Poznaj harmonogram szczepień na COVID-19

Pojawienie się wirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej przez niego choroby COVID-19 sprawiło, że cały świat zaczął szukać sposobu na walkę z nim. Ogromna ilość chorych z dużym procentem śmiertelności zmusiła do mobilizacji przeciwdziałania koronawirusowi. Jej efektem jest szczepionka przeciwko COVID-19, dostępna także w naszym kraju. Polska wprowadziła czteroetapową procedurę szczepieniową, której celem jest dostarczenie jej do jak największej liczby osób w odpowiedniej kolejności. Zastanawiasz się, kto może się zaszczepić w konkretnym etapie? Nie wiesz, czy przysługuje Ci pierwszeństwo? Sprawdź harmonogram szczepień poniżej.

COVID-19, czyli koronawirus z Wuhan

Pierwsze wykryte przypadki zachorowania na COVID-19 pojawiły się w listopadzie 2019 roku w środkowych Chinach. W mieście Wuhan wyizolowano z próbek pobranych od chorych i zdiagnozowano nową chorobę, jaką wywołuje SARS-CoV-2, określaną COVID-19. Jest to ostra choroba zakaźna układu oddechowego, która bardzo sprawnie rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Seria zachorowań szybko wykroczyła poza Chiny i dotarła na każdy zakątek świata, wywołując pandemię tej choroby. Na początku lutego 2021 roku łączna liczba przypadków na całym świecie przekroczyła 105 mln ludzi, z czego 2,28 mln osób zmarło. W Polsce jest to liczba aż 1,53 mln przypadków, z ponad 38 tys. zgonów.

Cztery etapy szczepień przeciwko COVID-19 - kolejność

Szczepionka przeciwko COVID-19 to nowy produkt medyczny, dlatego też jego produkcja w odpowiednich ilościach dla danego kraju potrwa. Dystrybucja ich do kraju docelowego też trochę zajmie, w związku z czym szczepienie nie może odbyć się w tym samym czasie dla całego narodu. Mając to na względzie, władze Polski postanowiły ustalić odpowiedni harmonogram szczepień różnych grup społeczeństwa. Cały ten proces podzielony został na cztery etapy. Przydzielenie konkretnych zawodów do danego etapu odbyło się z uwzględnieniem różnych czynników. Wzięto pod uwagę ryzyko zakażenia się COVID-19, ryzyko społeczno-ekonomiczne, ryzyko transmisji oraz ryzyko poważnego zachorowania i śmierci.

Etap 0

Pierwszym etapem w harmonogramie szczepień w Polsce, nazywanym zerowym, poddawani są ci, którzy znajdują się na pierwszej linii walki z koronawirusem. Zalicza się tu wszystkich wykonujących zawody medyczne pracowników: ochrony zdrowia, DPS, OPS, personel pomocniczy oraz administracyjny w placówkach medycznych i stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Szczepionkę w pierwszej kolejności dostaną również farmaceuci, diagności laboratoryjni, psycholodzy kliniczni i inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych.

Etap 0 dotyczy także osób, które pracują w całodobowych placówkach opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku lub przewlekle chorym. Poza nimi, na szczepionkę w tym etapie mogą liczyć również pracownicy techniczni i administracyjni przedmiotów leczniczych, transportu medycznego. Aby jak najszybciej wrócić do ciągłości w nauczaniu przyszłych lekarzy i zadbać o ciągłość służby zdrowia, etap 0 przeznaczony jest także dla nauczycieli akademickich i studentów kierunków medycznych.

Etap I

Kolejny w harmonogramie szczepień, nazywany I, przeznaczony jest służbom mundurowym, nauczycielom oraz osobom po 60 r. ż. (w kolejności od najstarszych). Policja, straż pożarna i żandarmeria wojskowa odpowiadają nie tylko za nasze codzienne bezpieczeństwo, ale wspomagają także walkę z COVID-19, m.in. dbając o prawidłowy przebieg kwarantann osób się na nich znajdujących, co sprawia, że wymaga się od nich codziennej dyspozycyjności, którą mogą zapewnić im tylko szczepienia. Okres pandemii to również walka o nieprzerwalność nauki wśród najmłodszych, dlatego też w tym etapie szczepi się nauczycieli.

Oczywiście nie można pominąć najbardziej narażonej grupy - seniorzy także mogą zostać zaszczepieni w etapie I. W kolejkę na szczepionkę przeciwko COVID-19 mogą stanąć również osoby przebywające w DPS lub innych ośrodkach zapewniających całodobową opiekę, a także pacjenci hospicjum domowego. Poza wymienionymi już, na I etap załapią się też osoby po przeszczepach, dializowane oraz zmagające się z nowotworami.

Etap II

W tym etapie na szczepionkę przeciwko COVID-19 mogą liczyć osoby poniżej 60. r. ż. zmagające się z przewlekłymi chorobami, zwiększającymi ryzyko zachorowania. Dotyczy to m.in. ludzi z: nadciśnieniem tętniczym; chorobami nerek, płuc czy wątroby; cukrzycą; astmą; mukowiscydozą.

Etap II w harmonogramie szczepień przeznaczony jest także dla osób, które bezpośrednio zapewniają podstawowe funkcjonowanie państwa i w związku z tym są narażone na częste kontakty społeczne. Mowa tu m.in. o pracownikach: sektora infrastruktury krytycznej, dostaw mediów i poczty, bezpieczeństwa leków i żywności czy transportu publicznego.

Etap III

Trzeci, ostatni etap, rozpoczną szczepienia przeciwko COVID-19 przedsiębiorców i pracowników sektorów zamkniętych, wg aktualnych rozporządzeń państwowych. Będzie to także etap powszechnego szczepienia pozostałej części dorosłego społeczeństwa, która nie została uwzględniona we wcześniejszych. To też moment szczepienia obcokrajowców posiadających prawo do stałego lub czasowego pobytu w naszym kraju w związku z wykonywaną tu pracą uwzględnioną w etapach 0-III.

Warto być jednak świadomym tego, że harmonogram szczepień czy wydłużanie się danego etapu jest wciąż zależne od dostaw szczepionek oraz aktualnej sytuacji w kraju. W związku z tym wciąż może ulegać to zmianom, dostosowującym do aktualnych potrzeb społeczeństwa. Jeśli obawiasz się, że w tym czasie zarazisz się koronawirusem i trafisz do szpitala, zabezpiecz się odpowiednią polisą. Wykup w Nationale-Nederlanden ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego i zapewnij sobie spokojne jutro, bez troski o utracone w tym czasie dochody finansowe.

Zespół Nationale-Nederlanden 05.07.2021