Rodzinne ubezpieczenie zdrowotne - kogo obejmuje?

Osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę zlecenie lub prowadzące własną działalność gospodarczą mogą zapewnić ubezpieczenie zdrowotne tym członkom swojej rodziny, którzy nie mają do niego praw. Jak w praktyce wygląda rodzinne ubezpieczenie zdrowotne? Jakie korzyści może przynieść ubezpieczenie prywatne?

Kogo można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego?

Zgodnie z danymi GUS, co 14 Polak nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. W konsekwencji nie ma prawa do korzystania z bezpłatnej publicznej służby zdrowia. Każda osoba odprowadzająca składki do ZUS-u może jednak objąć nieubezpieczonych członków rodziny swoim własnym ubezpieczeniem zdrowotnym. W ten sposób mogą oni uzyskać pełnię praw do korzystania ze świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia.


Liczba osób, którym ubezpieczony w ZUS-ie może zagwarantować ubezpieczenie zdrowotne, jest dowolna, a rejestracja bezpłatna. Dodatkową zachętę ku temu stanowi fakt, że wysokość składki opłacanej przez ubezpieczonego nie ulega zmianie. Warto więc przyjrzeć się bliżej przepisom, które jasno definiują, jaki stopień pokrewieństwa musi łączyć nas z osoba, którą zamierzamy zgłosić jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

 
 

Ubezpieczenie na życie i zdrowie

Zapewnij swoim najbliższym poczucie finansowego bezpieczeństwa, gdyby Ciebie zabrakło. Dodatkowo możesz zapewnić sobie pieniądze na wypadek ciężkiego zachorowania (m.in. na raka, cukrzycę, udar) i pobytu w szpitalu.
 

Sprawdź

Informacje tego rodzaju znajdziemy w  Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Zgodnie z jej brzmieniem definicją członka rodziny objęte są następujące osoby:

 • małżonek, który nie ma własnego prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, czyli pracuje na podstawie umowy o dzieło lub nie wykonuje żadnej pracy i nie ma prawa do zasiłków,
 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka lub dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, lub dziecko w ramach rodziny zastępczej bądź rodzinnego domu dziecka, do uzyskania przez nie 18 lat lub ukończenia 26. roku życia, jeżeli uczy się dalej w szkole, uczelni, jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie lub zakładzie kształcenia nauczycieli. Dodatkowe ubezpieczenie dziecka przynosi wiele korzyści, o czym można przeczytać więcej w naszym artykule:
  (Nie)skazani na szkolne ubezpieczenie
  Jeżeli dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne, ograniczenie wiekowe nie obowiązuje.
 • krewni wstępni, czyli rodzice dziadkowie, pod warunkiem, że pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Kiedy zgłosić członka rodziny?

Niezależnie od stopnia pokrewieństwa, jakie łączy ubezpieczonego z osobą, którą zamierza objąć ubezpieczeniem zdrowotnym, jej zgłoszenia należy dokonać „niezwłocznie”. Oznacza  to więc, że mamy na to równo tydzień (7 dni) od wystąpienia okoliczności, które sprawiają, że konieczne jest dokonanie zgłoszenia, choćby. utraty pracy przez małżonka.

 

Jakich formalności należy dopełnić?

Żeby zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, nie potrzeba wielu formalności. Wystarczy, że osoba prowadząca działalność gospodarczą przekaże jego dane ZUS-owi. Celowi temu służy dokument ZCNA. Inaczej należy postąpić, w przypadku gdy ubezpieczony jest zatrudniony na umowę o pracę. Wówczas dane osoby, którą chce on objąć swoim ubezpieczeniem zdrowotnym, należy przekazać pracodawcy, ponieważ to on jest płatnikiem składek.

 

Wyrejestrowanie członka rodziny

Podobnie jak na zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, tak i na wyrejestrowanie z niego ma się 7 dni od zaistnienia ku temu okoliczności. Ponownie służy temu dokument ZCNA, składany do ZUS-u przez płatnika składek.

 

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla członków rodziny

Uzyskanie rodzinnego ubezpieczenia zdrowotnego daje prawo do bezpłatnego przebywania w szpitalu i korzystania z państwowej opieki medycznej. Obecnie duża grupa osób decyduje się na wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Stanowi ono doskonałe uzupełnienie państwowej służby zdrowia, z której działania nie jest zadowolonych aż 74% Polaków.


Dodatkowym atutem jest fakt, że ubezpieczeniem prywatnym może objąć wszystkie bliskie osoby ubezpieczonego. ZUS szczegółowo określa, kto w świetle prawa jest członkiem rodziny. Prywatna opieka medyczna zapewnia ubezpieczonemu pod tym względem znacznie większą dowolność. Można więc pozwolić korzystać z niej partnerowi, z którym pozostaje się w nieformalnym związku czy rodzicom, z którymi już się nie mieszka.

 

Korzyści z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego

Mniej restrykcyjne podejście do uznawania konkretnych osób za członków rodziny ubezpieczonego to nie jedyna korzyść prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Wśród jego atutów wymienić można także:

 • brak konieczności wielomiesięcznego oczekiwania na wizytę u specjalisty,
 • wysoki standard obsługi,
 • dostęp do najlepszych fachowców i zabiegów,
 • możliwość personalizacji ubezpieczenia zdrowotnego zarówno pod względem zakresu opieki, jak i wysokości comiesięcznej składki,
 • atrakcyjność cenową pakietów medycznych.

Co ważne, zakup prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego nie przekreśla możliwości równoległego korzystania z publicznej służby zdrowia, a jego koszt nie jest wysoki. Zastanawiasz się jak wygospodarować dodatkowe środki na ubezpieczenie? Przeczytaj o tym w artykule: Domowy budżet w pięciu krokach.

 

Ubezpieczenie zdrowotne a polisa na życie

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne to nie jedyne rozwiązanie godne polecenia. Swoistym zabezpieczeniem przed konsekwencjami nieprzewidzianych sytuacji jest także ubezpieczenie na życie. Zagwarantuje ono wsparcie finansowe w przypadku śmierci ubezpieczonego lub jego niezdolności do samodzielnego życia bądź pracy.


Wbrew pozorom koszt polisy na życie nie stanowi dużego obciążenia dla domowego budżetu, a pozwala zabezpieczyć przyszłość rodziny. Ofertą towarzystw ubezpieczeniowych w tym zakresie zainteresowani powinni być w szczególności główni żywiciele rodziny oraz posiadacze kredytu hipotecznego lub gotówkowego.


Na ostateczny koszt polisy na życie wpływ ma wiele czynników, w tym m.in. wiek ubezpieczonego, stan jego zdrowia, tryb życia, jaki prowadzi, czy też choroby przebyte w rodzinie. Wysokość comiesięcznej składki zależy również od kwoty ubezpieczenia, a także jego zakresu. Jeżeli ubezpieczony zdecyduje się na wykup dodatkowych pakietów (np. zdrowotnego lub na wypadek nowotworu), wówczas koszt polisy na życie się zwiększy.

Zobacz też: Objawy chorej tarczycy

Zobacz też: Ubezpieczenie kredytu hipotecznego

 

Zespół Nationale-Nederlanden 01.01.2020