Koszt chemioterapii prywatnie

Choroby nowotworowe wymagają niezwłocznego podjęcia specjalistycznego leczenia. Dowiedz się, jaki jest koszt chemioterapii prywatnie.

Materiał marketingowy

Choroby nowotworowe są uważane za jedne z najpoważniejszych. Mimo że z tego powodu w Polsce wprowadzane są specjalne programy dla chorych na raka, a leczenie jest finansowane w ramach publicznej opieki zdrowotnej, to zdarza się, że pacjenci onkologiczni nie mają refundacji wszystkich dostępnych leków. W tej sytuacji wielu z nich zastanawia się nad tym, czy nie skorzystać na przykład z odpłatnej terapii, jeśli zaleca ją lekarz prowadzący leczenie. Sprawdź, jaki jest koszt chemioterapii prywatnie. 

Chemioterapia w ramach NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia regularnie śledzi trendy światowe w leczeniu nowotworów i aktualizuje listę refundowanych leków przeciwnowotworowych. Mimo to bardzo często okazuje się, że nowe pozycje nie są tak prędko włączane w zakres medykamentów dostępnych dla chorych na raka.
W Polsce na liście refundowanych leków na nowotwory znajduje się jedynie część leków rekomendowanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej. Tym samym pacjenci w kraju nie mogą korzystać z wielu innowacyjnych terapii, które dla innych Europejczyków bywają standardem. 
Zobacz także: Nowotwór złośliwy – co to jest? Jak wygląda?

Chemioterapia prywatnie

W tych okolicznościach coraz więcej chorych szuka informacji na temat komercyjnego leczenia raka w placówkach prywatnych. W takich podmiotach można realizować zarówno programy lekowe, które są finansowane przez NFZ, jak i korzystać z odpłatnych świadczeń. 
Pierwszym krokiem jest wizyta u onkologa, który zleci wykonanie odpowiednich badań i ustali plan chemioterapii. Placówka zamówi niezbędne leki i ustali dogodne terminy wizyt. Czas oczekiwania zależy od sytuacji panującej w placówce. 
Zobacz także: Jak zawczasu wykryć nowotwór?

Koszt chemioterapii prywatnie

Leczenie nowotworów prywatnie może być kosztowne. Trudno wskazać dokładne koszty, ponieważ te zależą od różnych czynników. Średni koszt leczenia to jednak kilkanaście tysięcy złotych. Do tego trzeba doliczyć m.in. wydatki na konsultacje medyczne, dodatkowe badania i dojazdy.  
Wiele placówek umożliwia rozłożenie należności za leczenie na raty. Chorzy korzystają również czasem z finansowania terapii przez fundacje onkologiczne. W praktyce jednak lepiej być odpowiednio zabezpieczonym na wypadek zachorowania na nowotwór. 

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

Ubezpieczenia na wypadek nowotworu Ona lub On, które jest oferowane w Nationale-Nederlanden jako umowa dodatkowa do wybranych ubezpieczeń na życie, może zabezpieczyć dodatkowe środki i praktyczne wsparcie w przypadku zachorowania. 
W przypadku zachorowania na nowotwór możesz otrzymać wypłatę świadczenia – nawet do 1 000 000 złotych – te dodatkowe środki możesz przeznaczyć na walkę ze swoją chorobą. Pieniądze otrzymasz niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku o wypłatę świadczenia. 
W ramach ubezpieczenia możesz mieć dostęp do badań i konsultacji medycznych, jeśli wybierzesz dodatkowe pakiety. Dostępne są również badania genetyczne i diagnostyczne, dzięki którym zweryfikujesz diagnozę i swój stan zdrowia. 
Ubezpieczenie na wypadek nowotworu jest dostępne dla wszystkich, którzy spełniają kryterium wieku – ukończyli 16 lat i nie ukończyli 66 lat. Umowa jest zawierana na 5 lat i może być przedłużona na kolejny okres, aż do momentu osiągnięcia 70 roku życia. 
Ochrona działa przez cały okres trwania ubezpieczenia. W zakres dodatkowego programu diagnostycznego wchodzą m.in. wizyty u specjalistów, badania – w tym np. markery nowotworowe, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny czy USG. Po usłyszeniu diagnozy masz możliwość skorzystania z drugiej opinii medycznej. W jej trakcie zespół medyczny składający się z ekspertów krajowych i zagranicznych weryfikuje wyniki i postawioną diagnozę. 

Materiał marketingowy

W ramach ubezpieczenia na wypadek nowotworów oferowany jest Program Assistance. To pomoc dla Ciebie i Twoich najbliższych w trakcie walki z nowotworem. Możesz skorzystać m.in. z transportu medycznego, dostarczenia leków, rehabilitacji czy pomocy pielęgniarskiej, a nawet wsparcia w opiece nad dziećmi. Dodatkowo masz dostęp do pomocy psychologicznej. 
Ubezpieczenie jest dostępne w dwóch wariantach. Zakres ochrony możesz dodatkowo rozszerzać o inne zdarzenia, na przykład na wypadek zachorowania na inne poważne choroby, pobytu w szpitalu, operacji oraz konieczności leczenia za granicą w ramach innych umów dodatkowych do ubezpieczenia na życie. 

Zobacz także: Ubezpieczenie na wypadek nowotworu – na co zwrócić uwagę?
 
Materiał przedstawia wybrane informacje o ubezpieczeniu. Ubezpieczenie na wypadek nowotworu jest oferowane przez Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia, ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela i warunków realizacji świadczeń znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Artykuł przygotowany we współpracy z Agnieszką Majerkiewicz, menadżerką produktów indywidulanych w Nationale-Nederlanden. 02.05.2023