Czym jest i jak działa home assistance oraz ubezpieczenie all risk?

Home assistance to pakiet wchodzący w skład polisy mieszkaniowej, który zapewnia pomoc w trudnych sytuacjach – na przykład wtedy, gdy zepsuje się sprzęt i potrzebna będzie jego naprawa. Warto, aby było to ubezpieczenie all risk, czyli obejmujące wszystkie zdarzenia.

Home assistance w podstawowej formie jest już zawarte w ubezpieczeniu nieruchomości. Przed zakupem warto, abyś sprawdził ofertę online oraz tę dostępną u przedstawiciela. Mimo że jest to ten sam ubezpieczyciel, jeden z pakietów może mieć dużo bardziej korzystne warunki.

Czym jest home assistance?

Home assistance to pakiet, który zapewnia możliwość bezpłatnego skorzystania z wielu usług niezbędnych w mieszkaniu lub domu. Znalezienie odpowiedniego fachowca oraz pokrycie kosztów jego pracy bierze na siebie ubezpieczyciel – zamiast wypłacić odszkodowanie za powstałą szkodę, zobowiązuje się do jej usunięcia. Ochrona ta najczęściej jest już włączona w ubezpieczenie mieszkania lub domu (niekiedy konieczna jest niewielka dopłata).

W zakres home assistance może wchodzić:

 • zorganizowanie pomocy fachowca (m.in. hydraulika, ślusarza, szklarza),
 • opłacenie transportu i usługi fachowca,
 • organizacja przeglądu technicznego,
 • transport mienia ocalałego ze szkody we wskazane miejsce,
 • przechowanie mienia ocalałego ze szkody,
 • transport ubezpieczonego do mieszkania (jeżeli przebywał on poza nim, gdy doszło do powstania szkody),
 • pokrycie kosztów zakwaterowania w hotelu lub mieszkaniu zastępczym.

Na praktyczne wsparcie w przypadku nieprzewidzianych szkód spowodowanych przez osoby trzecie możesz liczyć również w ramach dedykowanej oferty ubezpieczenia mieszkania na wynajem.

Pamiętaj, że home assistance, czyli ubezpieczenie mieszkania z opcją drobnych napraw, działa wyłącznie na terenie Polski.

 
 

Ubezpiecz swój dom lub mieszkanie

Zapewnij sobie wypłatę świadczenia m. in. w razie zalania, pożaru, przepięcia kradzieży z włamaniem oraz pomoc fachowców po szkodzie.

Sprawdź

Ubezpieczenie all risk, czyli jakie?

Ubezpieczenie all risk oznacza, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność od wszystkich możliwych zdarzeń (wyjątki są opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia). Dzięki temu nie musisz się martwić tym, że nie otrzymasz pomocy finansowej, gdy dojdzie do pożaru, powodzi lub kradzieży. Dodatkowo istnieje także możliwość rozszerzenia polisy. Ubezpieczenie all risk premium zapewnia ochronę także wtedy, gdy szkoda zostanie spowodowana przez osobę ubezpieczoną, pozostałych domowników lub zwierzęta domowe.

Przykłady szkód all risk:

 • uszkodzenie ocieplenia dachu przez kuny,
 • szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta,
 • uszkodzenie telewizora (lub innego sprzętu) na skutek przeciągu,
 • pogryzienie przez myszy sprzętu trzymanego w piwnicy.

Jeśli zdecydujesz się na ubezpieczenie domu online, będziesz miał zapewniony pakiet multi risk. Oznacza to, że ubezpieczyciel określił konkretne zdarzenia, które są objęte polisą. Ich pełną listę zawsze możesz znaleźć w ogólnych warunkach umowy.

Zobacz też: Zalanie mieszkania a ubezpieczenie

Czy home assistance działa we wszystkich przypadkach?

To, czy home assistance działa we wszystkich przypadkach, zależy od jego wariantu. Wszelkie wyłączenia są zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Najczęściej dotyczą one zdarzeń oraz sprawców szkody. My, jako ubezpieczyciel, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek m.in.:

 • umyślnego działania,
 • następstw spożywania alkoholu lub środków odurzających,
 • osuwania się gruntu pod wpływem działalności człowieka (w tym górnictwa),
 • działań wojennych i zamieszek,
 • czynnego udziału w aktach przemocy i terroryzmu,
 • działania energii jądrowej i pola magnetycznego,
 • zanieczyszczenia środowiska,
 • działania programów komputerowych zaburzających pracę urządzenia,
 • wadliwego wykonania instalacji,
 • zaniedbania (np. utrzymywania wilgoci przez długi czas),
 • dokonania nieprawidłowych modernizacji.

Ubezpieczyciel nie ponosi także odpowiedzialności, gdy szkoda jest efektem wydania aktu prawnego lub decyzji administracyjnej (np. został wydany nakaz rozbiórki nieruchomości).

Zobacz też: Kradzież z włamaniem - jak się zabezpieczyć przed włamaniem?
 

Zespół Nationale-Nederlanden 26.11.2020