Ruszyły notowania 8 Funduszy Zdefiniowanej Daty Nationale-Nederlanden w ramach PPK

Ruszyły notowania 8 funduszy Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro, przygotowanych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Do funduszy wpłynęły pierwsze wpłaty uczestników PPK. Nationale-Nederlanden jest pierwszą instytucją na rynku, która uruchomiła pełen zestaw wszystkich 8 Funduszy Zdefiniowanej Daty, w których pracownicy będą gromadzić pieniądze w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Rozpoczęcie notowań 8 Funduszy Zdefiniowanej Daty wiąże się z tym, że do każdego z funduszy – w tym do funduszu bezpiecznego, który od 2026 roku będzie inwestował wyłącznie w obligacje i lokaty – wpłynęły już pierwsze wpłaty uczestników. Nationale-Nederlanden zawarło już blisko 100 umów o zarządzanie PPK z największymi firmami w Polsce (zatrudniającymi powyżej 250 pracowników). Prowadzi zaawansowane rozmowy z kilkuset kolejnymi firmami.

W połowie stycznia firma jako pierwsza uzyskała od sądu decyzję o rejestracji wszystkich 8 funduszy, teraz jako pierwsza uruchomiła wszystkie Fundusze Zdefiniowanej Daty i rozpoczęła zarządzanie nimi.

To ważny dzień nie tylko dla nas, ale także dla całego programu PPK. Od dziś można śledzić wyniki wszystkich 8 Funduszy Zdefiniowanej Daty, w których pomnażane są wpłaty uczestników PPK. Jesteśmy technicznie i operacyjnie gotowi na zarządzanie PPK – mówi Grzegorz Chłopek, prezes Nationale-Nederlanden PTE. 

Nationale-Nederlanden PTE będzie pobierać niższe niż przewidziane w ustawie opłaty za zarządzanie PPK. W przypadku funduszu zdefiniowanej daty 2025 (najbezpieczniejszy fundusz, który od 2026 roku nie będzie inwestował w akcje) – będzie to zaledwie 0,2 proc., a w pozostałych funduszach 0,42 proc. w skali roku. Dodatkowo opłata za zarządzanie we wszystkich funduszach zdefiniowanej daty do 30 czerwca 2020 roku została obniżona do 0,01 proc., a opłata za wynik nie będzie pobierana do końca br.

Co jeszcze oprócz niższych opłat za zarządzanie funduszami?
Pracownicze Plany Kapitałowe to rozwiązanie, które ma pomóc Polakom w budowaniu bezpieczeństwa finansowego na emeryturze. Głównym założeniem programu jest współuczestniczenie w oszczędzaniu pracownika, pracodawcy oraz państwa. W pierwszej kolejności obowiązkiem prowadzenia PPK zostały objęte firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników. Większość z nich jest już na „ostatniej prostej” do pełnego uruchomienia programu PPK w firmie. Niebawem – już od stycznia 2020 roku taki obowiązek będą miały także firmy zatrudniające co najmniej 50 osób i to te firmy zaczynają obecnie przygotowania do utworzenia PPK.

Do programu zapisani zostaną wszyscy pracownicy pomiędzy 18 a 54 rokiem życia, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne. Osoby 55-letnie i starsze muszą same zadeklarować czy chcą uczestniczyć w programie. Jednocześnie każdy zatrudniony może w dowolnym momencie zdecydować o rezygnacji lub ponownym uczestniczeniu w PPK. Każdy z pracowników będzie oszczędzał na indywidualnym koncie. A wpłaty oprócz samych zatrudnionych będą odprowadzane również przez pracodawcę oraz państwo. Wpłata podstawowa pracownika wynosi 2 proc. jego miesięcznego wynagrodzenia brutto, podczas gdy pracodawca wpłaci 1,5 proc. pensji zatrudnionego. Każdy uczestnik otrzyma od państwa również 250 zł wpłaty powitalnej. Następnie, co roku, z Funduszu Pracy konto zasilane będzie o kolejne 240 zł.

 

Oprócz obowiązkowych wpłat zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą dobrowolnie zwiększyć odprowadzane kwoty – każdy z nich do maksymalnie 4 proc. Oznacza to, że na koncie uczestnika może być lokowane do 8 proc. jego wynagrodzenia. PPK dają więc Polakom możliwość odłożenia znacznie większych kwot niż poprzez samodzielne oszczędzanie.

Każda z instytucji dopuszczonych do prowadzenia PPK będzie odpowiedzialna za inwestowanie wpłacanych na konto pieniędzy w Funduszach Zdefiniowanej Daty. Ich celem będzie dopasowanie potencjalnego zysku oraz ryzyka do wieku uczestnika. To znaczy, że wraz ze zbliżaniem się uczestnika do osiągnięcia 60 roku życia pieniądze lokowane są w coraz bezpieczniejsze produkty finansowe, takie jak obligacje Skarbu Państwa czy depozyty bankowe.

Nationale-Nederlanden to jedna z największych firm ubezpieczeniowych na polskim rynku. Oferuje różnorodne produkty zabezpieczające przyszłość finansową ponad pół miliona klientów. Działa w Polsce od 1994 roku. Od 1998 roku w ramach grupy funkcjonuje także Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne zarządzające największym pod względem aktywów Otwartym Funduszem Emerytalnym w Polsce z 3 milionami Klientów.

Notowania Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro znajdziesz tu.

Zespół Nationale-Nederlanden 17.12.2019