Czy rabunek to to samo co kradzież? Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Jak działa ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku? Sprawdź definicje, które pomogą Ci wybrać odpowiednie ubezpieczenie mienia.

Jak ochronić swój majątek od kradzieży z włamaniem? Statystycznie prawie jedna dziesiąta odszkodowań wypłacanych z tytułu ubezpieczenia mienia dotyczy szkód spowodowanych kradzieżą.

Kradzież to jedna z najczęstszych szkód zgłaszanych do ubezpieczenia. Warto, abyś zabezpieczył mienie na wypadek takiego zdarzenia. Specyfika ubezpieczeń mienia wymaga zapoznania się z pojęciami kradzieży, kradzieży z włamaniem i rabunku – dzięki temu możesz wybrać ochronę, która zadziała w różnych sytuacjach.

Rabunek a kradzież – jaka jest różnica?

Kradzież z włamaniem w kontekście ubezpieczenia mienia rozumiana jest jako zdarzenie, w którym złodziej używa siły, aby dostać się na teren prywatny, a jego działania pozostawiają po sobie wyraźne ślady. Zatem jeśli po powrocie do domu zastaniesz wyłamane drzwi lub wybite okno i stwierdzisz brak wartościowych przedmiotów, wówczas padłeś ofiarą kradzieży z włamaniem.

Kradzież zwykła jest sytuacją, w której usiłowano lub dokonano zaboru Twojego mienia, nie pozostawiając śladów użycia siły fizycznej lub dodatkowych narzędzi. Z kradzieżą masz do czynienia w sytuacji, gdy złodziej najpierw wszedł w posiadanie kluczy od Twojego mieszkania, np. w wyniku dokonania rabunku, a następnie je okradł. Pojęcie rabunku wiąże się natomiast z bezpośrednim kontaktem poszkodowanego z przestępcą. Jest to sytuacja, w której zaboru mienia dokonano przy groźbach użycia siły fizycznej. Ale również takie zdarzenia, w których złodziej posuwa się do doprowadzenia ofiary do nieprzytomności. Mianem rabunku określa się również sytuacje, w której dokonano oszustwa osoby małoletniej, osoby po 65. roku życia lub niepełnosprawnej. Biorąc pod uwagę fakt, że kradzieże „na wnuczka” czy „na policjanta” są obecnie prawdziwą plagą, warto, abyś ubezpieczył bliskich na wypadek takiego zdarzenia.

Jak działa ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku?

W większości polis majątkowych ubezpieczenie od kradzieży nie jest tożsame z zabezpieczeniem na wypadek rabunku. Dobra polisa łączy w sobie te dwa pojęcia, bowiem ubezpieczenie mienia powinno być kompleksowe. Dlatego nasze ubezpieczenie domu i mieszkania obejmuje następujące zdarzenia losowe:

  • kradzież po uprzednim usunięciu zabezpieczeń (sposób prawidłowego zabezpieczenia mieszkania lub domu znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia) i pozostawieniu widocznych śladów sforsowania zamków;
  • kradzież mienia po otwarciu domu lub mieszkania oryginalnym kluczem, gdy sprawca kradzieży wszedł w posiadanie klucza w wyniku rabunku lub kradzieży z włamaniem do innego pomieszczenia (zabezpieczonego zgodnie z wytycznymi z OWU);
  • rabunek w wyniku wprowadzenia błąd osoby nieletniej;
  • sytuacja, w której złodziej dostał się do wnętrza ubezpieczonego domu lub mieszkania przez uchylone okna lub drzwi tarasowe. Przy zastrzeżeniu, że w mieszkaniu przebywali w tym czasie domownicy lub pracownicy osoby ubezpieczonej, np. pomoc domowa;
  • rabunek w wyniku oszustwa osoby niepełnosprawnej lub po 65. roku życia;
  • kradzież dokonana przez osobę pozostającą na terenie nieruchomości po jej zamknięciu;
  • rabunek dokonany pod groźbą użycia siły fizycznej wobec ubezpieczonego, jego domowników lub pracowników domowych.

Ubezpieczenie mienia na wypadek kradzieży działa również w sytuacji zaginięcia w niewyjaśnionych okolicznościach elementów zewnętrznych wyposażenia i ruchomości domowych, znajdujących się na tarasie, balkonie lub w ogrodzie.

Osoba dokonująca kradzieży bardzo często dopuszcza się również aktów wandalizmu. Wyłamane zamki w drzwiach, wybite szyby w oknach i wiele innych szkód, których pokrycie to dodatkowe straty, które osoba poszkodowana poniosła w wyniku kradzieży z włamaniem. Dlatego ubezpieczenie mienia od kradzieży powinno uwzględniać również rekompensatę szkód spowodowanych wandalizmem.

Zespół Nationale-Nederlanden 07.12.2021