Raporty finansowe

 TU_Informacja o danych statystycznych dotyczących postępowań pozasądowych prowadzonych przez Rzecznika Finansowego 2020 r. - pobierz

 TUnŻ_Informacja o danych statystycznych dotyczących postępowań pozasądowych prowadzonych przez Rzecznika Finansowego 2020 r.- pobierz

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., na dzień 31.12.2020 r., zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/21 z dnia 2 kwietnia 2021 r. - pobierz

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., na dzień 31.12.2020 r.- pobierz

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., na dzień 31.12.2020 r., zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/21 z dnia 2 kwietnia 2021 r. - pobierz

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., na dzień 31.12.2020. r. - pobierz

TUNŻ_Informacja o danych statystycznych dotyczących postępowań pozasądowych prowadzonych przez Rzecznika Finansowego 2018 r. - pobierz

 TU_Informacja o danych statystycznych dotyczących postępowań pozasądowych prowadzonych przez Rzecznika Finansowego 2018 r. - pobierz

Informacja o danych statystycznych dotyczących postępowań pozasądowych prowadzonych przez Rzecznika Finansowego - pobierz

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., na dzień 31.12.2018 r., zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r., wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta - pobierz

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., na dzień 31.12.2018 r., zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r., wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta - pobierz

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., na dzień 31.12.2017 r., zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 9/18 z dnia 24 kwietnia 2018r., wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta - pobierz

TUNŻ_Informacja o danych statystycznych dotyczących postępowań pozasądowych prowadzonych przez RF 2017 r. - pobierz

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., na dzień 31.12.2017 r., zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/18 z dnia 24 kwietnia 2018r., wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta - pobierz

TU_Informacja o danych statystycznych dotyczących postępowań pozasądowych prowadzonych przez RF 2017 r. - pobierz


Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., na dzień 31.12.2016r., zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 15/2017 z dnia 19 maja 2017 r., wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta - pobierz