Urlop bezpłatny a ubezpieczenie zdrowotne

Urlop bezpłatny to tzw. okres bezskładkowy, co oznacza, że pracodawca nie ma obowiązku odprowadzać za ciebie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Choroba na urlopie bezpłatnym może być sytuacją kłopotliwą, ponieważ w tym okresie pracodawca nie odprowadza za ciebie składek na ZUS. Jak sobie radzić w takiej sytuacji? Czy można się ubezpieczyć na urlopie bezpłatnym?

Urlop bezpłatny to okres, gdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i nie pobiera wynagrodzenia. Pracodawca nie musi odprowadzać za niego składek na ZUS, w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne. W sytuacji, gdy urlop jest przeznaczony na świadczenie pracy na rzecz innego pracodawcy, nie ma problemu – to on doprowadzi wymagane składki. Jeśli jednak nie są one odprowadzane, należy się odpowiednio zabezpieczyć na wypadek choroby na urlopie.

Jak się ubezpieczyć na urlopie bezpłatnym?

Przez pierwsze 30 dni urlopu bezpłatnego każdy pracownik ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ. Po tym czasie trzeba szukać innych rozwiązań, które zapewnią dostęp do pomocy medycznej i leczenia, jeśli zachorujesz na urlopie. Jedną z opcji jest dopisanie do ubezpieczenia współmałżonka, wówczas w okresie składkowym masz prawo korzystać z podstawowej opieki medycznej, którą gwarantuje NFZ.

Osoby, które nie mają takiej możliwości, mogą zdecydować się na indywidualne ubezpieczenie. Niewielu ludzi wie, że polisa na życie może zawierać rozszerzenia na wypadek poważnej choroby, wypadku czy pobytu w szpitalu. Planując urlop bezpłatny dłuższy niż 30 dni, zabezpiecz się polisą. Ubezpieczenie na życie z odpowiednio dobranymi rozszerzeniami zapewni ci ochronę na wypadek zachorowania na choroby cywilizacyjne czy nowotwory. Warto mieć również NNW i ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu. Jeśli na urlopie doznasz urazu lub zostaniesz poddany hospitalizacji, otrzymasz świadczenie, które pomoże pokryć koszty pobytu w szpitalu w okresie składkowym. Ponadto prywatne ubezpieczenia zdrowotne umożliwią wykonanie badań i konsultacje z lekarzami specjalistami.

Taka ochrona ubezpieczeniowa to szybszy dostęp do diagnostyki i konsultacji medycznych bez względu na to, czy jesteś ubezpieczony w ZUS, czy nie. Dlatego warto przemyśleć posiadanie tego rodzaju polisy na stałe. Dodatkowe środki uzyskane z tytułu ubezpieczenia będą wówczas solidnym wsparciem podczas leczenia.

 
 

Ubezpieczenie na życie

finansowe wsparcie dla najbliższych, gdyby Ciebie zabrakło 

Dowiedz się więcej

Choroba w czasie urlopu – co z L4?

Podejmując temat choroby na urlopie, warto wspomnieć również o tym, jak formalnie taka sytuacja wygląda, gdy zachodzi w okresie składkowym. Jeśli pracownik przebywa na płatnym urlopie i zachoruje, wówczas – zgodnie z zapisem w Kodeksie pracy art. 166 – L4 przerywa urlop, a nieobecność w pracy jest kontynuowana z powodu choroby. Wiele osób prawdopodobnie uzna przerwanie urlopu zwolnieniem lekarskim za nieopłacalne. Faktycznie, pracodawca w przypadku urlopu wypłaca 100% wynagrodzenia, natomiast zasiłek chorobowy wynosi zaledwie 80% tej kwoty, a pracownik i tak nie musi być w tym czasie w pracy. Zgoda, ale z drugiej strony, gdy rozpoczyna się L4, automatycznie kończy się urlop, a dni, które pozostały do jego końca, można wykorzystać w innym terminie, gdy będzie się już zdrowym.

Kolejną kwestią jest prawo pracodawcy do przerwania urlopu pracownika. Mogą się zdarzyć sytuacje, w których będziesz musiał stawić się w pracy, mimo że przebywasz na urlopie. Choroba to utrudni, a wówczas i tak trzeba będzie udać się do lekarza po L4. Ostatnim czynnikiem przemawiającym za zwolnieniem lekarskim jest fakt, że wydawane jest ono na tyle dni, abyś mógł powrócić do zdrowia. Może się okazać, że okres ten będzie dłuższy od twojego urlopu.

Wnioski płynące z naszych rozważań są dwa – choroba na urlopie zawsze rodzi komplikacje i na zdrowiu nie warto oszczędzać. Posiadanie polisy na życie z pakietami zdrowotnymi sprawi, że szybciej i łatwiej odzyskasz sprawność oraz będziesz mógł wrócić do normalnej pracy.

Zespół Nationale-Nederlanden 16.06.2021