Cukrzyca a renta – jakie świadczenia przysługują chorym na cukrzycę?

Renta cukrzykowi przysługuje, gdy w wyniku powikłań choroby pacjent jest niezdolny do pracy. Dowiedz się, co jeszcze należy się chorym na cukrzycę.

Renta dla cukrzyka przysługuje osobie, która na skutek choroby utraciła zdolność do wykonywania pracy. Warunkiem do otrzymania świadczenia jest opłacanie składek przez odpowiednio długi okres, a także uzyskanie orzeczenia od lekarza. Poza rentą cukrzycową osoba chora może ubiegać się także o inną pomoc.

Cukrzyca jest chorobą przewlekłą, która może prowadzić do powikłań ze strony wielu narządów. Ryzyko ich wystąpienia zależy przede wszystkim od schorzeń towarzyszących oraz tego, czy choroba jest leczona w prawidłowy sposób. Do najczęstszych powikłań zalicza się: retinopatię cukrzycową, zaćmę, zespół stopy cukrzycowej, niewydolność nerek oraz polineuropatię, czyli uszkodzenia włókien nerwowych. W ich efekcie osoba chora może nie być zdolna do pracy zawodowej. Wówczas należy jej się wypłata świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). A jakie wsparcie można zapewnić sobie poza publicznym systemem ubezpieczeń?

 
 

Pakiet dla chorych na cukrzycę

Zapewnij sobie dostęp do konsultacji ze specjalistami, dostęp do portalu dietetycznego i rentę, jeżeli z powodu choroby nie będziesz w stanie pracować. 

Sprawdź

Co należy się osobom chorym na cukrzycę?

W Polsce osoby, które chorują na cukrzycę typu 1 lub 2, mogą ubiegać się o otrzymanie orzeczenia stopnia o niepełnosprawności (w przypadku dzieci jest to orzeczenie o niepełnosprawności bez określenia stopnia). Dzięki niemu choremu przysługują różnego rodzaju świadczenia, a także ulgi i dodatkowe uprawnienia. Im wyższy stopień, tym większą pomoc od państwa otrzymuje właściciel orzeczenia.

Osobie chorej na cukrzycę, która ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, należy się m.in.:

 • możliwość odpisania od podatku ulgi rehabilitacyjnej (jest to np. koszt pompy insulinowej) i kosztów zakupu leków,
 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • ulga na przejazdy komunikacją miejską (zasady różnią się w poszczególnych miastach),
 • udział w turnusie rehabilitacyjnym,
 • dodatkowe 10 dni urlopu i 15 minut przerwy w pracy,
 • skrócony czas pracy na umowie o pracę,
 • zwolnienie z pracy na czas wizyty lekarskiej,
 • renta.

Cukrzyca a renta z ZUS

W przypadku cukrzycy renta należy się osobie, która w wyniku powikłań choroby nie jest zdolna do wykonywania pracy zawodowej. Poza samą diagnozą i uzyskaniem orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności należy spełnić szereg ściśle określonych warunków. Określa je Ustawa z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Głównie chodzi o odpowiedni okres opłacania składek oraz stwierdzenie niezdolności do pracy przez lekarza. Wyróżnia się trzy rodzaje renty cukrzycowej:

 • renta stała – przy stwierdzeniu trwałej niezdolności do pracy,
 • renta czasowa – przyznawana na określony okres z możliwością jego przedłużenia,
 • renta szkoleniowa – przyznawana na czas przekwalifikowania się.

Musisz jednak pamiętać, że renta na cukrzycę z ZUS nie należy się każdej chorej osobie, a jedynie takiej, u której powikłania rzeczywiście uniemożliwiają dalszą pracę lub przekwalifikowanie się.

Renta dla cukrzyka z innych źródeł – jak ją otrzymać? 

Cukrzyca i jej powikłania nierzadko wiążą się z dużymi kosztami dodatkowymi. W związku z tym, że nie każda osoba chora kwalifikuje się do otrzymania świadczeń od państwa, warto poszukać wsparcia w innych źródłach. Jednym z nich jest pakiet dla chorych na cukrzycę lub – w przypadku osób zdrowych, obawiających się zachorowania – ubezpieczenie na wypadek cukrzycy.

Zakres ubezpieczenia dla chorych na cukrzycę

Co otrzymujesz?

Finansowe wsparcie w razie wystąpienia powikłań

Pieniądze w przypadku poważnego zachorowania (m. in. zawału serca, udaru mózgu) i powikłań cukrzycy (niewydolności nerek, utraty wzroku, stopy cukrzycowej) – nawet 300 000 zł

Zwrot pieniędzy za operację

Nawet 40 000 zł, jeżeli będziesz potrzebować operacji, która będzie związana z powikłaniami cukrzycy

Renta przez 5 lat

Łącznie 500 000 zł, jeżeli choroba rozwinie się tak bardzo, że uniemożliwi Ci wykonywanie obowiązków zawodowych

Organizacja i pokrycie kosztów konsultacji specjalistycznych

Zorganizujemy dla Ciebie konsultacje u okulisty, neurologa, chirurga czy urologa, w razie wystąpienia powikłań cukrzycy

 

W ramach ubezpieczenia diabetycy, u których dojdzie do powikłania w wyniku cukrzycy, otrzymują świadczenie, które mogą przeznaczyć na dowolny cel, np. nowoczesną terapię. Z kolei osoby, u których choroba rozwinie się tak bardzo, że nie będą zdolne do pracy lub samodzielnego życia, mogą liczyć na rentę wypłacaną co miesiąc przez 5 lat. Dodatkowo pokrywamy koszty badań diagnostycznych oraz konsultacji specjalistycznych (m.in. diabetologicznych, okulistycznych, urologicznych, psychologicznych i dietetycznych). W przypadku diabetyków z ubezpieczeniem dla chorych na cukrzycę dotyczy to tych osób, które zachorowały i trafiły do szpitala.

Jeśli masz cukrzycę lub na nią zachorujesz i masz dodatkowe ubezpieczenie cukrzycowe, możesz liczyć nie tylko na dodatkowe świadczenia. Otrzymasz także dostęp do nowoczesnego portalu dietetycznego z poradami dotyczącymi prawidłowego odżywiania się i zdrowego stylu życia. Dzięki temu możesz dowiadywać się nowych rzeczy o chorobie lub jej profilaktyce i brać czynny udział w procesie leczenia.

Zespół Nationale-Nederlanden 11.08.2020