Przepisanie mieszkania własnościowego

Chcąc zabezpieczyć najbliższych na przyszłość, zwykle dzieci, rodzice często decydują się na przepisanie na nie mieszkania. W niniejszym artykule podpowiemy Ci, jak to zrobić krok po kroku. Z jakimi formalnościami się to wiąże? Kiedy nie możesz przepisać lokalu? Sprawdź też, na jakie formy przekazania takiej darowizny możesz się zdecydować.

Zważywszy na stale rosnące ceny nieruchomości przekazanie mieszkania może okazać się świetnym wsparciem. Wchodzący w dorosłe życie człowiek nie będzie musiał zaciągać kredytu na bardzo długi okres, a zarobione pieniądze może przeznaczyć na inne cele. Zwłaszcza że ceny wynajmu nieruchomości są coraz wyższe, co jest kolejnym argumentem za przekazaniem mieszkania dziecku, zamiast np. gotówki uzyskanej ze sprzedaży.

Przepisanie mieszkania a jego ubezpieczenie

Ubezpieczyciel może (ale nie musi) przepisać ubezpieczenie na mieszkanie na kolejnego właściciela. Przepisy polskiego prawa pozostawiają tę decyzję w gestii ubezpieczyciela. Jeśli polisa nie zostanie przeniesiona, ubezpieczyciel ma obowiązek zwrotu niewykorzystanej składki. Pamiętaj jednak, że będąc obdarowanym, warto już w momencie otrzymania darowizny upewnić się, że mieszkanie jest ubezpieczone, a jeśli nie – skorzystaj z naszej oferty. Dzięki temu obejmiesz ochroną nieruchomość, majątek oraz sytuacje związane z życiem prywatnym.

Przepisanie mieszkania własnościowego – jak to zrobić?

Chcąc przepisać mieszkanie, w świetle prawa możesz skorzystać z trzech różnych form. Nie zawsze musi to być testament. Pierwszą z nich jest darowizna. Forma ta jest bardzo popularna w Polsce. Jednak najlepiej skorzystać z niej, jeśli osoba przekazująca mieszkanie nie przebywa już w danej nieruchomości. Kolejną formą jest umowa o dożywocie. Ten, kto otrzymuje lokal, musi utrzymywać osobę, która go przekazuje, aż do jej śmierci. Oznacza to, że wciąż może ona tam żyć, a ponadto powinna otrzymywać stosowną opiekę, a w uzasadnionych przypadkach nawet rentę. Trzecią formą jest testament – spadkobierca zostaje właścicielem nieruchomości po jego otwarciu, czyli po śmierci spadkodawcy.

Przepisanie mieszkania własnościowego na jedno z dzieci

Jako rodzic z różnych powodów możesz zechcieć przepisać mieszkanie jedynie na jedno z dzieci. Jednak w sytuacji pominięcia potomka w testamencie ma on nadal prawo do otrzymania zachowku. Oznacza to, że po śmierci spadkodawcy dziecko, którego nie chcesz uwzględniać w testamencie, może ubiegać się o zapłatę zachowku od osoby, która została spadkobiercą testamentowym.
Bardzo popularnym rozwiązaniem przy przekazywaniu dziecku nieruchomości jest darowizna, w dużej mierze ze względu na brak konieczności zapłaty podatku przy dochowaniu odpowiednich formalności. Pamiętaj jednak, że do wartości spadku, czyli podstawy obliczenia zachowku, dolicza się choćby darowizny dokonane na rzecz spadkobierców ustawowych.

Lepszym rozwiązaniem, jeśli decydujesz się na przepisanie mieszkania własnościowego na córkę lub syna, nie obciążając ich obowiązkiem zapłaty rodzeństwu zachowku, jest zawarcie umowy dożywocia. Oznacza to, że w takiej umowie, w zamian za własność mieszkania, dziecko zostaje zobowiązane zapewnić rodzicowi dożywotnie utrzymanie i opiekę.

Przepisanie mieszkania własnościowego na obcą osobę

Przepisanie mieszkania na obcą osobę również jest możliwe. Możesz to zrobić za pomocą darowizny lub testamentu. Co oczywiste, pierwsze rozwiązanie wiąże się z przekazaniem lokalu w chwili podpisania umowy. Warto zaznaczyć, że polskie prawo daje możliwość odwołania darowizny, np. jeśli stwierdzona zostanie rażąca niewdzięczność wobec darczyńcy.

Przepisanie mieszkania spółdzielczego własnościowego na dziecko

Czy masz pełne prawo do przekazania mieszkania spółdzielczego? Otóż spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest tzw. ograniczonym prawem rzeczowym. Oznacza to, że posiadacz jest uprawniony do korzystania z nieruchomości oraz rozporządzania swoim prawem bez zgody spółdzielni. Co za tym idzie, jako właściciel możesz takie mieszkanie darować czy zapisać w testamencie. Jest jednak potrzebna do tego umowa między uprawnionym a nabywcą, a także odpowiedni wpis w księdze wieczystej. Aby przekazać taki lokal, powinna zostać zawarta umowa w formie aktu notarialnego. Darowizna będzie nieważna bez zachowania tej formy. Po podpisaniu umowy musisz przekazać do spółdzielni wypis wspomnianego aktu.
Przepisanie mieszkania własnościowego nie jest skomplikowanym procesem. Musisz się jednak zastanowić, z jakiej formy chcesz skorzystać, aby było to najkorzystniejsze zarówno dla Ciebie, jak i obdarowanego.

Zespół Nationale-Nederlanden 29.10.2021