Jak ubezpieczyć mieszkanie z cesją na bank?

Chcesz ubezpieczyć mieszkanie z cesją na bank? To prostsze niż myślisz. Podpowiemy, jak to zrobić!

Finansowe zabezpieczenie nieruchomości, które kupujemy na kredyt, to dziś standard. Każdy bank, który udziela kredytu na mieszkanie, wymaga, aby było ono ubezpieczone. Dlaczego instytucje finansowe stawiają takie wymogi? Jakie ubezpieczenie wybrać? Podpowiadamy.

Ubezpieczenie mieszkania – cesja na bank

Na początku wyjaśnijmy, co kryje się za tym pojęciem. Cesja to inaczej przeniesienie prawa do odszkodowania na bank. Zwykle zawiera się ją przy podpisywaniu umowy z ubezpieczycielem. Decydując się na taką z myślą o domu lub mieszkaniu, które są kredytowane, musimy podpisać dodatkowy dokument, którym jest cesja, czyli załącznik upoważniający bank do odszkodowania w całości lub części w ramach warunków określonych w OWU.

Musimy pamiętać, że do momentu spłacenia kredytu nie jesteśmy jedynymi właścicielami nieruchomości. Kredytodawca zabezpiecza się w ten sposób na wypadek, gdyby nieruchomość, na której ciąży hipoteka, uległa zniszczeniu.

Cesja na bank w ubezpieczeniu mieszkania – jak to zrobić?

Ponieważ to standardowa procedura, nie będziesz miał najmniejszego problemu. Jedyne, co musisz zrobić, to poinformować ubezpieczyciela o konieczności zawarcia cesji. Przedstawisz dokument potwierdzający zawarcie kredytu, np. decyzję kredytową. Wówczas do ubezpieczenia dołączy się bank. Za zgodą placówki bankowej można cesję również anulować, np. kiedy już spłacimy kredyt w całości.

Po co zawierać cesję?

Jak już wspomnieliśmy, banki wymagają, aby kredytowane mieszkania były ubezpieczone. To dość jasne. Boją się poniesienia straty. Zazwyczaj godzą się na podstawowe ubezpieczenia, których kwota nie jest bardzo wysoka. Ponadto możesz otrzymać wymogi co do polisy, jaką powinieneś zawrzeć. Bank wskaże, co konkretnie powinno być ubezpieczone i na jakie okoliczności. Ubezpieczyć prawdopodobnie będziesz musiał mury i elementy stałe, w tym m.in. ściany, dach, drzwi, okna, tynki, powłoki malarskie, tapety, okładziny podłóg, zabudowany sprzęt AGD.

Bank może zaproponować konkretną ofertę ubezpieczyciela, z jakim współpracuje. Jest to dość częsta praktyka. Następnie masz możliwość zmiany polisy. Jedyne, co musisz wówczas zrobić, to przedstawić stosowne dokumenty w banku na dowód, że ubezpieczenie zostało zawarte.

A zatem co w praktyce da ci cesja? W przypadku wystąpienia niespodziewanych szkód, takich jak zalanie, pożar, kradzież, włamanie, na jej mocy bankowi przysługuje ustalone świadczenie. Jego suma będzie proporcjonalna do tego, ile wynosi zadłużenie. Jeśli szkoda będzie więc niewielka, to ty możesz otrzymać środki na jej naprawę, np. wymianę instalacji, odmalowanie ścian itd.

Jednak pamiętaj, że to ty ostatecznie decydujesz o zakresie ubezpieczenia. Cesja ubezpieczenia obejmuje całą polisę, a więc również szkody, których ubezpieczenia nie wymaga bank, a które w skład takiej umowy wchodzą.

Jakie ubezpieczenie wybrać?

Ubezpieczenie mieszkania, które wybierzesz z zamiarem zawarcia cesji, nie będzie się różniło od tego, które zawierałbyś bez niej. Ma ono bowiem chronić twoje mieszkanie przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. Taka sama będzie też procedura jej zawierania, oprócz konieczności dołączenia jednego dokumentu.

Korzystając z naszego ubezpieczenia mieszkania, liczyć możesz na wypłatę środków w razie pożaru, zalania, przepięcia, stłuczenia czy kradzieży z włamaniem. Ponadto decydując się na dodatkowe pakiety, otrzymasz pomoc fachowców po szkodzie. Oferujemy wsparcie fachowców (np. hydraulika, elektryka, szklarza) w ramach usługi Asystent domu 24h. Możesz także ubezpieczyć od kradzieży i rabunku wszelkie przedmioty, które znajdują się w domu, jak i te, które zabierasz ty i twoi bliscy ze sobą, wychodząc.

Choć cesja może brzmieć zagadkowo, nie jest to niestandardowa procedura. Spotka się z nią każdy, kto kupuje mieszkanie na kredyt. Nieskomplikowane jest również jej zawarcie. Warto jednak pochylić się, poświęcić trochę czasu i wybrać odpowiednie ubezpieczenie. Wówczas zarówno bank, jak i ty sam będziecie mieli pewność, że wasze interesy są zabezpieczone.

Zespół Nationale-Nederlanden 29.10.2021