Uszczerbek na zdrowiu – czym jest?

Trwały uszczerbek na zdrowiu może powstać w wyniku wypadku komunikacyjnego, w pracy lub w domu. Jego orzeczenie jest podstawą do otrzymania odszkodowania. Dowiedz się, czym dokładnie jest uszczerbek na zdrowiu.

Najczęściej spotykanym pojęciem, z którym możesz się spotkać w związku z uszkodzeniem ciała wskutek wypadku, jest „trwały uszczerbek na zdrowiu”. Jego określenie jest podstawą do otrzymania świadczenia (potocznie nazywanego odszkodowaniem) z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Aby określić, jak poważny jest uszczerbek na zdrowiu, stosuje się tabele z dokładnym opisem różnych uszkodzeń każdej części ciała. Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalany jest po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Sprawdź, jaka jest definicja uszczerbku na zdrowiu oraz jakie są warunki jego orzekania.

 
 

Ubezpiecz się w razie nieszczęśliwego wypadku (NNW)

Wypłacimy świadczenie w razie złamania lub zwichnięcia oraz pomożemy w organizacji i pokryjemy koszty badań i rehabilitacji, które pomogą Ci wrócić do sprawności.

Dowiedz się więcej

Czym jest uszczerbek na zdrowiu?

Za uszczerbek na zdrowiu uważa się trwałe lub długotrwałe naruszenie sprawności organizmu mogące znacząco wpływać na możliwość wykonywania obowiązków. Co to oznacza w praktyce? Przyjmijmy, że w kraksie samochodowej doznałeś drobnych stłuczeń, które powodowały ból i ujawniły się w postaci siniaków, jednak po dwóch tygodniach dolegliwości ustały. W takim przypadku trudno jest mówić o uszczerbku na zdrowiu. Inaczej wyglądałaby sytuacja, gdybyś w wyniku wypadku na przykład złamał kość. Następstwa takiego urazu mogą być znacznie poważniejsze i bardzo często wymagają przeprowadzenia operacji oraz rehabilitacji – to uszczerbek na zdrowiu. Wysokość uszczerbku na zdrowiu, czyli to, jak poważny jest uszczerbek, zależy od rodzaju urazu. W przypadku złamania może zależeć od tego, czy doszło do zniekształceń lub zaników mięśniowych czy ograniczenia ruchu w stawach, czy nie.

Zobacz też: Co to suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna?

Trwały uszczerbek na zdrowiu – co to takiego?

Trwały uszczerbek na zdrowiu polega na naruszeniu sprawności organizmu nierokującym poprawy. Może on oznaczać utratę lub uszkodzenie danego organu lub narządu, jak również znaczne upośledzenie jego funkcji. Uszczerbek może być spowodowany bezpośrednio uszkodzeniem ciała, ale też rozstrojem zdrowia, którego przyczyny wynikają z czegoś innego, na przykład stresu. Co ważne, możemy o nim mówić, jeśli został spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, czyli:

  • jest niezależny od woli i stanu zdrowia osoby ubezpieczonej,

  • jest gwałtownym zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną,

  • jest wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną uszkodzenia ciała.

Trwały uszczerbek na zdrowiu może powstać w wyniku wypadku komunikacyjnego, w miejscu pracy, w rolnictwie lub w życiu prywatnym. Może to więc być zderzenie, potrącenie pieszego lub rowerzysty, uszkodzenie ciała przez maszynę lub upadek z wysokości, jak również wypadek na nartach czy pogryzienie przez psa. Przy poważnym wypadku, w dalszym leczeniu pomóc może wypłacone świadczenie, które w języku potocznym funkcjonuje jako odszkodowanie za pobyt w szpitalu. Bardzo często występującym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu jest zawał mięśnia sercowego, będący skutkiem m.in. długotrwałego stresu. Ponadto uszczerbek może być rezultatem błędów medycznych.

Do nieszczęśliwych wypadków nie zalicza się z kolei chorób (również psychicznych) oraz fizycznych obrażeń ciała wynikających z przeciążenia, dźwignięcia, pochylenia lub nadmiernego wysiłku.

Jak orzeka się trwały uszczerbek na zdrowiu?

Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu określany jest przez komisje lekarskie, które posługują się wspomnianymi tabelami norm procentowych. Takie tabele zawierają punkty opisujące uszkodzenia poszczególnych części ciała, organów i narządów, a także uszeregowanie – według okolic ciała i ciężkości – stopnia uszkodzenia. Komisja lekarska analizuje stan zdrowia osoby ubezpieczonej, a także jej dokumentację medyczną. Ustalony procent trwałego uszczerbku na zdrowiu jest jednym z czynników mających wpływ na wysokość przyznanego świadczenia.

Pamiętaj, że jeśli uległeś wypadkowi w miejscu pracy lub zapadłeś na chorobę zawodową, masz również prawo do świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość także ustalana jest przez komisję lekarską, która określa w procentach uszczerbek na zdrowiu.

Chcesz z góry wiedzieć, na jakie wsparcie możesz liczyć i jak zabezpieczyć nie tylko siebie, ale również swoje dzieci przed skutkami wypadków? Sprawdź ofertę ubezpieczenia dziecka, które pozwala na szybką wypłatę świadczenia i zapewnia inne wsparcie w czasie powrotu do zdrowia.

Zespół Nationale-Nederlanden 01.03.2020