Czym jest stała suma ubezpieczenia?

Od paru lat ubezpieczyciele mają w swojej ofercie na przykład polisę autocasco ze stałą sumą ubezpieczenia. Czym ona jest i jak ją określić?

Stała suma ubezpieczenia odnosi się przede wszystkim do autocasco. Jednak możesz się z nią zetknąć również w przypadku obowiązkowej polisy OC. Suma ubezpieczenia wyznacza górną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela. Czasami nazywa się ją też sumą gwarancyjną lub limitem odpowiedzialności odszkodowawczej.

Nieredukcyjna suma ubezpieczenia jest zawsze określona w polisie. Oznacza ona maksymalną wysokość odszkodowania, jaką może Ci zaoferować ubezpieczyciel. Jednak żadne towarzystwo nie wypłaci Ci świadczenia za szkody, które przekraczają wysokość polisy.

Nieredukcyjna i redukcyjna suma ubezpieczenia – definicje

Redukcyjna suma ubezpieczenia to inaczej suma konsumpcyjna. Jeżeli ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie, to pozostała część świadczenia polisy zostanie pomniejszona o tę kwotę. Natomiast suma nieredukcyjna nie zmniejsza się o wysokość wcześniej wypłacanych odszkodowań, więc jest korzystniejsza dla osoby ubezpieczonej.

Do jakich rodzajów ubezpieczeń odnosi się ta suma?

Chociaż w największym stopniu kojarzy się ona z autocasco, czyli z ubezpieczeniem samochodu, to możesz się z nią spotkać również w przypadku obowiązkowego OC. Jeżeli masz ubezpieczenie OC pojazdu mechanicznego, to stałe sumy ubezpieczeniowe aktualnie wynoszą:

  • 5,21 mln euro dla szkód osobowych,
  • 1,05 mln euro dla szkód majątkowych.

Czym jest stała suma ubezpieczenia?

Jest to wartość rynkowa pojazdu w momencie podpisania przez Ciebie polisy ubezpieczeniowej. Odnosi się ona do ubezpieczenia AC i OC. Takiej sumy nie ma między innymi w polisie na życie. Co więcej, stała suma ubezpieczenia jest taka sama przez cały okres trwania umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Odszkodowanie oblicza się od wartości samochodu w dniu zawarcia polisy, a nie w momencie wystąpienia szkody. Jest to bardzo korzystne dla osoby ubezpieczonej, ponieważ z upływem czasu wartość rynkowa samochodów spada. Wartość samochodu określa się za pomocą specjalnych programów do przeprowadzania wycen pojazdów. Jednym z nich jest na przykład Eurotax.

Czy każdy może wykupić ubezpieczenie OC i AC na stałą sumę?

Tak, ale musisz pamiętać, że często jest to opcja dodatkowo płatna. Najkorzystniej jest zainwestować w tego rodzaju polisę w sytuacji, gdy masz nowy albo kilkuletni samochód. Przy starszych pojazdach jest to niepotrzebny wydatek. Zresztą nowe samochody najbardziej tracą na wartości w czasie pierwszych 2-3 lat od ich zakupu.

Suma ubezpieczenia a wysokość świadczenia

To, jakie odszkodowanie otrzymasz, nie jest zależne wprost od sumy ubezpieczenia. Wysokość świadczenia zawsze ustala towarzystwo ubezpieczeniowe. Musi ono najpierw dokładnie wycenić szkodę, aby określić, jakie odszkodowanie Ci się dokładnie należy. Pamiętaj jednak, że wypłacone Ci świadczenie pieniężne nie może być wyższe niż stała suma ubezpieczenia. Co ciekawe, nie musi ona pokrywać wszystkich zaistniałych strat. Jeżeli nieredukcyjna suma ubezpieczenia okaże się zbyt niska, to zaistniałą różnicę pokrywa się z prewencyjnej kwoty. Jednak aby takie wyrównanie w ogóle było możliwe, musi być ono określone w polisie. Dlatego tak ważne jest zawarcie umowy ubezpieczeniowej na korzystnych dla Ciebie warunkach. Wówczas będziesz mógł spać spokojnie, nawet wtedy, gdy w Twoim życiu wydarzy się jakiś nieszczęśliwy wypadek.

Pamiętaj o tym, aby zawsze szukać ubezpieczenia z jak najbardziej dopasowaną do Twoich potrzeb sumą gwarancyjną. To sprawi, że większość zaistniałych szkód będzie mogła być w całości pokryta. Najważniejsze jest właściwe określenie stałej sumy gwarancyjnej. Gdy jest za niska, to nie pokryje strat majątkowych, a gdy będzie za wysoka, będziesz zmuszony płacić bardzo wysokie składki. Nie ma to sensu, ponieważ odszkodowanie nie może być wyższe niż wartość rynkowa mienia.

Zespół Nationale-Nederlanden 23.08.2021