Podatek od wynajmu mieszkania – ile wynosi?

Jak powinieneś rozliczyć podatek od wynajmu mieszkania? Co opłaci Ci się bardziej – ryczałt czy skala podatkowa? Poznaj nowe zasady rozliczania podatku dochodowego od zysku z wynajmu mieszkania.

Zainteresowanie inwestowaniem w rynek nieruchomości rośnie. Polacy chętnie kupują mieszkania w celach zarobkowych. Regularny zysk, który otrzymujesz jako właściciel mieszkania, objęty jest podatkiem. Dowiedz się, jak powinieneś rozliczyć podatek dochodowy od wynajmu mieszkania oraz jaką formę opodatkowania powinieneś wybrać – skalę podatkową czy ryczałt.

Nie ma wątpliwości, że posiadanie mieszkania pod wynajem to korzyść dla domowego budżetu. Musisz jednak pamiętać, że od każdego dochodu masz obowiązek zapłacić podatek. Zawierając umowę najmu lokalu, powinieneś wybrać odpowiednią dla siebie formę opodatkowania. Stosowne oświadczenie składasz do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskałeś pierwszy dochód z wynajmu mieszkania. Obecnie przewidziane są dwie formy opodatkowania wynajmu: ryczałt i skala podatkowa. Co istotne, jeśli sam nie dokonasz wyboru w odpowiednim czasie, automatycznie zostanie przypisana Ci skala podatkowa.

 
 

Ubezpiecz mieszkanie na wynajem

Najemcy mogą przysporzyć kłopotów, np. w trakcie imprezy nieumyślnie spowodować pożar. Dlatego wypłacimy pieniądze za spowodowane przez nich szkody. Sprawdź nasze ubezpieczenie domu i mieszkania, jeżeli planujesz jego wynajęcie.

Dowiedz się więcej

Rozliczenie podatku od wynajmu w skali podatkowej

Jeśli wybrałeś rozliczenie w skali podatkowej, podatek płacisz od dochodu. W tym przypadku dochód to przychód pomniejszony o koszty, np. odsetki od kredytu, remont, zakup wyposażenia mieszkania itp. Pamiętaj, że przychodem jest faktycznie otrzymany od najemcy czynsz, a koszt to udokumentowane fakturami i rachunkami, poniesione przez Ciebie wydatki. Czyli im większe będą koszty, tym mniejszy podatek zapłacisz. Jaka jest wysokość podatku od najmu ustalona na 2020 rok? Podatek dochodowy od wynajmu to 17% dla dochodów nieprzekraczających 85 528 złotych oraz 32% dla nadwyżki ponad tę kwotę. W przypadku skali podatkowej lub, inaczej mówiąc, rozliczenia na zasadach ogólnych, deklarację PIT-36 składasz do 30 kwietnia. Po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku, która wynosi obecnie 8 tysięcy złotych, płacisz zaliczki na podatek dochodowy również w skali roku.

 

Ryczałt za wynajem mieszkania

Rozliczenie podatku od wynajmu mieszkania ryczałtem jest proste. Nie wymaga rozliczenia kosztów podatkowych i prowadzenia ewidencji. Oznacza to, że płacisz stałą stawkę liczoną od uzyskanego przychodu. Ryczałt z wynajmu od przychodu do 100 tysięcy złotych wynosi 8,5%, a gdy kwota ta zostanie przekroczona, stawka podatku wzrasta do 12,5%.

Decydując się na ryczałt, musisz pamiętać, aby w umowie wynajmu osobno ująć czynsz i opłatę za media (powinieneś wyraźnie zaznaczyć, że opłata za media leży po stronie najemcy). Dlaczego? Ponieważ jeśli podasz w umowie pełną kwotę wraz z mediami, będzie ona przez Urząd Skarbowy traktowana jako Twój całościowy przychód. W konsekwencji zapłacisz podatek nie tylko od otrzymanego czynszu, ale również od opłat za media.

Warto wspomnieć, że w przypadku ryczałtu małżonkowie nie tracą prawa do wspólnego rozliczania się, ale granica 100 tysięcy złotych dotyczy dochodu obojga. Jeśli zdecydujesz się na rozliczenie ryczałtem, musisz pamiętać o złożeniu deklaracji rocznej PIT-28 do 31 stycznia. Złożenie jej i zapłacenie należnego podatku stanowi dla Urzędu Skarbowego informację, że w kolejnym roku również będziesz rozliczać podatek z wynajmu w ten sposób.

Powyższe formy rozliczania podatku dotyczą wyłącznie wynajmu prywatnego. Ten sposób zarabiania jest coraz popularniejszy, więc konieczne jest jego usystematyzowanie odpowiednimi przepisami. Według statystyk około ⅓ lokali w polskich miastach to inwestycje w wynajem. Obecnie trwają prace nad jasnym podziałem podatników na wynajmujących mieszkania prywatnie (osoby fizyczne wynajmujące mieszkanie innej osobie fizycznej do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, to forma zarządzania majątkiem prywatnym – najem prywatny) oraz na osoby, dla których jest to główne źródło dochodu i które powinny zarejestrować wynajem jako działalność gospodarczą (np. gdy wynajmują kilka nieruchomości i czerpią z tego dochód). Rozdzielenie wynajmujących na te dwie grupy nie jest jednak proste i zależy od interpretacji obowiązujących przepisów.

 

Ubezpieczenie mieszkania: majątkowe z ubezpieczeniem OC

Wynajmowane mieszkanie możesz też ubezpieczyć. Do wyboru masz m.in. opcję, która zapewni Ci pełną ochronę. Wiemy, że życie bywa nieprzewidywalne, więc stworzyliśmy ubezpieczenie, którego elementem jest ubezpieczenie OC, które chroni Ciebie jako właściciela nieruchomości przed kosztami naprawy szkód wyrządzonych innym osobom, np. kiedy niechcący najemca Twojego lokalu zaleje mieszkanie sąsiadom z dołu. Zabezpieczymy Cię też, gdy umowa najmu trwa, a lokal został zalany czy w inny sposób zniszczony i nie nadaje się do mieszkania. Zapewnimy mieszkanie zastępcze Twoim lokatorom, a Ty będziesz mógł spokojnie przeprowadzać w tym czasie remont.

Poza tym ubezpieczenie (majątkowe) pokrywa koszty naprawy szkód w Twoim mieszkaniu wyrządzonych przez najemcę (powstałych w wyniku określonych 5 zdarzeń). Ubezpieczenie mieszkania na wynajem zapewnia nie tylko ochronę murów, ale również stałych elementów wyposażenia, np. AGD w zabudowie.

Zobacz też: Najem okazjonalny – co to jest i czy się opłaca?

Zespół Nationale-Nederlanden 13.04.2020