Profilaktyka chorób zakaźnych – najważniejsze zagadnienia

Profilaktyka chorób zakaźnych obejmuje m.in. dbałość o higienę osobistą, szczepienia ochronne oraz ograniczanie kontaktu z chorymi.

Profilaktyka chorób zakaźnych jest niezwykle ważna z uwagi na bardzo szybkie ich szerzenie się. Obejmuje wiele działań mających ograniczyć rozprzestrzenianie się czynnika zakaźnego, w tym m.in. szczepienia ochronne, higienę osobistą czy dezynfekcję sprzętu medycznego.

Czym są choroby zakaźne?

Choroby zakaźne powszechnie nazywane są infekcyjnymi. Pod pojęciem tym kryje się grupa schorzeń rozwijających się w wyniku zakażenia organizmu drobnoustrojem chorobotwórczym i znacznego obniżenia odporności. Wśród przyczyn chorób zakaźnych wymienia się takie czynniki etiologiczne, jak wirusy, bakterie (w tym riketsje), priony (białkowe cząsteczki zakaźne) i grzyby. Do wspomnianych chorób nie należą już te wywoływane przez robaki, pierwotniaki czy małe stawonogi. Zalicza się je do chorób pasożytniczych.

Do zakażenia może dojść różnymi drogami. Drobnoustroje mogą przenosić się w sposób pośredni – drogą kropelkową podczas kaszlu lub kichania, pokarmową, poprzez dotykanie skażonych przestrzeni lub bezpośrednio, czyli z osoby na osobę. Bardzo szybko się szerzą, dlatego tak ważna jest znajomość zasad profilaktyki chorób zakaźnych.

Najczęściej występujące choroby zakaźne

W Polsce do najczęściej występujących chorób zakaźnych należą:

 • grypa,
 • ospa wietrzna,
 • wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy,
 • szkarlatyna (płonica),
 • borelioza,
 • gruźlica,
 • salmonellozy,
 • różyczka,
 • krztusiec,
 • choroba wywołana przez paciorkowca z grupy A (Streptococcus pyogenes),
 • wirusowe zapalenie wątroby (WZW),
 • świnka (nagminne zapalenie przyusznic).

Choroby zakaźne – profilaktyka

Profilaktyka chorób zakaźnych to bardzo rozbudowane zagadnienie. Skupia się przede wszystkim na następujących punktach:

 • unieszkodliwienie źródeł i dróg szerzenia zakażenia,
 • unikanie wytwarzania lekooporności przez drobnoustroje chorobotwórcze,
 • ograniczanie mechanizmów rozwoju zakażenia,
 • wzrost populacyjnej odporności.

Podstawowym elementem profilaktyki chorób zakaźnych są działania higieniczne i sanitarne. Bardzo duże znaczenie przypisuje się higienie osobistej (m.in. częste mycie i dezynfekowanie rąk, dbałość o ogólny dobry stan zdrowia i czystość ciała), żywieniu i żywności (np. badania okresowe pracowników placówek zbiorowego żywienia, mycie produktów żywnościowych), wodzie (choćby uzdatnianie i chlorowanie wody kranowej, likwidowanie dzikich wysypisk śmieci, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód gruntowych) oraz zakwaterowaniu i jakości snu (częste wietrzenie pomieszczeń, zmiana pościeli itp.).

Działania zapobiegawcze chorobom zakaźnym

Ważnym działaniem zapobiegawczym chorobom zakaźnym są szczepienia ochronne. Kalendarz obejmuje wiele szczepień przeciwko groźnym schorzeniom. Na własną rękę możesz się też zaszczepić dodatkowo na wybrane choroby zakaźne. Aby ograniczyć ryzyko narażenia na nie, konieczne są:

 • leczenie i izolacja chorych – unikanie kontaktu z osobą zarażoną bądź nosicielem,
 • przeprowadzanie zabiegów dezynfekcyjnych należących do chorego przedmiotów,
 • zabiegi dezynfekcyjne urządzeń, narzędzi, pomieszczeń w placówkach ochrony zdrowia, ale i masowego przebywania ludzi, jak przedszkola i szkoły,
 • utylizacja jednorazowego sprzętu medycznego,
 • używanie środków ochrony osobistej,
 • stosowanie antybiotyków tylko w przypadku choroby bakteryjnej,
 • dezynfekowanie zranień.

Wsparcie na wypadek choroby zakaźnej

Duże ryzyko choroby zakaźnej wiąże się z przebywaniem w tropikalnych krajach. Wysoka temperatura, duża wilgotność powietrza i wątpliwa sytuacja sanitarna sprzyjają namnażaniu się drobnoustrojów. Oprócz zaplanowania razem ze specjalistą medycyny podróży koniecznej profilaktyki, zapewnij sobie wsparcie na wypadek pojawienia się choroby w czasie wyjazdu. Wczasy powinny wiązać się tylko z przyjemnymi emocjami, dlatego zmniejsz swój niepokój i inne przykre doznania, decydując się na nasze ubezpieczenie turystyczne. Nie tylko pokryje ono koszty leczenia czy transportu medycznego. Zapewni Ci też pomoc, gdy doświadczysz problemów ze zdrowiem, ale i w przypadku pojawienia się wielu innych kłopotów, np. z samochodem, sprzętem, bagażem, odwołania lub skrócenia podróży czy nieumyślnego wyrządzenia szkody. Nasze ubezpieczenie turystyczne pozwoli Ci cieszyć się chwilami beztroski i w pełni czerpać przyjemność z urlopu.

Zespół Nationale-Nederlanden 21.05.2021