Od którego roku życia dziecko może samo chodzić po mieście?

Dla dzieci moment, w którym mogą same wyjść pobawić się na dwór, jest nowym etapem w życiu. Pozwala rozwijać samodzielność i poczucie odpowiedzialności. Jest również elementem budowania wzajemnego zaufania na linii pociecha–rodzic. Zobacz, od którego roku życia dziecko może samo chodzić po mieście i bawić się na placu zabaw.

Warto zdawać sobie sprawę, że wpływ na to, kiedy dziecko może samo wychodzić na dwór, ma kilka czynników. Wiele zależy od samego malucha, ale też gotowości rodziców, warunków środowiskowych i przepisów prawnych. Bez względu na nie – moment samodzielnego wyjścia dziecka z domu w końcu nadejdzie. A rolą opiekunów jest odpowiednie przygotowanie swojej pociechy i zadbanie o jej bezpieczeństwo.

Od ilu lat dziecko może wychodzić samo – przepisy prawne

W Polsce nie ma przepisów prawnych, które wprost określają, od kiedy dziecko może samo wychodzić na miasto. Jednak istnieją zapisy regulujące dopuszczenie osób małoletnich do poruszania się po drodze, a także nakładające na opiekunów prawnych obowiązek zapewnienia im bezpieczeństwa.

W pierwszym przypadku mowa o ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Art. 43 ust. 1 głosi, że „dziecko do ukończenia 7. roku życia może korzystać z drogi wyłącznie pod opieką osoby, która ma co najmniej 10 lat”. Warto zaznaczyć, że przepis ten nie obowiązuje w dwóch przypadkach:

  • w strefie zamieszkania,
  • na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych.

Natomiast w Kodeksie Wykroczeń istnieje zapis, który mówi o tym, że podlega karze grzywny lub nagany osoba, która „mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka”. W tym przypadku jednak ciężko jest jednoznacznie określić, czy przebywanie dziecka na placu zabaw faktycznie stanowi zagrożenie.

Kiedy wypuścić dziecko samo na dwór?

Jeżeli dziecko wychodzi samodzielnie na zewnątrz i porusza się przy tym po drodze, powinno mieć ukończone 7 lat (zgodnie z przepisami). Nie dotyczy to wychodzenia na podwórko lub plac zabaw na osiedlu. Ma to również zastosowanie w przypadku wracania ze szkoły – młodsze dziecko musi zostać odebrane przez inną osobę.

Jednak ważne są nie tylko przepisy, ale też gotowość dziecka. Ostateczną decyzję o tym, kiedy wypuścić pociechę samą na dwór, podejmuje rodzic. To mama lub tata najlepiej wiedzą, czy dziecko jest na tyle dojrzałe, aby samodzielnie poradzić sobie w niektórych sytuacjach oraz zrozumieć podstawowe zasady bezpieczeństwa. Znają również otoczenie i obecne w nim zagrożenia (np. duża liczba przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, sąsiedztwo ruchliwej ulicy). 

Jak przygotować dziecko do samodzielnego wychodzenia na dwór?

Twoim obowiązkiem jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie, gdy wychodzi ono samo na dwór. Dlatego porozmawiaj ze swoją pociechą. Wytłumacz, jakie sytuacje mogą się przydarzyć i jaki jest właściwy sposób reagowania. Naucz dziecko zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Ustal również granicę, jak bardzo maluch może oddalić się od domu (np. może przebywać tylko w obrębie podwórka pod blokiem).

Część rodziców wyposaża swoje dziecko w zegarek z lokalizatorem lub telefon komórkowy. Nie musisz tego robić. Warto jednak, aby maluch miał przy sobie karteczkę z Twoim numerem telefonu.

Powinieneś zdawać sobie sprawę, że nie ochronisz dziecka przed wszystkimi zagrożeniami. Możesz jednak zminimalizować ich skutki. Przykładem jest ubezpieczenie szkolne dziecka, które zapewnia wsparcie przy urazach (np. złamaniach). Jest ono ważne przez rok. Dłuższą ochronę (5 lat) zapewnia ubezpieczenie dziecka na wypadek poważnego zachorowania i nieszczęśliwego wypadku będące częścią ubezpieczenia na życie. Szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia i warunków wypłaty świadczeń znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na nn.pl.

Zespół Nationale-Nederlanden 05.04.2022