Rak kości – jakie są objawy? Rokowania

Rak kości wymaga leczenia operacyjnego, które może wiązać się z trwałym kalectwem lub koniecznością długiej rehabilitacji. Rozległy, inwazyjny zabieg jest jednak ceną za uratowanie życia chorego.

Rak kości jest chorobą ludzi młodych i wszystkich tych pacjentów, u których – wskutek ogólnoustrojowych procesów chorobowych – dochodzi do intensywnej przebudowy tkanki kostnej. Typowymi lokalizacjami są kości długie kończyn oraz kości płaskie (miednica, czaszka) i żebra. Rak kości ma tendencję do miejscowego rozprzestrzeniania się. Może też dawać przerzuty, które najczęściej lokalizują się w płucach.

Jak rozwija się rak kości?

Rak kości rozwija się najczęściej w miejscach, w których dochodzi do zwiększenia aktywności komórek kostnych (osteocytów) albo chrzęstnych (chondrocytów). Oprócz nowotworów łagodnych obserwuje się zachorowania na nowotwory złośliwe. Wiele przypadków takich schorzeń jest skutkiem intensywnego wzrostu kości w okresie pokwitania lub wiąże się ze zmianami ich struktury (przebudową) w przebiegu przewlekłych chorób o charakterze wrodzonym lub nabytym. Powodem może być na przykład pobudzenie układu kostnego przez postępujący proces odwapnienia (osteoporozy).

Największą grupę chorych stanowią osoby młode, między 20. a 25. rokiem życia, a także starsi ludzie, u których uwapnienie kośćca się zmniejsza, a kumulujące się drobne uszkodzenia wpływają na procesy odbudowy kości. Jeśli przebiegają one nieprawidłowo – może dojść do rozwoju raka.

 
 

Ubezpiecz się na wypadek raka

Zyskaj dostęp do  profilaktyki i szybkiej diagnostyki, aby wykryć chorobę na wczesnym etapie oraz zapewnij sobie pieniądze na ewentualne leczenie (nawet do 900 tys. zł).
 

Dowiedz się więcej

Objawy raka kości

Niekiedy pierwszy okres rozwoju nowotworu kości jest całkowicie bezobjawowy. Z czasem u chorego mogą wystąpić jednak bóle kostne, podobne do tych, które pojawiają się u młodych ludzi w związku z intensywnym wzrostem, lub tych, które towarzyszą schorzeniom reumatycznym. Początkowo dolegliwości są zwykle bagatelizowane i leczone – z lepszym lub gorszym skutkiem – za pomocą standardowych leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych. Często pierwszym poważnym i alarmującym objawem staje się nagłe – niezwiązane z bezpośrednim urazem lub przeciążeniem – złamanie kości.

Jak rozpoznać i leczyć nowotwór kości?

Rozpoznanie raka kości możliwe jest już we wczesnej fazie choroby, jeśli w poszukiwaniu przyczyn dolegliwości wykona się klasyczne zdjęcia rentgenowskie. Charakter zmiany chorobowej potwierdzają badania histopatologiczne, określające nie tylko rodzaj nowotworu, ale również stopień jego złośliwości oraz wrażliwość na chemioterapię. Podstawową metodą terapii jest jednak leczenie chirurgiczne. Ze względu na skłonność raka kości do pojawiania się nawrotów, celem zabiegu jest usunięcie całego guza i ewentualnych ognisk wtórnych, z dużym marginesem tkanek zdrowych. Często więc operacje są rozległe, łączą się z amputacją części kończyny lub wycięciem dużego fragmentu kości. Chorzy mogą też wymagać dodatkowego leczenia chemioterapeutykami.

Życie po leczeniu raka kości

Odpowiednio wcześnie wykonana operacja może powstrzymać rozwój nowotworu kości i uratować choremu życie, ale zwykle ceną za to jest trwałe kalectwo i obniżenie sprawności fizycznej. Powrót do normalnej aktywności wymaga przygotowania indywidualnie dostosowanej protezy, a także kompleksowej rehabilitacji. Chory często musi liczyć się także z wprowadzeniem wielu zmian w organizacji swojego codziennego życia, np. z dostosowaniem mieszkania do swoich ograniczonych możliwości fizycznych czy zmianą wykonywanego zawodu. Łatwo jest wyobrazić sobie, że życie po amputacji wiąże się z dużymi kosztami, które zwykle trudno pokryć z własnych zarobków, uszczuplonych w związku z długotrwałym okresem niezdolności do pracy. W takiej sytuacji nieocenioną pomocą okazuje się zawarte wcześniej ubezpieczenie na wypadek nowotworu  oraz ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego lub operacji, na podstawie których możemy udzielić wsparcia w kwocie nawet 1 miliona złotych.

Zespół Nationale-Nederlanden 19.05.2020