Czy osoba chora na cukrzycę może pracować zmianowo?

Praca zmianowa ma ustalony rozkład czasu wykonywania obowiązków służbowych, który cyklicznie się zmienia – po kilku dniach lub tygodniach. Często są to dwie zmiany z przerwą nocną. Niekiedy jednak pracownik pracuje także w nocy. Taki system może być uciążliwy dla osób, które chorują przewlekle. Dowiedz się, czy praca zmianowa jest odpowiednia dla osób z cukrzycą.

Cukrzyca jest chorobą, która przyczynia się do pojawienia wielu zaburzeń. Osoby chore muszą regularnie kontrolować poziom glukozy we krwi, a także dokonywać iniekcji z insuliny (lub przyjmować leki doustne). Powinny mieć także z góry ustalony rozkład posiłków. Warto jednak pamiętać, że cukrzyca nie stanowi przeciwwskazania do podjęcia pracy zawodowej. Wykluczenie mogą stanowić jedynie jej niektóre powikłania.

Praca zmianowa a cukrzyca

Zalecane jest, aby osoba chora na cukrzycę wykonywała pracę, która nie stanowi zbyt dużego obciążenia dla jej organizmu. Wykonywany zawód nie powinien utrudniać leczenia choroby, a także przyczyniać się do pojawienia się powikłań i narażać chorego na zagrożenie życia. O tym, czy diabetyk może pracować na określonym stanowisku, decyduje lekarz medycyny pracy po zapoznaniu się z historią choroby oraz aktualnymi wynikami badań.

 

Zaleca się, aby osoby chore na cukrzycę unikały pracy:

  • w odosobnieniu,

  • wymagającej dużego wysiłku fizycznego,

  • w dużym stresie,

  • polegającej na kierowaniu pojazdami,

  • na wysokościach,

  • w górnictwie i hutnictwie,

  • w służbach mundurowych i ratownictwie,

  • polegającej na nurkowaniu.

 

W zaleceniach znajduje się także informacja, że w przypadku chorych na cukrzycę niewskazana jest praca zmianowa. Taki system wiąże się ze zwiększonym ryzykiem występowania nieprawidłowego stężenia glukozy we krwi. Przyczynia się do tego nieregularny tryb życia, a przede wszystkim spożywanie posiłków o nieustalonych porach.

 

Jednak Polskie Towarzystwo Diabetologiczne uznało, że praca zmianowa przy cukrzycy jest możliwa, jeżeli pozwala na to stan chorego. Ponadto pacjent powinien być świadomy zagrożeń, które z tego wynikają, a także konieczności modyfikacji leczenia i przeprowadzania częstszych kontroli glikemii.

O czym powinna pamiętać osoba z cukrzycą przy pracy zmianowej?

Osoba z cukrzycą, która pracuje w systemie zmianowym, powinna pamiętać o zwiększonej liczbie pomiarów glikemii. Mowa przede wszystkim o tych dniach, w których następuje zmiana godzin pracy. Konieczne jest posiadanie przy sobie glukometru również w miejscu pracy.

 

Ponadto osoby pracujące zmianowo powinny nauczyć się modyfikować dawki insuliny. W takiej sytuacji należy rozpocząć ścisłą współpracę z diabetologiem i pielęgniarką diabetologiczną. Naukę metody intensywnej czynnościowej insulinoterapii trzeba zacząć na kilka miesięcy przed planowanym podjęciem pracy zmianowej.

 

Warto pamiętać także, że cukrzyca jest chorobą postępującą. Wiąże się ona z dużym ryzykiem pojawienia się powikłań. Dlatego osoba chora powinna rozważyć ubezpieczenie cukrzycowe. Polisa to pomoc finansowa na wypadek pogorszenia się stanu zdrowia. Obejmuje również wypłatę renty w sytuacji, gdy niemożliwe jest kontynuowanie pracy zawodowej.

Czy należy poinformować pracodawcę o cukrzycy?

Osoba chora na cukrzycę powinna zawsze poinformować pracodawcę oraz najbliższych współpracowników o swojej chorobie. Jest to ważne z kilku względów. Przede wszystkim jej własnego bezpieczeństwa. W przypadku nagłego zdarzenia współpracownicy mogą udzielić pomocy prawidłowo, ponieważ znają już przyczynę nagłego pogorszenia się stanu zdrowia.

 

Ponadto osoba chora na cukrzycę powinna mieć zapewnione warunki do wykonania badania poziomu glukozy we krwi oraz przyjęcia leków. Pracodawca powinien także udzielić zgody na dodatkową przerwę, gdy chory musi spożyć posiłek. Osoba chora na cukrzycę nie może być w żaden sposób dyskryminowana z powodu swojej choroby.

Zespół Nationale-Nederlanden 11.10.2021