Jakie są rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych?

Według podstawowego podziału ubezpieczenia dzielimy na obowiązkowe i dobrowolne. Sprawdź, jak je rozróżnić i jakie są ich typy.

Wszystkie dostępne na rynku ubezpieczenia możemy podzielić na obowiązkowe i dobrowolne. Te pierwsze każdy z nas musi wykupić, ponieważ wynika to z przepisów prawa. Natomiast ubezpieczenia dobrowolne to takie, które sam chcesz nabyć. Do tych ostatnich należy na przykład polisa turystyczna czy od zachorowania na nowotwór.

Ubezpieczenia dobrowolne mają o wiele lepszą opinię, ponieważ nie wiążą się z żadnym przymusem. Możesz mieć taką polisę albo nie. Zresztą jest to bardzo wygodne rozwiązanie, bo każdy z nas ma inne potrzeby i różne możliwości finansowe. Natomiast do ubezpieczeń obowiązkowych możemy zaliczyć na przykład OC dotyczące pojazdów mechanicznych. Musi je co roku wykupić każdy właściciel samochodu.

Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne – czym się różnią?

Łącznie w Polsce występuje około 160 obowiązkowych polis ubezpieczeniowych. Oczywiście nie wszystkie Ciebie dotyczą. Każda z nich została wymieniona w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Najbardziej znane ubezpieczenia obowiązkowe to:

  • ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych,
  • ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
  • ubezpieczenia, które wynikają z innych ustaw lub z umów międzynarodowych.

Mamy tutaj na myśli między innymi ustawy o notariacie, o pośrednictwie ubezpieczeniowym, o gospodarce nieruchomościami czy o usługach detektywistycznych.

Obowiązkowe ubezpieczenia rolników czy pojazdów mechanicznych nazywa się też powszechnymi. Wynika to stąd, że znajdują się one w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Znajdziesz w niej również na przykład informacje o chwili powstania obowiązku ubezpieczeniowego czy o sumie gwarancyjnej. Natomiast ubezpieczenia odnoszące się do osób wykonujących konkretne zawody, na przykład adwokatów lub notariuszy, nazywa się szczególnymi.

Dlaczego ubezpieczenia dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne? Te pierwsze są potrzebne, ponieważ dzięki nim osoba poszkodowana nie musi przez wiele miesięcy lub lat sądzić się o należne jej odszkodowanie. W przypadku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej sprawca jest od razu znany i rusza procedura odszkodowawcza. Nie ma też zazwyczaj żadnych kwestii spornych, więc ubezpieczyciel może szybko wypłacić Ci pieniądze.

Jakie są pozostałe ubezpieczenia obowiązkowe?

Jednym z nich jest ubezpieczenie rolników. Dzięki niemu osoby poszkodowane przez rolnika w związku z posiadaniem przez niego gospodarstwa mogą mieć wypłacone odpowiednie odszkodowanie. Tym świadczeniem są objęte między innymi takie zdarzenia jak: huragan, powódź, osunięcie się ziemi, eksplozja czy lawina.
Drugim rodzajem ubezpieczenia obowiązkowego jest to od pojazdów mechanicznych. Obejmuje ono samochód, a nie szkody na osobie. Jeżeli masz auto, a nie wykupisz tego ubezpieczenia, to narażasz się na karę finansową.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń dobrowolnych?

Ich również jest całkiem sporo. Pewnie słyszałeś na przykład o ubezpieczeniach turystycznym, zdrowotnym, wypadkowym czy rakowym. Zadaniem tych polis jest wsparcie Ciebie lub Twojej rodziny, gdy spotka Was jakieś nieszczęśliwe wydarzenie określone w umowie. Ubezpieczenie przed niczym nie chroni, ale może zapewnić pomoc finansową w kryzysowej sytuacji.
Ubezpieczenie zdrowotne da Ci zabezpieczenie finansowe, np. w momencie utraty wynagrodzenia spowodowanego pobytem w szpitalu w wyniku choroby czy wypadku. Gdy masz tego rodzaju polisę, możesz liczyć na wypłatę odszkodowania w wysokości do 40 tysięcy złotych oraz na dodatkowe świadczenia, jeżeli leczenie szpitalne się przedłuży.
Natomiast ubezpieczenie turystyczne będzie dla Ciebie stanowiło realną pomoc w razie przykrych zdarzeń w czasie podróży. Działa od początku wyjazdu i może też pokrywać koszty leczenia. Polisa turystyczna umożliwia ponadto zwrot pieniędzy za odwołaną lub skróconą wycieczkę.

Zespół Nationale-Nederlanden 16.06.2021