Co jest potrzebne do ubezpieczenia domu?

Ubezpieczenie domu to dobrowolna polisa, która stanowi zabezpieczenie Twojego majątku przed skutkami zdarzeń losowych. Jej posiadanie jest zazwyczaj wymagane, jeżeli nieruchomość jest objęta kredytem hipotecznym. Możesz ją kupić, jeżeli spełniasz określone warunki. Sprawdź, jakie są wymagania do ubezpieczenia domu.

Ubezpieczenie domu jest polisą, która obejmuje nieruchomość, jej elementy konstrukcyjne i elementy stałe (m.in. drzwi i okna), ogrodzenie, instalacje, garaż. Możesz również rozszerzyć zakres ochrony na wyposażenie domu. Wówczas ubezpieczeniu podlegają też sprzęt AGD, sprzęt elektroniczny, ubrania, rowery, meble, a nawet gotówka. Mowa ponadto o tych rzeczach, które przechowujesz w garażu i na tarasie. Umowa z ubezpieczycielem jest zawierana na rok (lub nawet 3 lata przy rozszerzonym pakiecie). 

Kto może wykupić ubezpieczenie na dom?

Ubezpieczenie domu może wykupić każda osoba, która spełnia poniższe warunki:

  • ukończyła 18 lat,
  • nie znajduje się na liście osób objętych sankcjami finansowymi,
  • nie znajduje się na liście osób podejrzanych o terroryzm lub działania w organizacji terrorystycznej albo mieszkających lub prowadzących działalność na terenie krajów UHRC (Korea Północna, Sudan, Syria, Kuba, Iran).

Ogólne warunki ubezpieczenia domu wskazują na to, że właścicielem polisy nie musi być osoba ubezpieczona (czyli właściciel nieruchomości). Jednak w takim przypadku oboje muszą spełniać powyższe wymagania.

Czy można ubezpieczyć dom w trakcie budowy?

Ważnym warunkiem ubezpieczenia domu jest to, że polisą może zostać objęta wyłącznie nieruchomość już wybudowana. Odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeżeli ulegnie ona zniszczeniu w trakcie budowy.

Jakie dokumenty do ubezpieczenia domu są potrzebne?

Istotna jest kwestia, jakie dokumenty są potrzebne do ubezpieczenia domu. Obecnie zakup polisy jest bardzo uproszczony. Jeżeli podpisujesz umowę przez internet, nie potrzebujesz właściwie żadnych dokumentów. Sam deklarujesz sumę ubezpieczenia domu i podajesz wszystkie niezbędne informacje. Pamiętaj, że muszą być one zgodne ze znanym Ci stanem faktycznym. Jeżeli ulegną zmianie, musisz niezwłocznie powiadomić o tym ubezpieczyciela.

Ważnym warunkiem ubezpieczenia domu jest zapoznanie się z dokumentami ze strony ubezpieczyciela. Są one dostępne na stronie internetowej. Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) to dokument, w którym są określone obowiązki i prawa obu stron, wyłączenia odpowiedzialności oraz wymienione zdarzenia, za które przysługuje odszkodowanie. Znajdziesz w nim również informacje o zakresie ochrony w przypadku rozszerzenia polisy o dodatkowe pakiety. Pamiętaj, aby nie podpisywać umowy bez zapoznania się z OWU.

Wymagania przy ubezpieczeniu domu

W OWU są również określone wymagania wobec Ciebie jako właściciela ubezpieczonej nieruchomości. Ich przestrzeganie jest Twoim obowiązkiem. W przeciwnym przypadku ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

Twoim obowiązkiem jest odpowiednie zabezpieczenie domu przed zdarzeniami losowymi. Powinieneś regularnie dokonywać przeglądu instalacji. Gdy zostanie zauważona usterka, musisz niezwłocznie ją usunąć. Ważne jest ponadto zabezpieczenie domu przed kradzieżą i włamaniem – m.in. musisz mieć odpowiednie drzwi zewnętrzne, przynajmniej dwa zamki, dobrze zabezpieczone ruchomości (np. rower) oraz zamknięte okna, gdy nie ma Cię w domu.

Warunkiem ubezpieczenia domu jest również podjęcie działań, gdy dojdzie do szkody, aby zminimalizować jej skutki. Jeżeli sytuacja tego wymaga, musisz wezwać straż pożarną lub inne służby.

Zespół Nationale-Nederlanden 25.04.2022