Ubezpieczenie na wypadek nowotworu – na co zwrócić uwagę ?

Nowotwory są drugą najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce tuż za chorobami układu krążeniowego. Prognozy WHO dotyczące zachorowalności na nowotwory nie są optymistyczne i przewidują nieustanny wzrost chorych. Właśnie dlatego powstało Ubezpieczenie na wypadek nowotworu. Co zawiera? Na co zwrócić uwagę? Dlaczego jest podzielone względem płci?

Czym jest ubezpieczenie na wypadek nowotworu?

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu jest dodatkową umową, o którą możemy rozszerzyć nasze ubezpieczenie na życie i zdrowie. Zapewnia wypłacenie świadczenia w przypadku zdiagnozowania u nas choroby nowotworowej. W Nationale Nederlanden znajdziemy Ubezpieczenie na wypadek nowotworu „Ona” i „On”. Skąd to rozgraniczenie? Między innymi z powodu różnic rodzajów nowotworów oraz częstotliwości ich występowania w zależności od płci. Dodatkowo mamy trzy warianty każdego z nich, czyli podstawowy, rozszerzony i pełny. Przykładowo w podstawowym ubezpieczeniu „Ona” jesteśmy chronieni na wypadek zachorowania na:

  • nowotwór złośliwy piersi (sutka),
  • nowotwór złośliwy trzonu macicy i szyjki macicy,
  • nowotwór złośliwy jajnika,
  • nowotwór złośliwy jajowodu,
  • nowotwór złośliwy pochwy,
  • nowotwór złośliwy sromu.

W wariancie pełnym znajdziemy między innymi łagodne nowotwory mózgu, tarczycy czy jajnika. W Ubezpieczeniu na wypadek nowotworu „On” (wariant podstawowy) znajdziemy między innymi ochronę na wypadek zachorowania na:

Zakres ubezpieczenia na wypadek nowotworu

Co możesz otrzymać?

Badania przesiewowe, genetyczne

Badania, które pozwolą na wczesne wykrycie choroby, gdy tylko lekarz zauważy pierwsze symptomy (w ramach Pakietu Pre-Diagnoza).

Program diagnostyczny

Wizyty u specjalistów, badania (m. in. markery nowotworowe, tomografia komputerowa, USG, rezonans magnetyczny) oraz konsultacje dotyczące wstępnego rozpoznania choroby (w ramach Pakietu Onkolog)

Druga opinia medyczna

Wsparcie zespołu medycznego, który na podstawie opinii ekspertów z kraju i z zagranicy zweryfikuje Twoje wyniki i postawioną diagnozę.

Dodatek finansowy

Nawet do 1 000 000 zł, który możesz przeznaczyć na dowolny cel, np. leczenie i utrzymanie standardu życia.

Assistance

Pomoc w codziennym życiu dla Ciebie (m. in. transport medyczny, dostarczenie leków, pomoc pielęgniarki, organizacja rehabilitacji) oraz Twoich bliskich (m. in. pomoc w pracach domowych i w opiece nad dziećmi).

Wsparcie psychologa

Pomoc psychoonkologa w ramach programu assistance, który realizuje nasz partner – AWP P&C Oddział w Polsce

Ubezpieczeniem mogą być objęte osoby, które skończyły 18. rok życia i nie skończyły 61. roku życia. W celu jej zawarcia zostaniemy poproszeni o oświadczenie o stanie naszego zdrowia oraz innych okoliczności, o które zapyta ubezpieczyciel, dostarczenie dokumentów niezbędnych do oceny ryzyka, a w niektórych przypadkach zostaniemy poddani badaniom medycznym (z wyłączeniem badań genetycznych). Te ostatnie zostaną przeprowadzone na koszt Nationale-

Ile trwa umowa? Możemy ją zawrzeć na 5 lat, jednak są możliwości przedłużenia tej umowy na kolejne okresy. Wszystkie informacje na ten temat znajdziemy w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Jeśli umowa zostanie zawarta w wariancie podstawowym lub rozszerzonym, wygaśnie po wypłacie świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, jeśli wykryty zostanie nowotwór złośliwy. Jeżeli umowa zostanie zawarta w wariancie pełnym, to obejmie również nowotwory złośliwe we wczesnym lub przedinwazyjnym stadium oraz w przypadku nowotworów łagodnych.

W czasie trwania umowy możemy wypłacić maksymalnie jedno świadczenie z tytułu nowotworu łagodnego oraz jedno za diagnozę nowotworu złośliwego. Umowa w wariancie pełnym zostanie rozwiązana, jeśli łączna suma wypłaconych świadczeń wyniesie 150% sumy ubezpieczenia.

 

W dostępnych pakietach jesteśmy objęci ochroną do momentu postawienia diagnozy lekarskiej. Jeśli ta stwierdzi u nas zachorowanie na nowotwór złośliwy (lub niektóre formy łagodnego nowotworu w opcji pełnej ochrony), zostanie nam wypłacone odszkodowanie, które możemy przeznaczyć na dowolny cel, jednak w takiej sytuacji zapewne na leczenie w Polsce lub za granicą, które bywa bardzo kosztowne. Jest to kwota nawet do 600 000 zł.

Mamy do wyboru również dodatkowe pakiety, które występują jako aneks do Ubezpieczenia na wypadek nowotworu .

  • Druga Opinia Medyczna

Jest to opcja dostępna w trzech wariantach. Pierwszym z nich jest Druga Opinia Medyczna – krajowa. Dzięki niej możemy zasięgnąć telekonsultacji, wideokonsultacji lub wizyty u specjalisty z ośrodka referencyjnego, transportu medycznego do i z placówki medycznej, zakwaterowanie w hotelu w sytuacji, gdy korzystamy z wizyty u specjalisty z ośrodka oddalonego od miejsca naszego zamieszkania, ogólne telekonsultacje medyczne, a nawet dowóz leków. Drugim wariantem jest Druga Opinia Medyczna – krajowa i zagraniczna. Ma ona taki sam zakres, jednak obejmuje również placówki i specjalistów z zagranicy. Trzeci wariant, czyli Druga Opinia Medyczna – krajowa i zagraniczna, organizacja leczenia, jest rozszerzona względem drugiego wariantu o możliwość organizacji leczenia na terenie Polski lub za granicą.

  • Pakiet Onkolog

Dzięki Pakietowi Onkolog mamy możliwość konsultacji lekarskich, różnego rodzaju badań diagnostycznych, zabieg pielęgniarskich i wiele innych świadczeń, za które dostaniemy zwrot kosztów określony w OWU pakietu. Został stworzony z myślą o tych, którzy mają podejrzenie zachorowania na nowotwór lub jego wstępne rozeznanie. Dzięki niemu możemy wykonać diagnostykę niezbędną do postawienia ostatecznej diagnozy.

  • Pre-diagnoza i badania genetyczne

Przede wszystkim dzięki temu pakietowi mamy możliwość oceny ryzyka zachorowania Wówczas Nationale Nederlanden pokrywa koszty ankiety medycznej. Po tej ankiecie możemy być skierowani na ogólną wideokonsultację medyczną oraz przygotowanie planu działań zapobiegawczych lub może nam przysługiwać wizyta domowalekarza. Jeśli lekarz na podstawie ankiety stwierdzi, że istnieją przesłanki do wykonania specjalistycznych badań diagnostycznych, w tym badań genetycznych, zostaną nam one zapewnione. Wszystkie rodzaje badań diagnostycznych zostały wyszczególnione w OWU.

Czym są badania genetyczne? Są to specjalistyczne i kosztowne badania, których celem jest sprawdzenie poprawności naszej informacji genetycznej. W dużym skrócie: dzięki metodom laboratoryjnym możemy sprawdzić, czy odziedziczyliśmy zmiany genetyczne (np. mutacje genów), które sprawiają, że ryzyko zachorowania na nowotwór jest u nas znacznie wyższe.

W skład Pakietu Onkolog wchodzą również usługi organizacyjno-informacyjne, między innymi takie jak wizyta u lekarza specjalisty, infolinia medyczna, grupy wsparcia czy infolinia szpitalna.

  • Assistance na wypadek nowotworu

Program Assistance na wypadek nowotworu zapewnia przez Centrum Operacyjne organizację oraz pokrycie kosztów usług do łącznej kwoty 5 000 zł. Wśród tych usług są między innymi:

- dostarczenia leków

- opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi

- organizacja procesu rehabilitacji

- pomoc domowa

- pomoc pielęgniarki

- pomoc psychologa

- transport medyczny (z osobą bliską do szpitala, przychodni, ze szpitala lub przychodni)

- transport sprzętu rehabilitacyjnego

- wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego

- dostarczenie posiłków

- przekazywanie wiadomości osobom bliskim

- zwrot kosztów zakupu protez, peruk

- konsultacje dietetyczne

- dostęp do infolinii medycznej.

Szczegółowe informacje i wytyczne znajdziemy w Regulaminie Programu Assistance na wypadek nowotworów.

Dlaczego warto?

Jeśli zostanie u nas zdiagnozowany nowotwór złośliwy musimy mieć świadomość, że leczenie może być bardzo kosztowne. Oczywiście, niektóre jego formy są refundowane przez NFZ, jednak nie mamy zapewnionego transportu na chemioterapię, dodatkowych konsultacji ze specjalistami z Polski lub z zagranicy, dopłat do specjalistycznego leczenia. Zmieni się również logistyka codziennego dnia oraz wydatki z nim związane. Nagle może okazać się, że mamy problem ze znalezieniem opieki nad dziećmi na czas na przykład przyjęcia chemioterapii, czy brak możliwości dotarcia do oddalonej od nas placówki medycznej. Są to pozamedyczne koszty, które jednak również składają się na finansowe wyzwanie.

Bezpieczeństwo finansowe w okresie diagnostyki i zachorowania jest szczególnie istotne. Jego brak sprawia, że stres, który przeżywamy w związku z , jest większy i z pewnością nie służy naszemu ogólnemu zdrowiu i samopoczuciu.

Warto pamiętać, że nie wypłacimy pieniędzy z ubezpieczenia, jeśli zachorowałeś na nowotwór w następstwie choroby rozpoznanej lub leczonej w okresie 24 miesięcy przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej.

Materiał przedstawia wybrane informacje o ubezpieczeniu na wypadek nowotworu. Szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia, wykluczeń i warunków realizacji świadczeń znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia na stronie nn.pl

 
Zespół Nationale-Nederlanden 22.09.2022