Student a ubezpieczenie zdrowotne – jaką polisę wybrać?

Osoby, które studiują, często nie decydują się na wykup polisy. Tymczasem ubezpieczenie zdrowotne studenta jest bardzo ważne, ponieważ pozwala zminimalizować koszty leczenia i rehabilitacji. Jeśli wybierzesz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, możesz liczyć także na zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu.

Ubezpieczenie zdrowotne studenta jest pewnym zabezpieczeniem finansów. Gdy dojdzie do wypadku lub nagłego zachorowania, osoba ubezpieczona może otrzymać wsparcie finansowe na pokrycie wysokich kosztów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Można powiedzieć, że jest to uzupełnienie ubezpieczenia posiadanego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czy każdy student jest ubezpieczony?

Osoby, które rozpoczynają ostatni etap nauki, często zadają sobie pytanie, czy każdy student jest ubezpieczony. Odpowiedź nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać. Darmowe ubezpieczenie zdrowotne przysługuje studentom do 26. roku życia (bez względu na to, czy pobierają naukę w trybie stacjonarnym czy niestacjonarnym). Możliwość korzystania z niego zapewnia:

  • zgłoszenie studenta do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodzica (jeżeli rodzic takowe posiada),
  • zgłoszenie studenta do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię (jeżeli student nie posiada prawa do ubezpieczenia z innego tytułu),
  •  zgłoszenie studenta do ubezpieczenia zdrowotnego przez pracodawcę.

Obowiązek ubezpieczenia studenta spoczywa na uczelni także wtedy, gdy decyduje się on na kontynuowanie nauki po 26. roku życia. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacji, w której osoba taka nie ma prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Warto także, abyś pamiętał, że z takiego ubezpieczenia nie mają prawa korzystać słuchacze studiów podyplomowych, a także zatrudnieni na umowę o pracę lub posiadający własną działalność gospodarczą.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne studenta

Główną wadą ubezpieczenia zdrowotnego studenta, zapewnianego przez rodziców lub uczelnię, jest jego określony okres trwania. To znaczy, że działa ono tylko wtedy, gdy osoba ubezpieczona kontynuuje naukę. Ma to miejsce jeszcze przez cztery miesiące po skreśleniu z listy studentów. Z tego powodu powinieneś pomyśleć nad dodatkową polisą, która ma charakter ciągły i trwa tyle, ile zostało to określone w umowie – bez względu na zmianę sytuacji życiowej ubezpieczonego (zakończenie studiów, podjęcie pracy). Można ją zawrzeć niezależnie od posiadania prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Ubezpieczenie dla studenta, które może przydać się najbardziej, to ubezpieczenie na życie wraz z dodatkowymi umowami (np. ubezpieczeniem na wypadek poważnego zachorowania), dzięki którym ubezpieczony może korzystać bezpłatnie z opieki medycznej oraz uzyskać szybką pomoc finansową. Ciekawym rozwiązaniem dodatkowym jest też ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego, w ramach którego wypłacane jest świadczenie za hospitalizację na skutek choroby lub wypadku.

Student może zdecydować się także na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które jest opcją do podstawowego ubezpieczenia na życie. Taka polisa zapewnia wsparcie finansowe, gdy dojdzie do uszkodzenia ciała na skutek nagłego zdarzenia. Ochrona ta działa przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu (także podczas przerw semestralnych na uczelni), w Polsce i za granicą. Umowa jest zawierana na pięć lat, dlatego możesz być spokojny przez cały okres trwania studiów. Przykładowo, składka minimalna przy rozszerzonym wariancie polisy wynosi tylko 155 zł miesięcznie (kwota ta może się zmieniać w zależności od kilku czynników). Dodatkowo możesz wykupić dodatkowy pakiet. W jego ramach możesz otrzymać pomoc w zorganizowaniu i opłaceniu konsultacji specjalistycznych, badań i rehabilitacji.

Kiedy student traci ubezpieczenie zdrowotne?

Student traci ubezpieczenie zdrowotne rodziców, gdy:

  • podejmie pracę (wakacyjną, dodatkową lub stałą) na umowę o pracę lub umowę zlecenie,
  • zostanie skreślony z listy studentów.

Również założenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z utratą ubezpieczenia.
 

Zespół Nationale-Nederlanden 26.11.2020