śmierci ubezpieczonego.

Polisa grupowa to ubezpieczenie na życie oferowane najczęściej za pośrednictwem pracodawcy. Czasami jest oferowana pracownikom bez dodatkowych opłat, jako rodzaj benefitu pozapłacowego. Nawet gdy pracodawca nie finansuje w pełni ochrony, koszt takiego ubezpieczenia jest zazwyczaj niższy w porównaniu z ubezpieczeniem indywidualnym. Pracownik ma ograniczoną możliwość dostosowania zakresu ochrony, a suma ubezpieczenia jest z góry określona i najczęściej nie przekracza 100 tysięcy złotych.

Ubezpieczeniem na wypadek śmierci można zabezpieczyć spłatę kredytu. Jest ono często wymagane przez bank w trakcie ubiegania się o finansowanie. W tym przypadku uposażonym jest bank.

Istnieje też polisa na życie z opcją inwestycyjną, w której część wpłacanych składek przeznaczana jest na cele inwestycyjne.

Ubezpieczenie na wypadek śmierci – na co zwrócić uwagę?

Ubezpieczenie na wypadek śmierci powinno być dostosowane do Twoich potrzeb ubezpieczeniowych. Na rynku znajdziesz wiele propozycji. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na:

  • wysokość sumy ubezpieczenia – czy zabezpieczy Twoje potrzeby i zobowiązania;
  • wysokość składki za ubezpieczenie – czy jesteś w stanie ponosić systematycznie koszty ubezpieczenia w dłuższym okresie czasu, uwzględniając swoje dochody i wszystkie wydatki;
  • czy jest możliwość indeksowania składki i sumy ubezpieczenia, czyli urealnienia ich wartości w czasie - głównie ze względu na inflację;
  • wiek uprawniający do przystąpienia oraz do jakiego wieku trwa ochrona;
  • dostępne umowy dodatkowe z ochroną wypadkową oraz zdrowotną;
  • wymagania, jakie musisz spełnić, by zostać objętym ochroną np. ankieta medyczna, badania lekarskie;
  • wykluczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli kiedy nie otrzymasz świadczenia np. jeśli do śmierci dojdzie wskutek aktu terroru albo bycia pod wpływem środków odurzających, jeśli do śmierci dojdzie na skutek samobójstwa w 2 pierwszych latach trwania umowy;
  • karencję, czyli czy ubezpieczyciel żąda pełnej składki od dnia zawarcia ubezpieczenia, oferując niepełną ochronę np. przez 3 miesiące.

Ubezpieczenie na wypadek śmierci powinno zapewniać uposażonym wsparcie adekwatne do zobowiązań finansowych bliskich – zarówno do tych regularnych, jak kredytów, pożyczek, opłat miesięcznych, czy też zapewnić rodzinie codzienne funkcjonowanie bez dochodu osoby zmarłej przynajmniej w pierwszym okresie, kiedy jej zabraknie.

W Nationale-Nederlanden TUnŻ możesz rozszerzyć podstawowe ubezpieczenie na życie wybierając różne dodatkowe umowy chroniące przed skutkami wypadków i chorób:

Polisą na życie w Nationale-Nederlanden mogą być objęte dzieci od pierwszego roku życia i dorośli do 71 lat. Ochrona może trwać do ukończenia 75 roku życia.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia ważne jest zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Materiał powstał we współpracy z Bożeną Trzaską, menadżerką rozwoju produktów indywidualnych w Nationale-Nederlanden 12.04.2024