Jakie świadczenia przysługują osobom na kwarantannie?

Epidemia koronawirusa wprowadziła wiele zmian w przepisach dotyczących świadczeń chorobowych i opiekuńczych. Osoby przebywające na kwarantannie obawiają się o utratę zatrudnienia i świadczeń. Dowiedz się, co przysługuje Ci za okres przebywania w przymusowej izolacji.

Koronawirus to nowe zagrożenie, przed którym musimy się chronić, stosując dystans społeczny oraz kwarantannę, gdy zachodzi taka konieczność. Największe kontrowersje wzbudza kwestia wypłaty należnych świadczeń za okres przebywania w przymusowej izolacji.

Stan epidemii to czas, w którym szczególne uprawnienia otrzymują służby sanitarne. Jednym z nich jest kierowanie osób zakażonych i potencjalnie zakażonych na przymusową kwarantannę domową lub pobyt w izolatorium. Osoby takie nie mogą brać udział w życiu społecznym, w wielu wypadkach wyklucza to również pracę zawodową. Rodzi się zatem pytanie: jak w świetle przepisów traktowana jest kwarantanna i na jakie świadczenia można liczyć z tego tytułu?

Koronawirus a kwarantanna – czy masz prawo do świadczeń chorobowych lub opiekuńczych?

Decyzję o odbywaniu kwarantanny podejmuje państwowy powiatowy inspektor sanitarny, na podstawie pozytywnego wyniku testu na koronawirusa lub po kontakcie z osobą zakażoną. Natomiast po powrocie z zagranicy (z wyłączeniem przypadków ujętych w rozporządzeniu) o skierowaniu na kwarantannę decyduje państwowy graniczny inspektor sanitarny. Za ten okres osobie ubezpieczonej (zatrudnionej na umowę o pracę, umowę zlecenie lub prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą) przysługuje świadczenie z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem. Aby je otrzymać, należy przekazać pracodawcy (zaś przedsiębiorcy bezpośrednio do ZUS) decyzję otrzymaną z inspektoratu sanitarnego. Oczywiście osoba odbywająca kwarantannę nie może dostarczyć dokumentu osobiście – przekazuje go w formie skanu lub zdjęcia drogą elektroniczną. Decyzję można dostarczyć do ZUS lub płatnika składek po zakończeniu kwarantanny.

W przypadku zachorowania na COVID-19, czyli chorobę powodowaną przez koronawirusa, możesz wymagać długotrwałej hospitalizacji. Wyłączenie z pracy i życia na dłuższy okres może spowodować poważne konsekwencje dla Twojej rodziny. Szczególnie teraz, w tak niepewnym czasie, powinieneś zadbać o ubezpieczenie życia i zdrowia, kupując np. ubezpieczenie na życie z dodatkową umową ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu. W razie potrzeby wypłacimy świadczenie, które pozwoli Ci w spokoju wrócić do zdrowia i sprawności.

 
 

Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu

Zapewnij sobie finansową pomoc w przypadku pobytu w szpitalu dłuższym niż 3 dni oraz organizację i pokrycie kosztów wizyt u specjalistów, badań laboratoryjnych i rehabilitacji po wyjściu ze szpitala. 
 

Dowiedz się więcej

Kwarantanna domowa a domownicy – jak to zorganizować?

Każdy, nawet przypadkowy kontakt z osobą chorą na COVID-19 to zawsze wskazanie do odbycia kwarantanny, która trwa do momentu, kiedy upłyną 24 godziny od zamieszczenia ujemnego wyniku testu na obecność koronawirusa przez medyczne laboratorium diagnostyczne w systemie udostępnianym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Testy wykonuje się wyłącznie w punktach pobrań wskazanych przez Państwowy Inspektorat Sanitarny.

Jeśli mieszkasz z rodziną, to naturalne, że utrzymujecie ze sobą bliski kontakt. Zatem uzasadnione jest, że nie tylko Ty, ale również wszyscy domownicy zostaną objęci kwarantanną. Im również z tego tytułu będą przysługiwać świadczenia z ZUS. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, nie możecie wtedy opuszczać miejsca zamieszkania. Jeśli nie masz osoby, która wykona dla Ciebie niezbędne zakupy,  powiadom o tym funkcjonariuszy, którzy będą kontrolować Cię podczas przebywania w izolacji, lub przez internet zgłoś się do jednej z organizacji pomocowych. Jeśli Ty lub ktoś z domowników zaobserwuje u siebie niepokojące objawy, telefonicznie powiadom najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną.

Jak ograniczyć ryzyko zakażenia najbliższych? Osoba zakażona bezobjawową chorobę przechodzi w domu. W miarę możliwości należy zachować maksymalny dystans – wydzielić dla niej osobne pomieszczenie, pamiętać o częstej dezynfekcji powierzchni, z której korzystają wszyscy domownicy.

W sytuacji, gdy nie chcesz narażać najbliższych na zakażenie, możesz odbyć kwarantannę w specjalnie utworzonych do tego celu izolatoriach.Udasz się do niego wprost po przekroczeniu granicy i tam poczekasz na wynik testu. Dzięki temu po powrocie do domu będziesz pewny, że nie narazisz najbliższych na poważne zagrożenie, jakim jest koronawirus.
 

Zespół Nationale-Nederlanden 18.08.2020