Świadczenia pośmiertne dla członków rodziny – jakie są rodzaje i sposoby ich uzyskiwania?

Świadczenia pośmiertne dla członków rodziny stanowią finansowe wsparcie po stracie bliskich. Można się starać na przykład o rentę, zwrot kosztów pogrzebu lub odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. Zobacz, jak uzyskać pieniądze z ubezpieczenia zmarłego.

Śmierć osób bliskich zawsze jest bardzo trudnym przeżyciem, a już rodzica w szczególności. Dlatego polskie prawo zapewnia ochronę młodym ludziom, którzy przedwcześnie stracili ojca, matkę lub oboje rodziców. W takiej sytuacji dzieciom przysługuje świadczenie. Co ważne, może mieć ono różne formy.

Organizujesz pogrzeb? To Ci się należy

Świadczenie pieniężne po śmierci rodzica, potocznie określane jako odszkodowanie za śmierć ojca albo matki, może mieć formę zasiłku pogrzebowego. Możesz o taki zasiłek wystąpić w przypadku śmierci nie tylko rodzica, ale osoby bliskiej. Przysługuje on każdemu, kto zajmuje się pogrzebem. Oznacza to, że mogą go otrzymać nie tylko dzieci, ale również dalsi krewni, a nawet sąsiedzi. O zasiłek pogrzebowy można się starać, jeśli zmarła bliska osoba spełniała jeden z poniższych warunków:

 

  • miała przyznaną emeryturę, rentę lub emeryturę pomostową,

  • była ubezpieczona w ZUS,

  • miała przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

  • zmarła w czasie pobierania zasiłku pogrzebowego lub świadczenia rehabilitacyjnego i nie miała już ubezpieczenia społecznego,

  • nie miała emerytury ani renty, ale posiadała podstawy do jej uzyskania,

  • była niewidomą cywilną ofiarą wojenną i miała przyznane świadczenie pieniężne,

  • pobierała rentę socjalną, świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,

  • zmarła w wyniku wypadku lub choroby zawodowej.

 

Wysokość zasiłku pogrzebowego to 4000 złotych, bez względu na faktycznie poniesione koszty pogrzebu. Jeżeli sfinansowało go więcej osób, to ta kwota jest dzielona pomiędzy nie.

Zasiłek pogrzebowy możesz uzyskać z ZUS-u. W tym celu musisz złożyć stosowne dokumenty. Są to: wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego, akt zgonu członka rodziny, rachunki potwierdzające koszty pogrzebu, dokumenty pokazujące Twoje pokrewieństwo z osobą zmarłą, zaświadczenie mówiące o tym, że osoba zmarła była ubezpieczona. Ten wniosek musisz złożyć w ciągu 12 miesięcy od śmierci osoby bliskiej. Jeżeli jest to niemożliwe, możesz ubiegać się o świadczenia po śmierci rodzica, ale musisz dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające, że jego złożenie wcześniej nie było wykonalne.

Kiedy przysługuje odszkodowanie za śmierć rodzica i jak je otrzymać?

W razie śmierci rodzica możesz się starać o odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. Kwota ta nie została nigdzie konkretnie określona, ponieważ jej wysokość jest zależna od okoliczności, w jakich osoba zmarła, i tego, jak zmieniła się sytuacja rodziny. Odszkodowanie powinno być na tyle wysokie, aby złagodziło straty ekonomiczne i psychiczne po śmierci bliskiej osoby. Tego rodzaju świadczenie najczęściej jest wypłacane małoletnim dzieciom po stracie ojca lub matki. Obejmuje ono nie tylko szkody aktualne, ale też przyszłe.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

To kolejne świadczenie pośmiertne dla członków rodziny. Mogą się o nie ubiegać tylko najbliższe osoby zmarłego, na przykład dzieci. Jego zadaniem jest choćby częściowa rekompensata za szkody niemajątkowe. Można do nich zaliczyć na przykład ból, cierpienie oraz poczucie osamotnienia po śmierci najbliższej osoby.

Co zapewnia ubezpieczenie w razie śmierci członka rodziny?

Warto, abyś miał takie ubezpieczenie, jeśli jesteś głową rodziny, ponieważ dzięki niemu nie będziesz musiał się martwić o to, jak Twoi bliscy poradzą sobie po Twojej śmierci. Uzyskanie odszkodowania za śmierć ojca zazwyczaj wiąże się z wieloma formalnościami i wymaga czasu. Natomiast gdy masz wykupione nasze ubezpieczenie w razie śmierci członków rodziny, to w ciągu 24 godzin od zgłoszenia wypłacimy nawet do miliona złotych.

 
Zespół Nationale-Nederlanden 11.10.2021