Niepełnosprawność po wypadku a ubezpieczenie

Utrata sprawności na skutek wypadku niesie za sobą poważne skutki nie tylko zdrowotne, psychologiczne i społeczne, ale również finansowe. Osoba poszkodowana może nie być zdolna do dalszej pracy. Często też musi ponieść dodatkowe koszty leczenia i rehabilitacji. Sprawdź, jak dodatkowa polisa ubezpieczeniowa może pomóc przy niepełnosprawności na skutek wypadku.

Nieszczęśliwy wypadek to nagłe i niezależne od woli osoby zdarzenie, które jest wywołane przez czynniki zewnętrzne. Jego skutkiem jest utrata zdrowia, trwałe uszkodzenie ciała lub śmierć. Często prowadzi do niepełnosprawności – fizycznej lub umysłowej.

Czym jest niepełnosprawność po wypadku?

Niepełnosprawność jest definiowana jako ograniczenie lub brak zdolności do zapewnienia sobie samodzielnie życia indywidualnego i społecznego w normalnym wymiarze. Może być ona efektem wrodzonego lub nabytego uszkodzenia – np. na skutek wypadku. 

Niepełnosprawność nabyta bardzo często jest skutkiem wypadku komunikacyjnego. Jednak do nieszczęśliwego zdarzenia, które jest tak poważne w skutkach, może dojść niemal wszędzie – również w pracy, w czasie uprawiania sportu lub wycieczki rekreacyjnej.

Niepełnosprawność po wypadku ma poważne skutki finansowe. Nigdy nie są one takie same u wszystkich osób. Najczęściej mówi się jednak o:

  • dużych wydatkach związanych z rehabilitacją,
  • wysokich kosztach związanych z dodatkowymi badaniami i leczeniem,
  • wydatkach związanych z zakupem potrzebnego sprzętu medycznego i leków,
  • utracie pracy lub konieczności zmiany stanowiska,
  • zmniejszeniu wpływów finansowych spowodowanym niemożnością wykonywania pracy (stale lub czasowo).

Część ze skutków niepełnosprawności po wypadku może zostać złagodzona dzięki dodatkowemu ubezpieczeniu na życie. Istnieje możliwość rozszerzenia polisy o różnego rodzaju pakiety, które wspierają w walce o powrót do pełnej sprawności – nie tylko finansowo.

Ubezpieczenie na życie a niepełnosprawność po wypadku

Ubezpieczenie na życie jest przeznaczone dla osób od 1. do 66. roku życia. Polisa jest ważna przez 10 lat. Zapewnia wszechstronną ochronę Tobie i Twoim najbliższym. Działa przez 24 godziny, na całym świecie. Jedna umowa może objąć nawet 10 osób.

Ubezpieczenie na życie jest zabezpieczeniem sytuacji finansowej Twoich bliskich na wypadek Twojej śmierci. Przy zakupie dodatkowej opcji ubezpieczenia na wypadek niezdolności do samodzielnego życia lub pracy można zyskać dodatkowe wsparcie finansowe. Wypłacone świadczenie może zostać wydane na dowolny cel – np. spłatę kredytu, uregulowanie zobowiązań, dalszą edukację. 

Ubezpieczenie na życie możesz rozszerzyć o dodatkowe pakiety. Dzięki nim otrzymasz wsparcie finansowe oraz pomoc assistance również w innych sytuacjach, które są związane z niepełnosprawnością po wypadku. Jedną z możliwości jest ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu.

Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu działa, jeżeli hospitalizacja trwa nie krócej niż 2 kolejne dni. Świadczenie otrzymasz również, gdy zajdzie konieczność przeprowadzenia operacji lub leczenie się przedłuży. Dodatkowa umowa jest ważna przez 5 lat i może być przedłużana na kolejne lata.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Jednym z wariantów polisy na życie jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Gdy w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia doznasz uszkodzenia ciała, otrzymasz pomoc finansową. Obejmuje nie tylko złamania lub zwichnięcia, ale również trwałe uszkodzenia (niepełnosprawność po wypadku). Polisę możesz ponadto rozszerzyć o dodatkowe pakiety. W ich ramach oferujemy praktyczne wsparcie w trudnej sytuacji. Zorganizujemy, a także opłacimy badania, konsultacje ze specjalistami lub niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. Ubezpieczenie NNW działa przez 5 lat od momentu podpisania umowy. Sam decydujesz, co wchodzi w jego zakres. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczeń i warunków wypłaty świadczeń znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na nn.pl.

Zespół Nationale-Nederlanden 05.04.2022