Czym jest karencja w ubezpieczeniu?

Decydując się na ubezpieczenie, możesz liczyć na objęcie odpowiednią ochroną. W niektórych umowach pojawia się jednak okres obowiązywania ubezpieczenia, w którego czasie ochrona jest ograniczona lub jeszcze nie obowiązuje. Sprawdź, na czym polega karencja i ile trwa.

Okres karencji, w którym ubezpieczyciel jest zwolniony z odpowiedzialności lub oferowana przez niego ochrona jest ograniczona, może dotyczyć różnych rodzajów ubezpieczeń, ale szczególnie warto tutaj wspomnieć o ubezpieczeniu na życie i ubezpieczeniu zdrowotnym. Czym jest karencja? Jakie choroby i zdarzenia obejmuje? Ile trwa?

Czym jest karencja i ile wynosi jej okres?

Ubezpieczenia zdrowotne często objęte są tzw. okresem karencji. Co to takiego? Karencja to okres zaraz po zawarciu umowy polisy, podczas którego ubezpieczyciel nie udziela ochrony lub jest ona ograniczona. Najczęściej okres karencji trwa 3–6 miesięcy. W praktyce oznacza to, że bezpośrednio po zawarciu umowy przez cały okres karencji nie przysługują Ci świadczenia, za które płacisz składkę lub ochrona ubezpieczeniowa jest niepełna. Są jednak wyjątki, np. opieka w czasie ciąży lub usługi stomatologiczne, w których okres karencji jest dłuższy. Wówczas na ochronę trzeba zazwyczaj czekać od 8 do 12 miesięcy. Informacja o długości okresu karencji znajduje się zawsze w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), dlatego też przed podpisaniem umowy dokładnie je przeanalizuj i sprawdź, ile wynosi karencja w Twoim przypadku.

 

Po co jest karencja w ubezpieczeniach?

Ubezpieczyciele stosują okres karencji w polisach, ponieważ jest to dla nich dodatkowa ochrona przed próbą wyłudzenia świadczenia przez ubezpieczonego. Mogą wówczas uniknąć sytuacji, w której np. klient wykupuje ubezpieczenie zdrowotne ze świadomością, że w tym momencie czekają go drogie świadczenia medyczne. Przykładowo, wyobraź sobie, że w życiu klienta doszło do nieoczekiwanego zdarzenia, które koniecznie chce objąć ochroną ubezpieczeniową. Podpisuje wówczas umowę i ma nadzieję na otrzymanie świadczenia od razu. Jednak w praktyce zazwyczaj musi minąć określony czas, aby można było otrzymać świadczenie za zdarzenie ujęte w OWU. Zgłoszenie szkody w czasie karencji nie będzie najlepszym pomysłem, ponieważ ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za te zdarzenia lub ponosi ją tylko częściowo. Z tych powodów o ubezpieczeniu warto pomyśleć wcześniej niż w dniu zdarzenia.

Czy wszystkie zdarzenia są objęte okresem karencji?

Karencja nie obejmuje wszystkich zdarzeń objętych polisą. Najczęściej nie dotyczy ona np. śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Takie świadczenie wypłacane jest na podstawie ochrony tymczasowej, która zaczyna się już kolejnego dnia po zawarciu umowy i trwa aż do rozpoczęcia okresu ochrony właściwej (czyli po okresie karencji).

Jakich zdarzeń dotyczy karencja?

Okresy karencji są podawane w ogólnych warunkach ubezpieczenia i różnią się w zależności od rodzaju ubezpieczenia. Na przykład w przypadku ubezpieczenia na życie, na podstawie zawartej umowy, ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty świadczenia uposażonemu w razie śmierci ubezpieczonego w trakcie okresu ubezpieczenia i na skutek wypadku ubezpieczeniowego – są to zdarzenia nieprzewidywalne. Karencja nie obejmuje śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, który jest traktowany jako zdarzenie losowe. Odnosi się jednak do śmierci z innych powodów niż nieszczęśliwy wypadek (np. na skutek nowotworu).

Ubezpieczenie na życie to sposób na zapewnienie sobie wsparcia w trudnych życiowych sytuacjach. Dzięki niemu nie będziesz musiał martwić się o środki finansowe. Możesz dokupić również w dodatkowe pakiety medyczne, w zależności od Twoich potrzeb, by uzyskać kompleksowe wsparcie w różnych sytuacjach. Np. wybierając dodatkowe ubezpieczenie cukrzycowe, otrzymasz świadczenie równe sumie ubezpieczenia obowiązującej w dniu diagnozy cukrzycy (z wyjątkiem przypadku, gdy zlecona przez lekarza diagnostyka podwyższonego poziomu cukru we krwi lub diagnoza cukrzycy nastąpiły w okresie pierwszych 90 dni od dnia rozpoczęcia ochrony z tytułu pierwszej Umowy dodatkowej). Karencja dotyczy przypadku, gdy zlecona przez lekarza diagnostyka podwyższonego poziomu cukru we krwi lub diagnoza cukrzycy nastąpią przed upływem 90 dni od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności z tytułu Umowy dodatkowej – wówczas wypłacimy świadczenie równe sumie składek opłaconych za tę Umowę dodatkową. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku przedłużenia Umowy dodatkowej. Karencja obowiązuje również m.in. w ubezpieczeniu Operacje wskutek choroby dla osób z cukrzycą, które wchodzi w skład Pakietu dla chorych na cukrzycę

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź OWU lub połącz się z naszą infolinią. Dzięki ubezpieczeniu możesz zapewnić sobie i swojej rodzinie spokój oraz pomoc finansową w razie choroby.

Zobacz też: Cukrzyca a renta - jak otrzymać dodatkową pomoc?
 

Zespół Nationale-Nederlanden 26.11.2020