Choroby przewlekłe – jakie są najczęstsze?

Choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca czy miażdżyca, utrudniają codzienne życie. Mogą także stać się przyczyną poważnych powikłań. Czy możesz się przed nimi uchronić?

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia, choroby przewlekłe są obecnie podstawową przyczyną zgonów w rozwiniętych społeczeństwach. Dlatego określa się je mianem chorób cywilizacyjnych. Współczesna medycyna pozwala na skuteczne zwalczanie objawów tych schorzeń oraz powstrzymywanie ich postępu. Jeśli jednak chory nie podejmuje regularnego leczenia i nie dba o swoje zdrowie, jego stan może się pogorszyć bardzo szybko.

Czynniki ryzyka chorób przewlekłych

Najbardziej rozpowszechnionymi chorobami przewlekłymi są: cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) oraz nowotwory. Schorzenia te mogą dotknąć każdego człowieka, niezależnie od płci czy stylu życia. Istnieje jednak szereg czynników uznawanych za najczęstsze przyczyny zachorowań. Należą do nich:

 

  • nieodpowiednia dieta,

  • brak aktywności fizycznej,

  • przewlekły stres,

  • nałogi,

  • ekspozycja na szkodliwe czynniki środowiskowe,

  • przewlekłe niedożywienie, szczególnie w okresie rozwojowym,

  • uwarunkowania genetyczne.

Objawy chorób przewlekłych

Choroby przewlekłe początkowo nie mają specyficznych objawów. Ich wczesne symptomy bywają mylone z innymi, banalnymi dolegliwościami (np. infekcjami) i niejednokrotnie są lekceważone. Im później podejmiesz leczenie, tym mniejsze będziesz miał szanse na powstrzymanie postępu choroby przewlekłej. Dlatego nigdy nie bagatelizuj takich sygnałów, jak zmniejszenie wydolności fizycznej, poczucie zmęczenia, nawracające dolegliwości bólowe lub stany podgorączkowe czy duszność podczas wysiłku.

 
 

Ubezpieczenie na wypadek cukrzycy

Zapewnij sobie pieniądze, które pozwolą Ci dostosować się do nowej sytuacji w przypadku diagnozy cukrzycy. Dodatkowo oferujemy: konsultacje ze specjalistami oraz refundację leków. 

Sprawdź

Symptomy schorzeń są bardzo różne. Łączy je to, że są trwałe i zwykle nieodwracalne. Choroby przewlekłe w znacznym stopniu obniżają sprawność chorego i upośledzają jego zdolność do codziennej aktywności. Charakterystyczne dla chorób przewlekłych jest także to, że zdarzają się okresy ich remisji. Po nich może jednak dochodzić do tak silnego zaostrzenia objawów, że chory wymaga hospitalizacji.

Powikłania chorób przewlekłych

Nawet regularne leczenie schorzeń przewlekłych nie zapewnia całkowitej kontroli nad nimi i nie zatrzymuje postępu zmian w organizmie w takim stopniu, aby zawsze udało się uniknąć poważnych powikłań. Przykładowo postępująca miażdżyca prowadzi do nieodwracalnych zmian w tętnicach i narastającego niedokrwienia. Konsekwencją takiego stanu może być martwica w obrębie kończyn, niewydolność oddechowa, zawał serca czy udar mózgu. Choroby te mają swoje dalsze skutki, np. powikłaniem udaru mózgu może być utrata mowy czy porażenie mięśni, uniemożliwiające normalne poruszanie się.

Powikłania chorób przewlekłych wymagają intensywnego leczenia, rehabilitacji lub wykonania skomplikowanych operacji, takich jak np. wszczepienie pomostów tętniczych, czyli tzw. bypassów. Niekiedy jedynym ratunkiem dla chorego może być przeszczep narządu, np. serca, wątroby czy nerek.

Jak walczyć z chorobami przewlekłymi?

Chorobom przewlekłym często trudno zapobiec. Niejednokrotnie zdarza się, że trwałe schorzenia dotykają osoby, które zawsze dbały o swoje zdrowie. W takiej sytuacji najlepsze efekty przynosi skrupulatne poddawanie się zalecanej terapii. Niestety, leki czy rehabilitacja zwykle wiążą się ze sporymi kosztami, których pokrycie utrudnia fakt, że w okresie nasilenia objawów chory musi ograniczać aktywność zawodową. W takiej sytuacji musisz także liczyć się z problemami, jakie mogą wystąpić w zaawansowanym stadium choroby – spadkiem sprawności, niezdolnością do pracy, a nawet samoobsługi. Wówczas nieocenionym wsparciem jest zawarte wcześniej ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania. Posiadając je, na walkę z chorobą i jej poważnymi następstwami możesz otrzymać nawet 600 tysięcy złotych.

Zespół Nationale-Nederlanden 01.03.2020