Suma ubezpieczenia – czym jest i ile powinna wynosić?

Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota wypłacana z tytułu realizacji polisy na życie. Sprawdź, w jaki sposób ustalić jej wysokość, aby chronić bliskich.

Suma ubezpieczenia to pojęcie, które powinien znać każdy, kto planuje wykupienie polisy na życie. Od jej wysokości zależy bowiem wysokość świadczeń, jakie otrzymasz Ty bądź Twoi bliscy, gdy zdarzy się sytuacja, na której wypadek się ubezpieczyłeś.

Decydując się na polisę na życie, powinieneś dobrze przemyśleć, jaka kwota będzie odpowiednia, aby skutecznie zabezpieczyć bliskich na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło. Właśnie w tym celu ustala się sumę ubezpieczenia – maksymalną kwotę świadczenia, jaką możesz otrzymać z tytułu posiadanej polisy.

Suma ubezpieczenia – dlaczego jest tak ważna?

Z pojęciem suma ubezpieczenia spotkasz się podczas podpisywania umowy ubezpieczeniowej. Od jej wysokości zależy wysokość świadczeń, które będziemy mogli Ci wypłacić po zdarzeniach, które obejmuje Twoja umowa. W przypadku polisy na życie suma ubezpieczenia będzie odpowiadać kwocie wypłaconej Twoim bliskim po Twojej śmierci.

Wysokość wypłat w polisach opartych na procentowym uszczerbku na zdrowiu również uwzględnia sumę ubezpieczenia. Kwota odszkodowania za konkretne zdarzenia obliczana jest procentowo właśnie od tej sumy. Zatem jej wysokość jest równie ważna jak zakres ochrony, jaki oferuje Twoja polisa.

Jak obliczyć sumę ubezpieczenia?

Ustalenie optymalnej sumy ubezpieczenia wymaga solidnego przemyślenia. Jej wysokość powinna stanowić solidne zabezpieczenie dla Twoich bliskich. Najlepszym sposobem na obliczenie sumy ubezpieczenia jest dokładna analiza wydatków – obecnych i przyszłych. Szczególnie gdy jesteś rodzicem, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że potrzeby Twoich dzieci rosną wraz z nimi.

Sprawdź miesięczne zobowiązania gospodarstwa domowego – opłaty i zaciągnięte kredyty. Zastanów się, na jaki okres chcesz zabezpieczyć rodzinę. Nie bez znaczenia będzie tu wiek Twoich pociech – jeśli są jeszcze małe, będą potrzebować większego wsparcia. Prawie dorosłe lub dorosłe dzieci mają duże potrzeby aktualnie, ale szybko się usamodzielniają. Kolejną kwestią są zarobki Twojego współmałżonka – czy gdyby Ciebie zabrakło, zdoła utrzymywać rodzinę samodzielnie?

Finałem tych analiz powinno być spotkanie z doradcą ubezpieczeniowym – gdy przedstawisz mu Wasze potrzeby, oszacuje on sumę ubezpieczenia, która będzie najkorzystniejsza. Jeśli natomiast chcesz obliczyć ją samodzielnie, mamy dla Ciebie dwie podpowiedzi:

  • suma ubezpieczenia powinna wynosić tyle, ile zarabiasz w ciągu trzech lat,
  • suma ubezpieczenia powinna być równa sześciokrotności rocznych wydatków Twojej rodziny.

Nie tylko kwota świadczenia ma znaczenie

Oszacowanie sumy ubezpieczenia to ważny etap wyboru polisy, ale nie jedyny. Równie istotny jest zakres ochrony, czyli to, na wypadek jakich zdarzeń będziesz ubezpieczony. Podstawowa polisa na życie obejmuje wypłatę świadczenia po śmierci ubezpieczonego. Warto, abyś wybrał taką, która ma szerszy zakres ochrony, lub dodasz do niej odpowiednie rozszerzenia.

Lista pakietów dodatkowych jest dość długa – możesz ubezpieczyć się na wypadek poważnego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Polisa może też dotyczyć zachorowania na konkretne choroby cywilizacyjne. Leczenie nowotworów jest bardzo kosztowne, a często jedyną nadzieją są terapie zagraniczne, nierefundowane przez NFZ. Nasze ubezpieczenie na wypadek nowotworu zapewni świadczenia, które pomogą w tej trudnej sytuacji. Wypłata środków bezpośrednio po diagnozie zapewni Ci spokój na czas leczenia.

Pamiętaj, że ubezpieczenia zdrowotne poza świadczeniami oferują także pomoc medyczną. Ochrona obejmuje wykonywanie badań i konsultacje medyczne. W przypadku poważnego zachorowania czas jest najcenniejszy. Wczesna diagnoza daje większe szanse na wyleczenie, a dobra opieka medyczna zapewnia spokój i pewność, że lekarze robią wszystko, co możliwe, abyś powrócił do zdrowia.

Zespół Nationale-Nederlanden 16.06.2021