Odszkodowanie za złamanie – jak wygląda procedura?

Złamania są jednymi z najczęściej występujących urazów, które powstają w wyniku wypadków. Mogą zdarzyć się w różnych okolicznościach – wypadku samochodowym, rowerowym, wypadku na hulajnodze, a nawet podczas spaceru, czy… w zaciszu naszego domu. Jeśli jesteśmy ubezpieczeni, wówczas możemy ubiegać się o odszkodowanie. Jak wygląda procedura?

Odszkodowanie za złamanie – jak wygląda procedura?

Złamania są jednymi z najczęściej występujących urazów, które powstają w wyniku wypadków. Mogą zdarzyć się w różnych okolicznościach – wypadku samochodowym, rowerowym, wypadku na hulajnodze, a nawet podczas spaceru, czy… w zaciszu naszego domu. Jeśli jesteśmy ubezpieczeni, wówczas możemy ubiegać się o odszkodowanie. Jak wygląda procedura?

Złamanie – czym jest, objawy, najczęstsze złamania

Czym jest złamanie? To przerwanie ciągłości kości, które następuje na skutek urazu, czyli działania siły z zewnątrz. Może dotyczyć wszystkich kości w naszym ciele i występować w różnych fragmentach kości. Złamania są różnie kategoryzowane. Najpopularniejszym podziałem jest ten na złamania zamknięte, czyli takie, w których nie dochodzi do przerwania powłoki skórnej i złamania otwarte, które wymagają leczenia operacyjnego przez to, że występuje w nich przerwanie skóry i wysunięcie się kości na zewnątrz. Istnieją również złamania patologiczne, do których dochodzi na skutek chorób powodujących osłabienia kości. Tego rodzaju urazy nie są obejmowane ubezpieczeniem NNW.

Najczęstsze objawy złamania to:

 • silny, utrzymujący się ból
 • widoczny, wyraźny obrzęk w miejscu urazu
 • duża tkliwość w miejscu urazu
 • brak możliwości poruszania (głównie występuje w przypadku kończyn)
 • zasinienie
 • widoczna deformacja w miejscu urazu
 • zanik tętna poniżej miejsca urazu
 • mrowienie, a nawet utrata czucia w miejscu urazu

Do najczęściej odnotowywanych złamań należą złamania rąk (złamanie nadgarstka, złamanie kości ramiennej, złamania palców), złamania nóg (złamanie kości piszczelowej, złamanie kości udowej), złamania kości śródstopia, złamania żeber, złamanie nosa.

Leczenie złamania

Podstawą rozpoczęcia leczenia złamania jest diagnostyka. Żeby dowiedzieć się, czy doszło do złamania, w pierwszej kolejności zostaniemy wysłani na badanie RTG. W niektórych wypadkach konieczna jest również tomografia komputerowa (MRI), rezonans magnetyczny (CT) lub badanie USG.

Leczenie zdiagnozowanego złamania powinno się zacząć natychmiast. Pierwszym krokiem jest nazywane potocznie „nastawienie kości”, czyli przywrócenie jej do prawidłowego ustawienia. W przypadku prostszych złamań odbywa się ono w znieczuleniu miejscowym, przy bardziej skomplikowanych przypadkach konieczne jest operacyjne nastawienie. Bardzo poważne złamania wymagają czasami wykorzystania śrub mocowanych do kości lub płytek. Najczęściej używanym zabezpieczeniem złamania jest opatrunek gipsowy. Zakłada się go na minimum ok. 4 tygodni, zwykle do 8 tygodni, jednak bywa, że zostaje na złamaniu znacznie dłużej- do całkowitego zrostu kości. Używane są również ortezy (stabilizatory), które sprawdzają się przy miejscach, które trudniej jest zagipsować (obojczyk, kości śródstopia, niektóre złamania kręgosłupa np. odcinka szyjnego).

Kolejnym krokiem w leczeniu jest rehabilitacja, o której charakterze decyduje lekarz ortopeda oraz na dalszej drodze fizjoterapeuta. W większości odbywa się już po zdjęciu gipsu, po upewnieniu się, że kość prawidłowo się zrosła i nie ma żadnych przeciwwskazań do jej rozpoczęcia. Niektóre zabiegi dopuszcza się jeszcze w trakcie leczenia, nawet jeśli mamy założony gips. Polegają one na użyciu fal magnetycznych lub ultradźwięków, które sprawiają, że proces zrastania się kości przyśpiesza.

Złamanie a rodzajeubezpieczeń

Głównym ubezpieczeniem, które obejmuje różnego rodzaju złamania (oprócz złamań patologicznych) jest Ubezpieczenie NNW , czyli Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Jest to ubezpieczenie mające na celu ochronę naszego zdrowia. Jest ubezpieczeniem dodatkowym do ubezpieczenia na życie. Przeznaczone jest dla osób między 17. i 61. rokiem życia. Wysokość ubezpieczenia (maksymalna suma świadczenia) jest zależna od wyboru wariantu, a tych mamy trzy: podstawowy, rozszerzony i pełny. Na wysokość naszej składki może mieć wpływ wykonywany przez nas zawód, uprawiany sport, w tym sport ekstremalny.

Ubezpieczenie NNW to wypłata świadczenia nie tylko w przypadku różnego rodzaju złamań, ale również zwichnięć, ran wymagających szycia, utraty zębów, uszkodzenia wzroku lub słuchu, ostre zatrucia, uszkodzenia kręgosłupa, uszkodzenia nerwów oraz wiele innych uszczerbków na zdrowiu wymienionych w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia).Umowę zawieramy na 5 lat, a w czasie jej trwania możemy zmienić wariant.

Jeśli chcemy ubezpieczyć życie i zdrowie osoby poniżej 17. roku życia, służy temu Ubezpieczenie Dziecka . Jest ubezpieczeniem dodatkowym do ubezpieczenia na życie. W ramach ubezpieczenia dziecka mamy do wyboru ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania (dzieci od 1. do 17. roku życia) oraz ubezpieczenie NNW (dzieci od 3. do 17. roku życia). Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia dziecka znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na nn.pl

Jeśli wybieramy się na zagraniczne wakacje nasze zdrowie możemy objąć ochroną dzięki ubezpieczeniu turystycznemu. Dla osób poruszających się na rowerze zostało stworzone ubezpieczenie roweru i rowerzysty, a dla amatorów hulajnogi elektrycznej ubezpieczenie hulajnogi. W każdym z tych ubezpieczeń mamy możliwość dodania ubezpieczenia NNW.

Odszkodowanie za złamanie – procedura

Wysokość świadczenia zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia NNW. Największa kwota występuje w pełnej ochronie. Każdy objęty ochroną rodzaj złamania ma przypisany określony procent uszczerbku na zdrowiu, który znajdziemy w szczegółowej tabeli dołączonej do OWU. Zdarzenie zgłaszamy po 3 miesiącach od zakończenia leczenia, najpóźniej do 3 lat od jego wystąpienia. Stopień uszczerbku na zdrowiu, a jednocześnie wysokość odszkodowania, którą otrzymasz, wyliczany jest przez Nationale Nederlanden. Jak wygląda cała procedura?

 • Złożenie wniosku o wypłatę odszkodowania

Wniosek powinniśmy złożyć po zakończonym leczeniu (już po rehabilitacji, gdy mamy pewność, że złamane miejsce zostało przywrócone do sprawności). Do wniosku musimy dołączyć niezbędne dokumenty:

- kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu, który potwierdza naszą tożsamość

- dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie złamania (karta informacyjna leczenia szpitalnego, zaświadczenia lekarskie, dokument leczenia ambulatoryjnego, wyniki badań)

- dokument potwierdzający zajście i okoliczności nieszczęśliwego wypadku

- inne dokumenty, o które poprosi Nationalew Nederlanden

 • Podjęcie decyzji o wysokości uszczerbku na zdrowiu

Na podstawie złożonej dokumentacji Nationale Nederlanden określa wysokość uszczerbku na zdrowiu, czyli jednocześnie wysokość odszkodowania.

 • Wypłata odszkodowania

Całą kwotę otrzymamy na wskazany przez nas we wniosku numer konta bankowego lub w inny uzgodniony sposób.

Warto zaznaczyć, że pierwsze pieniądze w przypadku złamania możemy otrzymać dużo wcześniej w ramach Pierwszej Pomocy Finansowej (pakiet pełnej ochrony). Ich wypłacenie nie wyklucza późniejszej wypłaty z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

Wybierając ubezpieczenie „Na wszelki wypadek” możemy wybrać opcję dodatkową, którą jest Pakiet Ortopeda. Dzięki niemu Nationale Nederlanden zorganizuje i pokryje koszty wizyt i konsultacji u specjalistów, badań diagnostycznych (na przykład tomografii komputerowej), zabiegów rehabilitacyjnych.

Materiał przedstawia wybrane informacje o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeniu dziecka. Szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia, wykluczeń i warunków realizacji świadczeń znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia na stronie nn.pl

Tagi:
Zespół Nationale-Nederlanden 22.09.2022