Pracownik na kwarantannie - czy masz prawo do zwolnienia lekarskiego?

Twój pracownik został skierowany na kwarantannę? A może to właśnie Ty musisz odbyć domową izolację? Dowiedz się, co w takiej sytuacji z Twoimi obowiązkami zawodowymi. Czy jeśli masz możliwość pracować zdalnie, to mimo wszystko zyskujesz prawo do zwolnienia lekarskiego?

Konieczność odbycia kwarantanny

Kwarantanna może zostać nałożona na pracownika z różnych powodów. Pierwszy, który nasuwa się na myśl, to oczywiście pozytywny wynik testu SARS-CoV-2, równie dobrze może on jednak zostać zobligowany do odbycia domowej izolacji, jeśli zakażony koronawirusem jest inny domownik. Ponadto, w Polsce istnieje obowiązek odbycia kwarantanny po powrocie z większości krajów. Jeśli zatem pracownik był na zagranicznym wyjeździe służbowym lub prywatnym, to prawdopodobnie nie będzie mógł wrócić od razu do pracy w biurze.

Praca zdalna na kwarantannie a zwolnienie lekarskie

Kwarantanna nie zawsze oznacza, że możesz pozwolić sobie na odpoczynek od obowiązków zawodowych. Jeśli Twoje samopoczucie ze względu na zarażenie się pogarsza, to jak najbardziej masz prawo do zwolnienia lekarskiego. Jednak w przypadku, gdy Twój stan zdrowia jest dobry, to pracodawca może skierować Cię do pracy zdalnej. Oczywiście, wszystko musi odbyć się zgodnie z przepisami. Co to dokładnie oznacza?

Przede wszystkim charakter wykonywanej pracy powinien umożliwiać pracę zdalną. Pracownik biurowy, który do wykonywania swoich obowiązków potrzebuje jedynie laptopa z dostępem do sieci, jak najbardziej ma taką możliwość. Sprzedawca w sklepie czy kierowca, takiej możliwości już nie ma, dlatego też kwarantanna będzie dla nich czasem odpoczynku od obowiązków zawodowych. Czy otrzymają oni wynagrodzenie za okres, w którym przebywali na kwarantannie? Jak najbardziej. Informacja o objęciu osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, zawarta w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia, stanowi podstawę do wypłaty świadczeń chorobowych.

Praca zdalna na kwarantannie - czy otrzymasz wynagrodzenie?

Na uwadze należy mieć jednocześnie, że do pracy zdalnej należy zapewnić odpowiednie warunki BHP. To zadanie stoi po stronie pracodawcy. Niezbędne jest przede wszystkim dostarczenie potrzebnych narzędzi (komputer, dostęp do sieci, fotel, ew. biurko). Co więcej, pracodawca nie może wymagać od pracownika, aby do pracy wykorzystywał własne zasoby, np. prywatny komputer.

Czy jeżeli pracownik wykonuje pracę zdalną na kwarantannie, to otrzyma pełne wynagrodzenie? Tak, w takiej sytuacji przysługuje mu 100 proc. wynagrodzenia.

Kwarantanna - czy w każdym przypadku otrzymasz zwolnienie lekarskie?

Co jeśli pracownik mimo dobrego stanu zdrowia nie zgodzi się pracować na kwarantannie? To sytuacja dość złożona ze względów prawnych. Pracodawca może się zgodzić, aby pracownik wykonywał obowiązki zawodowe na kwarantannie, jednak wszystko wskazuje na to, że nie może go do tego zmusić. Trudno bowiem jednoznacznie wykazać, że pracownik nie odczuwa żadnych negatywnych konsekwencji kwarantanny, zwłaszcza gdy występuje podejrzenia zarażenia (a pracownik czeka np. na wynik testu na COVID). Ponadto, nie każdy pracownik będzie miał odpowiedni warunki w domu (czyli najczęstszym miejscu odbywania kwarantanny) do podjęcia pracy zdalnej. Zbyt mały metraż, brak biurka, obecność dzieci - wiele czynników może sprawiać, że wykonywanie pracy zdalnej podczas kwarantanny okaże się utrudnione, a nawet niemożliwe.

Czy pracownik przebywający na kwarantannie otrzyma zwolnienie lekarskie? Tak, już sam fakt przebywania w domowej izolacji sprawia, że pracownik ma prawo do występowania z prośbą o wystawienie zwolnienia lekarskiego. Zwolnienie to z pewnością otrzyma. Wynagrodzenie za okres przebywania na kwarantannie zostanie zatem wypłacone w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu chorobowemu. W praktyce oznacza to, że pracownik zatrudniony na etacie ma prawo do 80% wynagrodzenia chorobowego.

Zespół Nationale-Nederlanden 27.04.2021