Kwarantanna a zwolnienie lekarskie – czy osoba na kwarantannie ma prawo do zasiłku?

Zwolnienie lekarskie przysługuje osobie chorej. Dowiedz się, czy otrzymasz taki dokument na kwarantannie.

Zwolnienie lekarskie usprawiedliwia nieobecność pracownika w pracy, a także upoważnia go do pobierania zasiłku chorobowego. W przypadku koronawirusa zaświadczenie to jest wydawane, gdy osoba chora trafi do szpitala lub ma objawy choroby. Sama kwarantanna nie jest więc wskazaniem do wydania zwolnienia lekarskiego.

Kwarantanna jest jednym ze środków, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Polega ona na pozostaniu w odosobnieniu (w miejscu zamieszkania lub wskazanym przez służby sanitarno-epidemiologiczne). Trwa ona 14 dni. Jeżeli w 10. lub 11. dniu kwarantanny został wykonany test na koronawirusa, można ją zakończyć 24 godziny po uzyskaniu negatywnego wyniku. Kwarantannie muszą poddać się osoby (oraz ich domownicy), które miały kontakt z zakażonym, mają objawy COVID-19 lub wróciły z kraju spoza Unii Europejskiej. Nakaz przebywania w domu wiąże się z niemożnością wykonywania pracy. Czy lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie z tego powodu?

Komu przysługuje zwolnienie lekarskie?

Zwolnienie lekarskie może wystawić lekarz każdej specjalizacji, jeżeli uzna, że dany problem zdrowotny uniemożliwia wykonywanie pracy. Poza tym, że dokument ten usprawiedliwia nieobecność pracownika, uprawnia także do pobierania zasiłku chorobowego (w wysokości 80% lub 100% miesięcznego wynagrodzenia). Prawo do jego otrzymania mają osoby, które samodzielnie lub za pośrednictwem pracodawcy odprowadzają składki zdrowotne. Przez wiele lat zwolnienie lekarskie było wydawane na papierowym druku L4. Od końca 2018 roku obowiązuje wyłącznie zaświadczenie w formie elektronicznej (e-zwolnienie).

Zwolnienie lekarskie może być również wydane osobie, która:

  • musi sprawować opiekę nad chorym członkiem rodziny (np. rodzicem),
  • opiekuje się chorym dzieckiem (zwolnienie lekarskie na dziecko),
  • zachorowała w ciągu 14 dni od utraty pracy, a czas niezdolności wynosi ponad 30 dni (zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia).

Co ważne, zwolnienie lekarskie nie dotyczy uczniów oraz studentów.

Zobacz też: Zwolnienie na dziecko - kiedy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Jak długo możesz być na zwolnieniu lekarskim?

Istotną kwestią jest to, jak długo można przebywać na zwolnieniu lekarskim. Wszystko zależy od tego, z jakiego powodu zostało ono wystawione. Jednak łączny czas nie może przekroczyć 182 dni. Wyjątki to:

  • zwolnienie lekarskie w ciąży (jego długość wynosi 270 dni),
  • zwolnienie lekarskie na dziecko (60 dni dla dzieci do 14. roku życia i 14. dni dla dzieci powyżej 14. roku życia),
  • zwolnienie lekarskie na opiekę nad chorym członkiem rodziny (do 14 dni),
  • zwolnienie lekarskie wydane z powodu gruźlicy.

Zwolnienie lekarskie na kwarantannie

Szczególną sytuacją jest niezdolność do pracy spowodowana przymusową kwarantanną w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. W przypadku gdy istnieje wyłącznie podejrzenie zakażenia, zwolnienie lekarskie nie może zostać wydane. Natomiast takiej osobie przysługuje wypłata świadczenia. Podstawą jest decyzja powiatowego inspektora sanitarnego, którą w takiej sytuacji powinieneś przedstawić swojemu pracodawcy lub Zakładowi Ubezpieczeń Zdrowotnych po zakończeniu kwarantanny (najlepiej zrobić to w możliwie najkrótszym czasie, np. przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych).

Zwolnienie lekarskie na kwarantannie otrzymasz tylko wtedy, gdy pojawią się u Ciebie objawy choroby lub trafisz do szpitala. Będzie ono obowiązywało do momentu Twojego wyzdrowienia. Za czas jego trwania przysługuje Ci 80% wynagrodzenia. Na dodatkowe wsparcie finansowe mogą liczyć osoby, które trafiły do szpitala i które posiadają ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego. Jeśli posiadasz taką polisę w Nationale-Nederlanden, wypłacimy Ci pieniądze, gdy powodem Twojej hospitalizacji, trwającej co najmniej 2 dni,  będzie infekcja koronawirusem.

Zwolnienie lekarskie w ciąży a kwarantanna

Zwolnienie lekarskie w ciąży nie przestaje obowiązywać, jeżeli ciężarna w trakcie jego trwania musi zostać poddana kwarantannie. Jednakże sama konieczność izolacji nie jest podstawą do wydania zaświadczenia o niezdolności do pracy. Można je otrzymać tylko wtedy, gdy dojdzie do zachorowania lub konieczny będzie pobyt w szpitalu.

Zespół Nationale-Nederlanden 17.02.2021