Ubezpieczenie mieszkania – kiedy nie zadziała?

Pełnię ochrony mieszkania zapewni odpowiednio dopasowana polisa ubezpieczeniowa. W jakich jednak sytuacjach ubezpieczenie nie zadziała? Co w momencie, gdy to lokator ponosi odpowiedzialność za powstanie szkody?

Jakich nieruchomości nie można ubezpieczyć?

W ramach polisy mieszkaniowej można ubezpieczyć praktycznie wszystkie rodzaje zabudowań. Oprócz domu lub mieszkania może ona obejmować garaż, ogród oraz samą działkę. Pozwala ona także zagwarantować ochronę oczku wodnemu, basenowi, podjazdowi czy też ogrodzeniu wraz z jego elementami stałymi. Polisę mieszkaniową można również nabyć dla budynku w budowie.

Jakich nieruchomości nie można jednak ubezpieczyć? Problematyczne może być objęcie ochroną domów:

 • o konstrukcji drewnianej

 • w których prowadzona jest działalność gospodarcza

 • niezwiązanych trwale z gruntem (w tym domów holenderskich)

 • znajdujących się na terenie ogrodów działkowych

Co więcej, niektóre budynki muszą mieć określone zabezpieczenia, np. zamykane na zamek drzwi czy też szczelne okna, aby mogły zostać włączone do polisy mieszkaniowej.

 
 

Ubezpiecz dom/mieszkania online

Zapewnij sobie wspracie i pomoc po takich zdarzeniach jak: pożar, powódź, przepięcie, kradzież czy stłuczenie. Ubezpieczenie kupisz prosto i wygodnie online. 
 

Sprawdź cenę

Jakich szkód nie obejmuje ubezpieczenie mieszkania?

Sytuacji, które mogą się wydarzyć jest nieskończenie wiele, dlatego dobre ubezpieczenie chroni przed wszystkimi zdarzeniami (formuła ubezpieczenia ALL RISKS) czyli m.in. pożar, zalanie, lawina, powódź, grad, zdarzenia spowodowane przez osoby trzeci czy zwierzęta. Są jednak zdarzenia, których polisa mieszkaniowa nie uwzględni. Są to m.in.:

 • umyślne wyrządzenie szkody

 • niedopełnienie obowiązków lub brak konserwacji

 • szkody powstałe jak następstwo spożycia alkoholu lub środków odurzających, substancji psychotropowych

To, jakie dokładnie zdarzenia losowe obejmuje polisa mieszkaniowa, zawarte jest w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. To nic innego jak dokument zawierający szczegółowe warunki dotyczące danej umowy ubezpieczeniowej. Warto go zatem uważnie przeczytać.

Co gdy szkoda powstanie z naszej winy?

W większości przypadków polisa podstawowa nie obejmuje szkód powstałych z winy lokatorów. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku ubezpieczenia mieszkania od Nationale- Nederlanden, które zapewnia pomoc finansową zarówno w sytuacji, gdy nasze mieszkanie zostanie zalane z winy sąsiada, jak również gdy jego przyczyną będzie zaniedbanie ze strony lokatorów. Co istotne, w przypadku mieszkania na wynajem ubezpieczyciel opłaca także wydatki związane z lokalem zastępczym oraz pokrycie dwumiesięcznej kwoty wynajmu w przypadku przestoju. Więcej na ten temat w artykule: Ubezpieczenie mieszkania na wynajem - najważniejsze informacje.

Ubezpieczenie obejmuje także domowy assistance. W zasadzie jest to nie tyle polisa ubezpieczeniowa, co pakiet usług, z których można skorzystać w razie potrzeby. 

Każdy ubezpieczyciel nieco inaczej komponuje polisę ubezpieczeniową. W niektórych ofertach wycena zalanego mieszkania jest bezpłatna, w innych nie. W części powódź zalicza się do pakietu podstawowych zdarzeń losowych, w innych należy wykupić rozszerzenie, by się przed nią zabezpieczyć. Przed podpisaniem umowy warto więc dokładnie przeczytać OWU, by wiedzieć, w jakim zakresie chroniony jest budynek.

Ubezpieczenie mieszkania – karencja

W przypadku polisy mieszkaniowej można mieć do czynienia z karencją. Jest to nic innego jak okres bezpośrednio po zawarciu ubezpieczenia, w trakcie którego budynek nie jest chroniony przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Karencję najczęściej stosuje się w odniesieniu do powodzi. Zwykle trwa ona 30 dni od podpisania umowy, jednak każdy ubezpieczyciel może ustalić swój własny okres karencyjny.

Chociaż polisa mieszkaniowa nie uchroni dobytku przed zniszczeniem czy też kradzieżą, pozwoli na rekompensatę nieprzyjemnych skutków zdarzeń losowych. Objąć nią można różne typy zabudowań, a także rozszerzyć ochronę o atrakcyjne pakiety, takie jak pakiet na wynajem czy też domowy assistance, tak by zapewnić budynkowi jak również mieszkańcom najlepszą ochronę. O tym, na jaką sumę ubezpieczenia możemy liczyć, przeczytamy w artykule Jakie odszkodowanie przysługuje za zalane mieszkanie?

Ubezpieczenie mieszkania w Nationalne Nederlanden

 • Suma ubezpieczenia mieszkania sięga nawet 2 mln. zł.

 • Ubezpieczyciel oferuje wsparcie fachowców, m.in. hydraulika lub ślusarza.

 • Możliwe jest wykupienie dodatkowego pakietu, w ramach którego otrzymasz pomoc w opiece nad dzieckiem 

 • Dodatkowo płatny pakiet premium obejmuje pomoc, gdy zepsuje się sprzęt RTV/AGD/IT, a także ubezpieczenie rzeczy poza domem, czyli np.  torebki z zawartością.

Zespół Nationale-Nederlanden 01.03.2020