Kaucja za wynajem mieszkania – najważniejsze informacje

Kaucja za wynajem mieszkania jest popularną praktyką. Jest to zabezpieczenie wynajmującego. Zobacz, ile wynosi i czy jest zwrotna.

Niemal zawsze osoba, która chce wynająć mieszkanie, jest proszona o wpłacenie kaucji. Nie wszystkim wydaje się to oczywiste. Mimo to jest to standardowa praktyka. Stanowi ona zabezpieczenie wynajmującego. Niekiedy jest też korzystna dla najemcy. Sprawdź, co warto wiedzieć o kaucji za wynajem mieszkania.

Osoby, które pierwszy raz decydują się na wynajem, często zastanawiają się, co to jest kaucja za mieszkanie. Jest to z góry ustalona kwota, którą pobiera właściciel nieruchomości od najemcy. Stanowi ona zabezpieczenie finansowe na wypadek szkód lub niepłacenia czynszu. Niekiedy lokator wykorzystuje ją na pokrycie ostatniego czynszu lub innych zobowiązań (np. dopłaty za zużycie mediów). Kwestię kaucji za wynajem mieszkania reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów.

Wysokość kaucji za wynajem mieszkania

Kaucja za wynajem mieszkania jest ustalana przez wynajmującego. Często od jej wpłacenia uzależnione jest podpisanie umowy najmu. Właściciel może odmówić, jeżeli najemca nie zgadza się na wpłacenie depozytu.

Warto jednak pamiętać, że wysokość kaucji za wynajem mieszkania jest regulowana prawnie. Nie może być ona wyższa niż dwunastokrotność miesięcznego czynszu. Najczęściej jest ona zdecydowanie niższa. W większości przypadków właściciel pobiera kaucję za wynajem mieszkania w wysokości miesięcznego czynszu.

Wysokość kaucji za wynajem mieszkania zwykle jest wyższa (wynosi równowartość 2–3 czynszów), gdy lokal jest świeżo wyremontowany lub wyposażony w drogie sprzęty. Czynnikiem decydującym o podniesieniu wartości depozytu może być też chęć wprowadzenia się z pupilem. Taka sytuacja stwarza większe ryzyko powstania szkód w mieszkaniu.

Zobacz też: Ubezpieczenie mieszkania na wynajem

Czy kaucja za mieszkanie jest zwrotna?

Kaucja za mieszkanie jest zwrotna. Należy jednak pamiętać, że jej otrzymanie wiąże się z koniecznością spełnienia określonych warunków. Lokal powinien być w takim samym stanie, w jakim był w dniu wynajmu. Wszelkie zniszczenia są podstawą do odmowy zwrotu kaucji. Są nią również zaległości w opłatach.

Aby uniknąć ryzyka utraty kaucji za mieszkanie, należy dbać o lokal, a znajdujące się z nim sprzęty użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem. Niekiedy jednak nie da się uniknąć drobnych usterek. Warto zatem rozważyć ubezpieczenie najemcy. np. polisę OC, która pokryje koszty szkód wyrządzonych sąsiadowi, kiedy w wyniku awarii pralki nastąpi zalanie miszakania sąsiada. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy szkód zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Kaucja za wynajem mieszkania w umowie najmu

Zapis o kaucji za wynajem mieszkania powinien znaleźć się w umowie najmu. Dopisać należy także jej wysokość. Takie działanie stanowi zabezpieczenie dla najemcy. Jest dowodem na to, że kaucja została faktycznie wpłacona i należy się jej zwrot (jeżeli zostały spełnione warunki zwrotu).

Dobrze jest umieścić w umowie najmu załącznik z wykazem wszystkich zaobserwowanych szkód w mieszkaniu. Dzięki temu najemca nie musi pokrywać kosztów naprawy niedziałających sprzętów lub zniszczeń, których faktycznie nie wyrządził.

Ile czasu ma właściciel na zwrot kaucji za mieszkanie?

Kwestia, ile czasu ma właściciel na zwrot kaucji za mieszkanie, również jest regulowana ustawą. Termin ten wynosi 30 dni od dnia opuszczenia lokalu. Warto tego pilnować, jeżeli wyprowadzka ma miejsce wcześniej, niż jest to zapisane w umowie najmu.

Brak zwrotu kaucji za wynajem mieszkania

Niekiedy zdarza się, że właściciel mieszkania nie chce zwrócić kaucji, mimo braku podstaw do jej zatrzymania. W takiej sytuacji należy podjąć działania, które mają na celu odzyskanie pieniędzy. Po upływie 30 dni warto w pierwszej kolejności skontaktować się z wynajmującym w celu przypomnienia o jego zobowiązaniu. Jeżeli to nie przynosi oczekiwanych skutków, należy wysłać mu pismo z wezwaniem do zapłaty (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru). Kolejnym krokiem jest wejście na drogę sądową. Tutaj warto zwrócić się o pomoc do prawnika.

Zespół Nationale-Nederlanden 07.12.2021