Jak uzyskać świadczenie powypadkowe?

O świadczenie powypadkowe może starać się każda osoba, która uległa wypadkowi. Jest ono wypłacane z polisy OC sprawcy, a także prywatnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków – jeżeli wcześniej zostało ono wykupione. Kwota świadczenia zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu.

Świadczenia powypadkowe są dosyć trudnym tematem. Nie zawsze jest możliwe określenie wszystkich następstw wypadku. Niektóre problemy zdrowotne ujawniają się dopiero po pewnym czasie. Ciężko jest także ocenić, jakie skutki psychiczne wywołało dane zdarzenie. Wielu poszkodowanych stara się nie tylko o świadczenie ze swojej polisy, ale także o zadośćuczynienie z OC sprawcy. Odbywa się to zgodnie z przepisami określonymi w Kodeksie cywilnym.

Komu należy się świadczenie powypadkowe?

Świadczenie powypadkowe z prywatnego ubezpieczenia należy się każdej osobie, która doznała wypadku, który z kolei spowodował trwały uszczerbek na zdrowiu. Poszkodowany powinien mieć także wykupioną polisę (tzw. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków) zanim doszło do zdarzenia. Ubezpieczyciel ustala kwotę świadczenia na podstawie dokumentacji medycznej (opinii konsultanta medycznego), sumy ubezpieczenia oraz stopnia uszczerbku na zdrowiu (tabela uszczerbków znajduje się w OWU). Natomiast, gdy na skutek wypadku dojdzie do zgonu, rodzina może otrzymać świadczenie wypłacone z ubezpieczenia na życie osoby zmarłej.

Osoba poszkodowana może także starać się o świadczenie powypadkowe z OC sprawcy (nawet jeśli nie ma prywatnej polisy NNW). Powinno ono zrekompensować:

  • doznaną krzywdę,
  • koszty leczenia,
  • koszty rehabilitacji,
  • zwrot utraconych zarobków.

Ponadto osoba poszkodowana może starać się o rentę, zrównoważenie dochodu do kwoty sprzed wypadku, a także jednorazowe świadczenie, które zostanie przeznaczone na zmianę zawodu (gdy uszczerbek na zdrowiu uniemożliwia kontynuowanie dotychczas wykonywanej pracy).

Świadczenie powypadkowe – kwoty

Kwoty przy świadczeniu powypadkowym zawsze budzą najwięcej emocji. Przyczyną jest brak jednolitego systemu, który pozwala na wycenę powstałej szkody. Winne są nie tylko przepisy, ale także trudność w dokonaniu kompleksowej oceny skutków wypadku (w tym psychicznych i odległych). Firmy ubezpieczeniowe starają się do każdego poszkodowanego podchodzić indywidualnie, a dokumentacje medyczne, będące podstawą do roszczenia, są analizowane przez zespoły ekspertów.

Zaproponowano także, aby kwotę świadczenia powypadkowego obliczały specjalnie przygotowane systemy informatyczne. Takim narzędziem jest HBT Index (Human Body Trauma Index). Osoby związane z branżą ubezpieczeniową nie są jednak przekonane co do tego, aby było ono w stanie ocenić rzeczywistą szkodę, jaką poniosła ofiara wypadku. Więcej nadziei pokłada się w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

Jeżeli kwota świadczenia powypadkowego jest niezadowalająca, jako poszkodowany zawsze masz możliwość odwołania się. Wówczas sprawa zostanie rozpatrzona ponownie. Możesz to zrobić w instytucji nadrzędnej do danego towarzystwa ubezpieczeniowego lub wejść na drogę sądową. Często wydłuża to jednak moment przyznania świadczenia.

Jakie dokumenty musisz złożyć, aby otrzymać świadczenie powypadkowe?

Aby otrzymać świadczenie powypadkowe, konieczne jest złożenie kompletu dokumentów. Musisz skontaktować się z ubezpieczycielem (swoim lub sprawcy, gdy ubiegasz się o świadczenie z jego OC), a następnie złożyć wniosek o odszkodowanie. Musisz też dołączyć do niego kopię całej dokumentacji medycznej związanej z leczeniem i rehabilitacją po wypadku. Ważne jest, aby zawierała ona wszystkie informacje, ponieważ to na ich podstawie określony zostanie stopień uszczerbku na zdrowiu oraz ustalona kwota świadczenia. W Nationale-Nederlanden możesz to zrobić bez wychodzenia z domu – przy pomocy formularza online.
 

Zespół Nationale-Nederlanden 26.11.2020