Odszkodowanie powypadkowe a trwały uszczerbek na zdrowiu

Po wypadku możesz potrzebować pieniędzy na leczenie czy rehabilitację. Sprawdź, jak otrzymać pieniądze z ubezpieczenia. Dowiedz się, czym jest trwały uszczerbek na zdrowiu i jak możemy Cię wesprzeć, kiedy go doznasz.

Wypadek może zdarzyć Ci się wszędzie – w domu, na drodze, w pracy. Nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkiego i ochronić się przed zdarzeniami losowymi, ale możesz zapewnić sobie nasze wsparcie, gdy stanie Ci się krzywda. Jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu, wypłacimy Ci świadczenie w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

Czym jest trwały uszczerbek na zdrowiu?

Trwały uszczerbek na zdrowiu to trwałe naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności nierokujące poprawy. Przykładem mogą być porażenia lub niedowłady na skutek uszkodzenia mózgu.

Natomiast jako nieszczęśliwy wypadek rozumiemy nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie, które nastąpiło w czasie obowiązywania umowy dodatkowej dotyczącej trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną uszkodzenia ciała.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Zakres ubezpieczenia obejmuje trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, który miał miejsce w okresie obejmowania ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową. Przed wyjazdem skontroluj więc dokładnie okres trwania takiej umowy i przedłuż ją w momencie, gdy wygasa. Nawet jeden dzień zwłoki może pozbawić Cię świadczenia. Jako ubezpieczony jesteś objęty ochroną całą dobę oraz niezależnie od miejsca pobytu. Przeczytaj w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), w jakich konkretnych sytuacjach możesz liczyć na nasze wsparcie finansowe i assistance (praktyczną pomoc w powrocie do zdrowia).

 
 

Ubezpiecz dziecko online

Sprawdź indywidualne ubezpieczenie szkolne dla swojego dziecka. Już od 59 zł rocznie. Cztery pakiety do wyboru. 
 

Sprawdź

Jaka jest wysokość świadczenia?

W ramach świadczenia wypłacimy Ci procent sumy ubezpieczenia zgodnie z Tabelą Uszczerbków na zdrowiu lub Tabelą Złamań i Zwichnięć zawartymi w OWU. Aby móc się o nie ubiegać, zbierz komplet niezbędnych dokumentów. Potrzebne są wyniki badań, dokumentacja medyczna i dokumenty dotyczące wypadku, w którym ucierpiałeś.

Kiedy możesz ubiegać się o odszkodowanie?

To, jakiego stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu doznałeś i jaka będzie wysokość świadczenia, ustala się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Wystąpienie zdarzenia objętego ubezpieczeniem lepiej zgłosić jak najszybciej. Możesz złożyć wniosek o wypłatę świadczenia do trzech lat od nieszczęśliwego wypadku, w którym doznałeś trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Procent uszczerbku na zdrowiu

Ustalając stopień uszczerbku na zdrowiu, stosujemy tabelę norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku – Ty też masz do niej dostęp, ponieważ znajduje się ona w OWU ubezpieczenia NNW.

Kiedy otrzymasz pieniądze?

Pieniądze wypłacimy Ci nie później niż w ciągu 30 dni po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego. Okres ten może się wydłużyć, jeśli zajdzie konieczność wyjaśnienia okoliczności. Wówczas otrzymasz pieniądze w ciągu 14 dni od momentu ostatecznego wyjaśnienia okoliczności powstania uszczerbku na zdrowiu.

Kiedy możesz nie otrzymać pieniędzy?

Pamiętaj, że będziesz mógł liczyć na nasze wsparcie wtedy, gdy uszczerbku na zdrowiu doznasz w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Nie wypłacimy Ci pieniędzy, jeśli trwały uszczerbek na zdrowiu będzie następstwem działań wojennych, stanu wojennego, czynnego i dobrowolnego udziału w aktach przemocy, rozruchach, zamieszkach, aktach terroryzmu, zdarzenia związanego z masowym skażeniem chemicznym, biologicznym lub radioaktywnym, spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość, samookaleczenia lub okaleczenia na Twoją prośbę, niezależnie od stanu Twojej poczytalności.

Nie otrzymasz też świadczenia, jeśli podczas zdarzenia, w wyniku którego uległeś wypadkowi, znajdowałeś się pod wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, czy też pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych. Uważaj również, uprawiając sporty motorowe, lotnicze, motorowodne – jeśli w wyniku ich uprawiania ulegniesz wypadkowi, również możesz nie otrzymać pieniędzy z ubezpieczenia. Na wypadki związane ze sportami ekstremalnymi możesz się ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia turystycznego – sprawdź umowy dodatkowe do podstawowej polisy.

Zespół Nationale-Nederlanden 19.05.2020