Okres ubezpieczenia na życie – na jak długo zawierać umowę?

Okres ubezpieczenia na życie to czas, na jaki zawierana jest umowa ubezpieczeniowa. Jaki okres ubezpieczenia będzie najkorzystniejszy?

Umowę ubezpieczenia na życie zawieramy zawsze z myślą o przyszłości. Okres ubezpieczenia jest ważny – po jego upływie konieczne będzie wykupienie nowej polisy. Sprawdź, dlaczego warto zdecydować się na długoterminowe ubezpieczenie na życie.

Ubezpieczenia na życie w swoim założeniu jest umową długoterminową. Zapewnia ochronę bliskim w przypadku śmierci ubezpieczonego, a w rozszerzonych wariantach także pomoc w przypadku poważnej choroby lub utraty zdolności do samodzielnego życia i pracy. Na jaki okres zawrzeć taką umowę? Czy okres ubezpieczenia wpływa na wysokość składki?

Na jaki okres zawieramy umowę ubezpieczenia na życie?

Nasze polisy na życie zawieramy na okres minimum 5 lat. Tak długi termin daje spokój i pewność, że twoja rodzina otrzyma wsparcie, gdy ciebie zabraknie. Najważniejsze jest jednak to, że umowa nie musi być jednolita przez cały okres jej trwania. Możesz zmieniać zakres ubezpieczenia, dostosowując je do zmieniających się potrzeb. Elastyczność w tym zakresie pozwala dopasować wysokość sumy ubezpieczenia do tego, jakiej ochrony mogą potrzebować twoi bliscy. Zmiana może dotyczyć również wysokości miesięcznej składki. Po 10 latach podejmiesz decyzję o tym, czy chcesz kontynuować ubezpieczenie na życie.

 

Jakie korzyści niesie ze sobą długi okres ubezpieczenia na życie?

Najważniejszą korzyścią jest spokój – nie musisz pamiętać o tym, że kończy się ubezpieczenie ani obawiać się, że w sytuacji, gdy ochrona będzie potrzebna, to jej zabraknie. Kolejna kwestia to wysokość składki – długoterminowe ubezpieczenie jest korzystniejsze.

Czynniki podstawowe, od których zależy wysokość składki na ubezpieczenie, to:

  • okres trwania umowy ubezpieczenia;
  • wiek i stan zdrowia ubezpieczonego;
  • wartość sumy ubezpieczenia.

Podpisanie umowy na dłuższy okres zagwarantuje ci, że składka w tym okresie się nie zmieni. Ankietę zdrowotną do ubezpieczenia wypełniasz tylko raz, nie musisz się więc obawiać, że jeśli twój stan zdrowia pogorszy się, w tym czasie zmianie ulegnie wysokość składki lub sumy ubezpieczenia. Podpisując z tobą umowę długoterminową, bierzemy na siebie to ryzyko. Abyś miał pewność, że w przypadku poważnego zachorowania otrzymasz pomoc finansową i wsparcie w procesie leczenia, rozważ rozszerzenie polisy o ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania.

W przypadku naszego ubezpieczenia nie musisz obawiać się, że z czasem jego suma okaże się niewystarczająca do zabezpieczenia potrzeb twojej rodziny lub zakres ochrony będzie zbyt mały. Raz do roku dokonujemy indeksacji sumy ubezpieczenia. Podwyższamy ją, aby urealnić jej wartość oraz ochronić cię przed inflacją, czyli spadkiem wartości pieniądza. Pamiętaj, że to ty zarządzasz swoją polisą i możesz w każdej chwili zmienić jej zakres, np. powiększając ją o dodatkowe pakiety lub dodając kolejnych ubezpieczonych. Za pomocą jednej umowy jesteś w stanie ubezpieczyć całą rodzinę, dobierając odpowiednie polisy do potrzeb swojego współmałżonka i dzieci.

Ważne pojęcie: okres karencji ubezpieczenia

Rozważając kwestię terminów związanych z ubezpieczeniami, warto zapoznać się z pojęciem okresu karencji ubezpieczenia. Ochrona rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu opłacenia pierwszej składki na ubezpieczenie na życie. Najkrótszy okres karencji zapewnisz sobie, płacąc składkę bezpośrednio po podpisaniu umowy.

W przypadku polis zdrowotnych, np. na wypadek poważnego zachorowania, okres karencji ubezpieczenia może wynosić kilka miesięcy. To klauzula, która chroni ubezpieczyciela przed próbami wyłudzenia świadczeń z tytułu wykupionej polisy zdrowotnej. W tym okresie polisa jeszcze nie zapewnia ci pełnego zakresu świadczeń wynikających z podpisanej umowy ubezpieczeniowej. Okres karencji zależy od rodzaju ubezpieczenia i zwykle wynosi od 0 do 3 miesięcy. Informację o tym, kiedy rozpocznie się pełna ochrona ubezpieczeniowa, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia polisy, którą wybrałeś.

Zespół Nationale-Nederlanden 16.06.2021